PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 4 |
Tytuł artykułu

The effectiveness catches of Noctuidae and Elateridae families with pheromone traps in Olsztyn district, in 2011–2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Efektywność odłowów gatunków z rodzin Noctuidae i Elateridae za pomocą pułapek feromonowych w powiecie olsztyńskim, w latach 2011–2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The aim of the study was to reduce the occurrence of soil pests in potato and corn, in selected farms in the district of Olsztyn. As part of the project in the years 2011–2012 three field experiments on monitoring the presence of cutworms and wireworms were established according to the methodologies proposed by the Institute of Plant Protection – National Research Institute in the following places: Łęgajny (commune of Barczewo), Barczewko (commune of Barczewo) and Garzewko (commune of Jonkowo) municipality, in the district of Olsztyn. The effectiveness of trapping Elateridae using pheromone traps varied in different localities. In all the positions of catches on specific pheromone species were: Agriotes lineatus L., A. obscurus L. and A. sputator L. The effectiveness and dynamic largely influenced the course of the weather to was. Elateridae population caught using soil sampling in three locations of Warmia and Mazury consisted mostly of larval forms (95.5%). Wireworms population accounted for four species: Selatosomus aeneus L., Athous subfuscus Müll., Agriotes sputator L. and Dalopius marginatus L.
PL
Celem działania doradczego było ograniczenie występowania populacji szkodników glebowych w uprawach ziemniaka i kukurydzy, w wytypowanych gospodarstwach rolnych na terenie powiatu olsztyńskiego. W ramach projektu, w latach 2011–2012 założono trzy doświadczenia polowe, zgodnie z metodykami zaproponowanymi przez Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin przy Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, w następujących miejscowościach: Łęgajny (gmina Barczewo), Barczewko (gmina Barczewo) oraz Garzewko (gmina Jonkowo), na terenie powiatu olsztyńskiego, gdzie badano obecność rolnic oraz drutowców. Skuteczność odławiania chrząszczy sprężykowatych przy wykorzystaniu pułapek feromonowych w poszczególnych miejscowościach była zróżnicowana. We wszystkich badanych stanowiskach odławiano na swoisty feromon gatunkowy następujące gatunki: Agriotes lineatus L., A. obscurus L. i A. sputator L. Na efektywność odłowu i dynamikę w dużej mierze miał wpływ przebieg warunków pogodowych. Populację Elateridae odłowionych za pomocą odkrywek glebowych, w trzech badanych miejscowościach, na terenie województwa warmińsko‐mazurskiego stanowiły głównie formy larwalne (95,5%). Populację sprężyków stanowiły następujące gatunki: Selatosomus aeneus L., Athous subfuscus Müll., Agriotes sputator L. oraz Dalopius marginatus L.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
4
Opis fizyczny
s.697-703,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Adamczewski S.F. 1992. Zagadnienia migratyzmu u motyli (filogenetyczne i etologiczne uwarunkowania wędrówek motyli i ich ukształtowanie w środowisku różnych biomów). Warszawa, 126 ss.
 • Bereś P. 2011. Występowanie oraz szkodliwość rolnic (Agrotinae) dla kukurydzy (Zea mays L.) w południowo-wschodniej Polsce w latach 2004−2010. [Occurrence and harmfulness of cutworms (Agrotinae) for maize (Zea mays L.) in south-eastern Poland in 2004–2010]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2): 593–598.
 • Boczek J. 1988. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 432 ss.
 • Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985. Chrząszcze (Coleoptera) Buprestoidea, Elateroidea, Cantharoidea. Katalog Faunistyczny Polski. PWN, Warszawa 23 (10), 401 ss.
 • Buszko J. 1956. Klucze do oznaczania owadów Polski. Warszawa-Wrocław, PWN, Warszawa 27 (53-f): 2−41.
 • Buszko J. 1959. Klucze do oznaczania owadów Polski. Warszawa-Wrocław, PWN, Warszawa 27 (53-g): 2−47.
 • Buszko J. 1970. Klucze do oznaczania owadów Polski. Warszawa-Wrocław, PWN, Warszawa 27 (53-j): 2−53.
 • Buszko J., Nowacki J. 1990. Łowność sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) na światło i przynętę pokarmową w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Wiad. Entomol. 9: 13–20.
 • Buszko J., Nowacki J. 1991. Aktywność zimowa sówkowatych (Lep. Noctuidae). Wiad. Entomol. 10: 35–41.
 • Erlichowski T. 2006. Skład gatunkowy oraz szkodliwość fitofagicznych larw chrząszczy z rodziny sprężykowatych (Col. Elateridae) w uprawach ziemniaka – zlokalizowanych w okolicach Bonina. [The species composition and harmfulness beetle larvae of the Elateridae family (Col. Elateridae) in potato crops – located near the Bonin]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 409−412.
