PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 45 | 1 |

Tytuł artykułu

Activity of phosphatases in humus horizons of Unislaw basin arable soils

Warianty tytułu

Aktywność fosfataz w poziomach próchniczych gleb uprawnych Basenu Unisławskiego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper presents the results of research into the activity of alkaline and acid phosphatase against selected chemical parameters in the selected humus horizons of arable soils of the Unisław Basin. It was found that the soil demonstrated a higher activity of alkaline phosphatase by 35% on average, compared with the activity of acid phosphatase, which is due to the high soil richness in CaCO₃ . Considerable amounts of calcium carbonate determined the neutral or slightly alkaline reaction of the horizons. The soil investigated represented the soils of a low or average content of available phosphorus, which classifies it to classes IV and III of richness in that element. Changes in the activity of the enzymes were found depending on the horizon the soil was sampled from on which various crop species were grown.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

45

Numer

1

Opis fizyczny

p.1-7,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Biochemistry, University of Technology and Life Sciences, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
 • Department of Soil Science and Protection, University of Technology and Life Sciences, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland

Bibliografia

 • [1] Adamczyk B., Baran S., Borkowski J., Komornicki T., Kowaliński S., Szers z e ń L., T o k a j J.: Karkonosze Polskie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 77, 1985.
 • [2] B o r k o w s k i J., S z e r s z e ń L., K o c o w i c z A.: Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek. Wyd. UW, Wrocław, 353, 2005.
 • [3] D a n i e l e w i c z W., R a j A., Z i e n t a r s k i J.: Ekosystemy leśne Karkonoskiego Parku Narodowego. Wyd. Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra, 96, 2002.
 • [4] Drozd J., L i c z n a r S.E., L i c z n a r M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 149, 1993.
 • [5] D r o z d J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 418, 347, 1995.
 • [6] Drozd J., Licznar M., Weber J., Licznar S.E., Jamroz E., Dradrach A., Mast a l s k a - C e t e r a B., Z a w e r b n y T.: Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwooeci jej zapobiegania. Monografia PTSH, Wrocław, 125, 1998.
 • [7] D r o z d J., L i c z n a r M., L i c z n a r S.E., W e b e r J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 464, 281, 1998.
 • [8] D z i a d o w i e c H.: Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Rozprawy, 137, 1990.
 • [9] D z i a d o w i e c H., G o n e t S.: Prace Komisji Naukowych PTG, 120, 1, 1999.
 • [10] F a b i s z e w s k i J.: Karkonosze Polskie. Wyd. Ossolineum, Wrocław, 535, 1985.
 • [11] Go n e t S., D ę b s k a B., Z a u j e c A., B a n a c h - S z o t t M., S z o m b a t h o w a N.: Pol. Tow. Subst. Humus, Wrocław, 61, 2007.
 • [12] IUSS: World Soil Resources Report 103, FAO, Rome, 122, 2006.
 • [13] J a m r o z E.: Sylwan, 153(10), 684, 2009.
 • [14] K a b a ł a C.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 418(1), 361, 1995.
 • [15] K a b a ł a C., B o g a c z A., W a r o s z e w s k i J., O c h y r a S.: Roczn. Glebozn., 49(1), 90, 2008.
 • [16] K a b a ł a C., W a r o s z e w s k i J., S z o p k a K., B o g a c z A.: Roczn. Glebozn., 61(4), 78, 2010.
 • [17] K o w a l i ń s k i S., D r o z d J., L i c z n a r S.: Roczn. Gleboz., 24(1), 145, 1973.
 • [18] L a s k o w s k i S.: Roczn. Glebozn., 24(1), 57, 1973.
 • [19] L i c z n a r S.E., M a s t a l s k a - C e t e r a B.: Geoekologiczne Problemy Karkonoszy, 1, 217, 1997.
 • [20] L i c z n a r S. E., £ a b a z B., L i c z n a r M.: Opera Corcontica, 37, 486, 2000.
 • [21] M a c i a s z e k W., Gruba P., L a s o t a J., L a t o J., Wanic T., Zwydak M.: Wyd.AR Kraków, 69, 2001.
 • [22] N i e m y s k a - £ u k a s z u k J.: Roczn. Glebozn., 28(1), 169, 1977.
 • [23] N i e m y s k a - £ u k a s z u k J., M i e c h ó w k a A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 167, 1993.
 • [24] Polish Society of Soil Science: Roczn. Glebozn., 60(2), 5, 2009.
 • [25] R a j A.: Karkonoski Park Narodowy. Wyd. Olsztyn, 96, 2001.
 • [26] S k i b a S., D r e w n i k M.: Karkonoskie Badania Ekologiczne, I Konferencja, Dziekanów Leśny, Oficyna Wyd. IE PAN, 93, 1994.
 • [27] S k i b a S., D r e w n i k M., Szmuc R.: Karkonoskie Badania Ekologiczne, II Konferencja, Dziekanów Leśny, Oficyna Wyd. IE PAN, 125, 1994.
 • [28] Skiba S., Drewnik M., Szmuc R.: Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 418(1), 353, 1995.
 • [29] T u r s k i R.: Roczn. Glebozn., 22(1), 19, 1971.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-768e60b3-8a7a-4df1-8523-0d333daa8401
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.