PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 24 | 2 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie modeli barwy do oceny suszonych surowców roślinnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The use of colour models to assess dried plant materials
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kolor jest istotną cechą postrzeganą przez konsumenta decydującą o ogólnej percepcji produktu. Jakość suszonych surowców roślinnych może być oceniona na podstawie zmian parametrów barwy. W artykule opisano instrumentalny pomiar barwy oraz przedstawiono przykłady metod wykorzystywanych do opisu kinetyki parametrów barwy suszonych surowców roślinnych, między innymi równania reakcji oraz sztuczne sieci neuronowe. Ze względu na różne systemy pomiarowe a także badanie wielu różnych parametrów dotyczących barwy, istnieją trudności w porównaniu wyników badań. W związku z tym zachodzi konieczność ujednolicenia systemu pomiarowego w celu porównywania otrzymanych wyników. Tworzenie modeli opisujących zmiany barwy podczas procesu suszenia jest drogą do optymalizacji procesu.
EN
Colour is an important quality attribute for consumer and it influences his preferences. Colour changes indicate quality changes of dried plant materials. In this review instrumental colour measurement was described. Different approaches applied to model colour of dried plant materials were also presented, like reaction mechanisms, neural networks and others. Colour measurements are often based on different measurement systems and many colour parameters, making it difficult to compare results. There is a need for standardization in measuring system to improve the traceability of measurements. Colour change models can help to optimize drying process.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
2
Opis fizyczny
s.105-111,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji - Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji - Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • [1] ADEKUNTE A., TIWARI B., CULLEN P., SCANNELL A., O’DONNELL C. 2010. Effect of sonication on colour, ascorbic acid and yeast inactivation in tomato juice. Food Chemistry, 122 (3), 500-507.
 • [2] AHMED J., SHIVHARE U.S., RAGHAVAN G.S.V. 2001. Color degradation kinetics and rheological characteristics of onion puree. Transactions of ASAE, 44 (1), 95-98.
 • [3] AHMED J., KAUR, A., SHIVHARE, U. 2002. Colour degradation kinetics of spinach, mustard leaves and mixed puree. Journal of Food Science, 67 (3), 1088-1091.
 • [4] AVILA I.M.L.B., SILVA C.L.M. 1999. Modelling kinetics of thermal degradation of colour ofpeach puree. Journal of Food Engineering, 39 (2), 161-166.
 • [5] BAHLOUL N., BOUDHRIOUA N., KOUHILA M., KECHAOU N. 2009. Effect of convective solar drying on colour, total phenols and radicalscavenging activity of olive leaves (Olea europaea L ). International Journal of Food Science & Technology, 44 (12), 2561-2567.
 • [6] BAL L.M., KAR A., SATYA S., NAIK S. N. 2011. Kinetics of colour change of bamboo shoot slices during microwave drying. International Journal of Food Science & Technology, 46 (4), 827-833.
 • [7] BARREIRO J., MILANO M., SANDOVALA. 1997. Kinetics of colour change of double concentrated tomato paste during thermal treatment. Journal of Food Engineering, 33 (3-4), 359-371.
 • [8] BILLER E., EKIELSKI A. 2005. Modelowanie cech teksturalnych pieczywa pszennego z wykorzystaniem wskaźnika dynamiki zmian barwy powierzchni w czasie obróbki termicznej. Inżynieria Rolnicza 10 (70), 23-32.
 • [9] BILLER E., WIERZBICKA A., PÓŁTORAK A. 2005. Wpływ obróbki termicznej na zmiany parametrów barwy na przykładzie marchwi. Inżynieria Rolnicza, 9 (69), 7-12.
 • [10] BRIMELOW C. J. B., JOSHI P. 2001. Colour measurment of food by colour reflectance. In: Instrumentation and Sensors for the Food Industry (2nd edition) Ed. Kress-Rogers E.; Brimelow C.J.B., Woodhead Publishing, 85-116.
 • [11] CHEN C.R., RAMASWAMY H.S. 2002. Colour and texture change kinetics in ripening bananas. Lebensmittel-Wessenschaft und-Technologie, 35 (5), 415-419.
 • [12] CLYDESDALE F. M. 1978. Colorimetiy-methodology and applications. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10 (3), 243-301.
 • [13] CONTRERAS C., MARTÍN-ESPARZA M.E., CHIRALT A., MARTÍNEZ-NAVARRETE N. 2007. Quality Aspects of Dehydrated and Rehydrated Fruit in Relation to Drying Method, In: Focus on Food Engineering Research and Developments, Pletney. Ed. Vivian N., Nova Science Publishers, 339.
 • [14] DADALI G., APAR D.K., OZBEK B. 2007. Color change kinetics of okra undergoing microwave. Drying Technology, 25 (5), 925-936.