 • Erlichowski T. 2007. Nowe metody monitorowania i zwalczania szkodników glebowych (ze szczególnym uwzględnieniem drutowców – Elateridae) w uprawach ziemniaka. Wieś Jutra 2 (103): 1−3.
 • Erlichowski T. 2008. Znaczenie gospodarcze oraz czynniki warunkujące rozwój i szkodliwość szkodników glebowych w uprawie ziemniaka. Wieś Jutra 2 (119): 1−3.
 • Erlichowski T. 2009. Nowe metody wykrywania obecności sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) w uprawach ziemniaka z wykorzystaniem pułapek przynętowych i feromonowych. [New methods for detecting the presence of Elateridae (Coleoptera: Elateridae) in potato crops using pheromone and bait traps]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1691−1696.
 • Fibiger M. 1997. Noctuidae Europeaea vol. 3. Noctuinae III. Genitalian and supplement to Noctuinae. Entomological Press, Sorø, 418 pp.
 • Furlan L., Tóth M. 2007. Occurrence of click beetle pest spp. (Col., Elateridae) in Europe as detected by pheromone traps: survey results of 1998−2006. IOBC/WPRS Bull. 30 (7): 19–25.
 • Jakubowska M. 2008. Występowanie szkodników glebowych w burakach cukrowych na plantacjach przemysłowych w latach 2005−2007. [The occurrence of soil pests in sugar beet plantation industry in the years 2005–2007]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (2): 854−858.
 • Jakubowska M. 2009. Doskonalenie prognozowania krótkoterminowego chemicznej ochrony buraka cukrowego przed Agrotis segetum (Den. et Schiff.) i A. exclamationis (L.) (Lepidoptera: Noctuidae). Praca doktorska. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 176 ss.
 • Jakubowska M., Ławiński H. 2011. Przydatność wyników monitoringu rolnic (Agrotis sp.) na plantacjach buraka cukrowego dla potrzeb ochrony roślin. [The usefulness of the results of monitoring cutworms (Agrotis sp.) on the plantations of sugar beet in order to protect plants]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2): 570–576.
 • Kowalska T. 1964. Effect of photoperiod and temperature on the growth of owlet moth Euxoa exclamationis L. and Rhyacia c-nigrum L. (Lep., Noctuidae). Ekol. Polska 14: 235–241.
 • Małachowska D. 1987. Metody sygnalizacji terminu zwalczania rolnicy zbożówki w Polsce. Gazeta Cukrownicza 2: 41–42.
 • Mangen M., Landl M., Glauninger J. 2011. Agriotes species: Comparison of species composition in pheromone trap catches with larval bait trap catches at the same site. IOBC/WPRS Bull. 66: 535−537.
 • Matyjaszczyk E., Tratwal A., Walczak F. 2010. Wybrane zagadnienia ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym i integrowanej ochronie roślin. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 103 ss.
 • Merzeheevskaya O.I. 1989. Larvae of oulet moths (Noctuidae). Biology, Morphology, and Classification. Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 420 pp.
 • Neuchoff D., Sufyan M. 2008. Potentials for wireworm control in organic farming. p. 297. Proc. EAPR Conference. Romania, Brasov, 6–10 July 2008, 301 pp.
 • Piekarczyk K. 1993. Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin. Instrukcja dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji (S. Pruszyński, red.). Cz. II (1−2). Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 400 ss.
 • Piekarczyk K., Małachowska D. 1993. Instrukcja dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin. Inst. Ochr. Roślin, Poznań: 90–131.
 • Rudolph K. 1974. Beitrag zur Kenntnis der Elateridenlarven der Fauna der DDR und BRD (Eine morphologisch-taxonomische Studie). Zool. Jb. Syst. Bd. 101: 1−151.
 • Sufyan M., Neuhoff D., Furlan L. 2011. Assessment of the range of attraction of pheromone traps to Agriotes lineatus and Agriotes obscurus. Agric. Forest Entomol. 13 (3): 313−319.
 • Tarnawski D. 2000. Fauna Polski/Fauna Poloniae. Elateridae – Sprężykowate (Insecta: Coleoptera). Cz. I. Polskie Towarzystwo Entomol., Warszawa, 411 ss.
 • Tykacz J. 1963. Poznajemy motyle. PZWS, Warszawa, 88 ss.
 • Walczak F. 2007. Monitoring agrofagów dla potrzeb ochrony roślin. Ochrona Roślin 9: 9−12.
 • Walczak F., Jakubowska M. 2001. Wzrost szkodliwości rolnic (Agrotinae) w Polsce. [The increase harmfulness of cutworms (Agrotinae) in Poland]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 41 (2): 386–390.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-76c70192-b623-43fe-a26f-b877892c3039
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.