PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Jakość życia na obszarach wiejskich w opinii kobiet z powiatu siedleckiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Quality of life in rural areas according to the opinion of women from Siedlce county
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest określenie poziomu oraz jakości życia kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet bezrobotnych na obszarach wiejskich na przykładzie powiatu siedleckiego. Na poziom i jakość życia ludności wpływa wiele czynników o charakterze mikro- i makroekonomicznym, m.in. aktywność zawodowa i związane z tym odpowiednie wynagrodzenie czy warunki mieszkaniowe. Zadowolenie z własnego życia uznawane jest za podstawowy wskaźnik subiektywnej oceny jakości życia. Oceny jakości życia dokonano w oparciu o czynniki subiektywne. Głównym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który umożliwił pozyskanie informacji na temat cech społeczno-demograficznych respondentek oraz analizę podjętego zagadnienia. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że najwięcej badanych kobiet oceniło swój poziom życia jako średni. Znaczna grupa kobiet zamieszkująca obszary wiejskie deklarowała wolę emigracji do miasta.
EN
Many factors of micro and macroeconomic nature affect the level and quality of life of the population, including occupational activity and related remuneration or living conditions. Satisfaction of life is considered as the primary indicator of subjective quality of life assessment. The purpose of this paper was to present the level and quality of women’s life with special attention paid to unemployed women in rural areas, based on the example of the Siedlce district. Quality of life was assessed on the basis of subjective factors. The main research tool was a questionnaire survey which enabled the information on the sociodemographic characteristics of the respondents and the analysis of the question. The conducted research found that the majority of the surveyed women from the rural areas of the Siedlce county assessed their standard of living as average. A large group of women living in rural areas declared their intention to emigrate to the city.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.110-114,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Beskid Lidia, Róża Milic-Czerniak, Zbigniew Sufin. 1995. Polacy a nowa rzeczywistość ekonomiczna: Procesy przystosowywania się w mikroskali (Polish people and the new economic reality: The processes of adaptation in the microscale). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Bogucki Radosław. 2003. Ekonometryczny model subiektywnej jakości życia (Econometric model of subjective quality of life). Problemy Jakości 1: 22-26.
 • Borys Tadeusz, Piotr Rogala. 2008. Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe (Quality of life at the local level - indicative approach). Warszawa: UNDP.
 • Bywalec Czesław, Leszek Rudnicki. 2002. Konsumpcja (Consumption). Warszawa: PWE.
 • Kud Krzysztof, Marian Woźniak. 2013. Percepcja środowiskowych czynników jakości życia na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim (Environmental factors affecting the quality of life in rural areas on the example of Podkarpacie region). Humanities and Social Sciences HSS 20 (4): 63-74.
 • Ostasiewicz Walenty. 2004. Badanie jakości życia z perspektywy historycznej. Ocena i analiza jakości życia (The study of quality of life from a historical perspective. Assessment and analysis of the quality of life). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Pieczonka Jacek. 2016. Jakość życia na obszarach wiejskich według młodzieży w kontekście podejmowania decyzji o miejscu rozpoczęcia aktywności zawodowej (Quality of life in rural areas according to young people in the context of making decisions about the place of studying and starting professional activity). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 425: 125-140.
 • Słaby Teresa. 2004. Poziom i jakość życia. [W] Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia (Level and quality of life. [In] Social statistics. Selected Issues), ed. Tomasz Panek, Adam Szulc, 1-203. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Stiglitz Joseph E., Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. 2013. Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza (Measurement error. Why GDP is not enough). Warszawa: PTE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-76789d87-df2c-45af-b2ab-076d644cf699
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.