PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 2 |
Tytuł artykułu

Effects of the long-term application of tillage simplifications on some soil properties and yield of chosen spring plants

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ wieloletniego stosowania uproszczeń w uprawie roli na niektóre właściwości gleby i plony wybranych roślin jarych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
At the Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Jelcz-Laskowice, the Lower Silesia, three tillage systems have been compared in field experiments carried out on lessive soil developed from heavy loamy sand since 1993. Conventional tillage – ploughing to a depth of 25-30 cm and additional cultivation of soil for sowing with the use of traditional tools; reduced tillage – with the use of a cultivator to a depth of 10-15 cm and additional tillage with a sowing set; zero- -tillage – direct sowing into untilled soil. In 2006-2009 the cultivated plants included: pea, spring barley, oat and spring wheat. In spring, physical properties of soil were determined. Long-term simplifications in tillage caused slower soil warming in spring and its higher bulk density. They did not unambiguously affect soil moisture, but they influenced increase of phosphorus and potassium content in the surface layer of soil. However, long-term simplifications in tillage caused decrease in the plant yield.
PL
W Stacji Doświadczalnej IUNG-PIB w Jelczu Laskowicach na Dolnym Śląsku prowadzono od 1993 roku doświadczenie łanowe na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego mocnego, w którym porównywano trzy systemy uprawy roli: tradycyjny: orka na głębokość 25-30 cm z doprawieniem roli do siewu tradycyjnymi narzędziami uprawowymi; uproszczony – uprawa kultywatorem do głębokości 10-15 cm, doprawianie zestawem uprawowo siewnym; zerowy – siew bezpośredni w glebę nie uprawianą. W latach 2006-2009 uprawiano groch, jęczmień jary, owies i pszenicę jarą. Wiosną oznaczano właściwości fizyczne gleby. Wieloletnie uproszczenia uprawy spowodowały wolniejsze nagrzewanie się gleby wiosną oraz większą gęstość objętościową, nie wpłynęły jednoznacznie na wilgotność gleby, przyczyniły się do wzrostu zawartości fosforu i potasu w wierzchniej warstwie gleby. Wieloletnie uproszczenia uprawy roli spowodowały obniżenie plonów roślin.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
2
Opis fizyczny
p.85-95,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Weed Science and Tillage Systems, Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute in Pulawy, Orzechowa 62, 50-540 Wroclaw, Poland
autor
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute in Pulawy, Pulawy, Poland
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute in Pulawy, Pulawy, Poland
autor
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute in Pulawy, Pulawy, Poland
Bibliografia
 • Aldrich R.J., 1997. Ekologia chwastów w ro􀄞linach uprawnych. Podstawy zwalczania chwastów [Weed ecology in crop plants. Principles of weed control]. Wyd. TChiIE Opole [in Polish].
 • Ball B.C., Ritchie R.M., 1999. Soil land residue management effects on arable cropping conditions and nitrous oxide fluxes under controlled traffic in Scotland. 1. Soil and cropresponses. Soil Till. Res. 52, 177-189.
 • Ball B.C., Scott A., Parker J.P., 1999. Field N2O, CO2 fluxes in relation to tillage, compaction and soil quality in Scotland. Soil Till. Res. 53, 29-39.
 • Baranowski R., Bakowski B., 1977. Wpływ zróżnicowanego składu fazowego gleby na dynamikę jej temperatury [Effect of diversified phase composition of soil on the dynamics of itstemperature]. Rocz. Glebozn. 28(1), 37-44 [in Polish].
 • Blecharczyk A., Małecka I., Skrzypczak G., 2004. Wpływ uproszczonej uprawy roli na plonowanie i zachwaszczenie kukurydzy oraz na właściwości gleby [Effect of reduced tillageon the yield and weed infestation of maize and on soil properties]. Acta Sci. Pol., Agricultura3(1), 157-163 [in Polish].
 • Blecharczyk A., Skrzypczak G., Małecka I., Piechota T., 1999. Wpływ zróżnicowanej uprawy roli na własciwości fizyczne gleby oraz plonowanie pszenicy ozimej i grochu [Effect of diversified tillage on physical properties of soil and yield of winter wheat and pea]. Fol. Univ.Agric. Stetin., Agricultura 74, 171-179 [in Polish].
 • Bochenek A., 2000. Wpływ czynników biotycznych i zabiegów uprawowych na glebowy bank nasion chwastów [Effect of biotic factors and tillage treatments on the soil bank of weedseeds]. Post. Nauk Rol. 2/284, 19-29 [in Polish].
 • Dubas A., Menzel L., 1999. Uprawa kukurydzy w systemie bezorkowym po różnych przedplonach [Maize cultivation in non-ploughing tillage system after different forecrops].Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 74, 147-155 [in Polish].
