PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 2 |
Tytuł artykułu

Rezygnacja z płatności obszarowych jako przejaw likwidacji gospodarstw rolnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Resignation from area payments as a manifestation of liquidation of farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena natężenia zjawiska wycofywania się właścicieli ziemi z pozyskiwania jednolitej płatności obszarowej. Płatności obszarowe stanowią jeden z podstawowych instrumentów WPR Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie obszaru Małopolski i Pogórza pod względem zmian w liczbie beneficjentów JPO. Wyższą skłonność do rezygnacji z dopłat obszarowych wykazywali właściciele ziemi z jednostek terytorialnych o dużym nasileniu zjawisk recesywnych w rolnictwie, tzn. o relatywnie większej powierzchni gruntów w złej kulturze rolnej oraz większym udziale gospodarstw bez dochodów z działalności rolniczej.
EN
Area payments are one of basic instruments of the European Union’s Common Agricultural Policy. The paper’s purpose was to assess the intensity of phenomenon of land owners withdrawing from obtaining Single Area Payments (SAPs). The conducted research showed large diversification of the Małopolska and Pogórze regions in terms of changes of the number of SAP beneficiaries. Land owners from territorial units characterized by intensive recessive phenomena in agriculture, i.e. a relatively greater land area characterized by a poor condition of agriculture and a higher share of farms without agricultural income were more inclined to resign from area payments.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
2
Opis fizyczny
s.299-303,rys.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
  • Czekaj M., Satoła Ł. 2010: Szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w Małopolsce w opinii rolników, Zesz. Nauk. SGGW, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 84, 63-75.
  • Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2009: Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 75, 135-148.
  • Sadłowski A. 2011: Płatności obszarowe jako instrument polityki ochrony środowiska, J. Agribus. Rural Dev., nr 4(22), 145-151.
  • Satoła Ł. 2009: Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, Zesz. Nauk. SGGW, „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 7(XXII), 133-142.
  • Witek T. 1981: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy.
  • Wojewodzic T., Musiał W. 2014: Wykorzystanie dywestycji w procesie likwidacji gospodarstwa rolniczego, [w:] P. Deca (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw. Bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja,Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 215-226.
  • Wojewodzic T., Sroka W., Satoła Ł. 2013: Rückzug aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit in Polen, Laendlicher Raum, nr 3, 1-12.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-76f6d598-17d8-40f8-88fd-6303ba663f67
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.