 • Dzienia S., Dojsos D., 1999 Wpływ sposobów uprawy na zachwaszczenie i plonowanie pszenicy ozimej [Effect of tillage systems on weed infestation and yield of winter wheat]. Fol. Univ.Agric. Stetin., Agricultura 74, 185-190 [in Polish].
 • Dyer W.E., 1995. Exploiting weed seed dormancy and germination requirements through agronomic practices. Weed Sci. 43, 498-503.
 • Hernanz J.L., Giron V.S., Cerisola C., 1995. Long-term energy use and economic evaluation of three tillage systems for cereal and legume production in central Spain. Soil Till. Res. 35,183-198.
 • Lal R., Ahmadi M., 2000. Axle load and tillage effects on crop yield for two soils in central Ohio. Soil Till. Res. 54, 111-119.
 • Lipiec J., Kossowski J., Tarkiewicz S., 1987. The effect of soil compaction on its thermal relations in a model experiment. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 346, 71-76
 • Lyon J.D., Stroup W.W., Brown R.E., 1998. Crop production and soil water storage in long-term winter wheat-fallow tillage experiments. Soil Till. Res. 49, 19-27.
 • McGarry D., Bridże B.J., Radford B.J., 2000. Contrastin soil physical properties of two soils in central Ohio. Soil Till. Res. 53, 105-115.
 • Obojski J., Strączyński S., 1995. Odczyn i zasobność gleb Polski w makro- i mikroelementy [Reaction of Polish soils and their richness in macro- and microelements]. IUNG Puławy[in Polish].
 • Orzech K., Marks M., Nowicki J., 2004. Energetyczna ocena trzech sposobów uprawy roli na glebie średniej [Energetic evaluation of three tillage systems on medium soil]. Ann. Univ.Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(3), 1275-1281 [in Polish].
 • Pabin J., Biskupski A., Włodek S., 2002. Właściwosci fizyczne gleby w konserwującym systemie uprawy roli [Physical properties of soil under the conservation tillage system]. Rocz. ARw Poznaniu, Melior. Inż. Środ. 23, 389-400 [in Polish].
 • Pabin J., Biskupski A., Włodek S., 2009. Zależność wartości krytycznych gęstości i oporów penetrometrycznych od zawartości iłu koloidalnego, węgla organicznego i wilgotności gleby[Dependence of critical values of density and penetrometric resistance on the content ofcolloidal clay, organic carbon and soil moisture]. Roczn. Glebozn. LX(3), 1-6 [in Polish].
 • Pabin J., Włodek S., Biskupski A., 2001. Retencja wodna gleby w uprawie zerowej [Water retention of soil under zero-tillage]. VIII Międzynarodowe symp. Ekologiczne aspektymechanizacji produkcji roślinnej, Warszawa, 181-187 [in Polish].
 • Sekutowski T., 2009. Wpływ systemów uprawy na liczbę i występowanie nasion chwastów w glebie [Effect of tillage systems on the number and occurrence of weed seeds in soil]. Zesz.Probl. Post. Nauk Rol. 543, 175-180 [in Polish].
 • Smagacz J., 2006. Ocena produkcyjno-ekonomiczna różnych systemów uprawy roli [Productive and economic evaluation of different tillage systems]. Probl. Inż. Rol. 1, 55-62 [in Polish].
 • Starczewski J., Czarnocki S., 2004. Sposób uprawy roli a zachwaszczenie i plonowanie pszenżyta [Tillage method and triticale weed infestation and yield]. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2),69-76 [in Polish].
 • Vilde A., 1999. Energetic and economic estimation of soil tillage systems. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 74, 213-222.
 • Witkowski F., 1998. Wpływ wieloletnich uproszczeń uprawy roli na liczbę i rozmieszczenie nasion chwastów w glebie [Effect of long-term tillage simplifications on the number anddistribution of weed seeds in soil]. Post. Nauk. Rol. 1/271, 31-40 [in Polish].
 • Włodek S., Biskupski A., Pabin J., 2002. Zróżnicowanie zawartości wody w poziomie uprawnym gleby w różnych sposobach uprawy [Diversity in the water content in the cultivation soil layerunder various tillage systems]. Rocz. AR w Poznaniu, Melior. Inż. Środ. 23, 507-514 [inPolish].
 • Włodek S., Hryńczuk B., Pabin J., Biskupski A., 2003. Zawartość składników pokarmowych w warstwach poziomu próchnicznego gleby uprawianej różnymi sposobami [Nutrient content in humus soil layer with various methods of cultivation]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493, 727-732 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-76da48b0-7bc3-4638-a590-d1dcd1be8b44
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.