 • [15] DADALI G., DEMIRHAN E., OZBEK B. 2007. Color change kinetics of spinach undergoing microwave drying. Drying Technology, 25 (10), 1713-1723.
 • [16] DANDAMRONGRAK, R., MASON R., YOUNG G. 2003. The effect of pretreatments on the drying rate and quality of dried bananas. International Journal of Food Science and Technology, 38 (8), 877-882.
 • [17] DEMIRHAN E., ÖZBEK, B. 2009. Color change kinetics of microwave-dried basil. Drying Technology, 27(1), 156-166.
 • [18] DI SCALA K., MESCHINO G., VEGA-GÁLVEZ A., LEMUS-MONDACA R., ROURA S., MASCHERONI R. 2013. An artificial neural network model for prediction of quality characteristics of apples during convective dehydration. Food Science and Technology, 33 (3), 411-416.
 • [19] EKIELSKI A. 2013. Wykorzystanie analizy obrazu do oceny wybranych parametrów opisujących struktury porowate na przykładzie ekstrudatów zbożowych, Warszawa, Wydawnictwo Wieś Jutra, 1-72.
 • [20] FRANCIS F. 1980. Colour quality evaluation of horticultural crops. HortScience, 15(1), 14-15.
 • [21] GOKHALE S.V., LELE S.S. 2012. Optimization of Convective Dehydration of Beta vulgaris for Color Retention. Food and Bioprocess Technology 5 (3), 868-878.
 • [22] GOLDEN R.M. 1996. Mathematical Methods for Neural Network Analysis and Design, MIT Press, Cambridge, 1-411.
 • [23] GRANATO D., MASSON M. L. 2010. Instrumental color and sensory acceptance of soy-based emulsions: a response surface approach. Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 30 (4), 1090-1096.
 • [24] GUNAWAN M.I., BARRINGER S.A. 2000. Green colour degradation of blanched broccoli (Brassica oleracea) due to acid and microbial growth. Journal of Food Processing and Preservation, 24 (3), 253-263.
 • [25] GUPTA R.K.; KUMAR P., SHARMA A. PATIL R.T. 2011. Color kinetics of aonla shreds with amalgamated blanching during drying. International Journal of Food Properties, 14 (6), 1232-1240.
 • [26] HAYKIN S. 1998. Neural Networks, A Comprehensive Foundation, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, 2nd edition. New Jork. 1-842.
 • [27] HIRUN S., UTAMA-ANG N. ROACH PAUL D. 2012. Turmeric (Curcuma longa L.) drying: an optimization approach using microwave-vacuum drying. Journal of Food Science and Technology, May, 1-7. http://link.springer.com.springer.han.bg.sggw.pl/searc h?query=Turmeric+%28Curcuma+longa+L.%29+dry ing%3A+an+optimization+approach+using+microwa ve-vacuum+drying, dostęp w dniu 25.06.2014.
 • [28] HUNTER R. S., HAROLD R.W. 1987. The measurement of appearance. Hoboken, New Jork: Wiley-Interscience, 3-280.
 • [29] KAUR S., SARKAR B.C., SHARMA H.K., SINGH C. 2009. Optimization of enzymatic hydrolysis pretreatment conditions for enhanced juice recovery from guava fruit using response surface methodology. Food and Bioprocess Technology, 2(1), 96-100.
 • [30] KIDMOSE U., HANSEN M. 1999. The influence of postharvest storage, temperature and duration on quality of cooked broccoli florets. Journal of Food Quality, 22 (2), 135-146.
 • [31] KONICA-MINOLTA. 2009. Spektofotometr CM-5 instrukcja obsługi. Firmowa instrukcja użytkownika, Konica Minolta, Sensing, INC, 1-150.
 • [32] KROKIDA M.K., MAROULIS Z.B., SARAVACOS G.D. 2001. The effects of the method of drying on the colour of dehydrated products. International Journal of Food Science and Technology, 36 (1), 53-59.
 • [33] KUMAR D., PRASAD S., MURTHY G.S. 2014. Optimization of microwave-assisted hot air drying conditions of okra using response surface methodology. Journal of Food Science and Technology, 51 (2), 2, 221-232.
 • [34] LOPEZ A., PIQUE M., BOATELLA J., ROMERO A., FERRAN A., GARCIA J. 1997. Influence drying conditions on the hazelnut quality. III. Browning. Drying Technology, 15 (3-4), 989-1002
 • [35] LOZANO J.E., IBARZ A. 1997. Colour changes in concentrated fruit pulp during heating at high temperatures. Journal of Food Engineering, 31 (3), 365-373.
 • [36] LU S., LUO Y., TURNER E., FENG H. 2007. Efficacy of sodium chlorite as an inhibitor of enzymatic browning in apple slices. Food Chemistry, 104 (2), 824-829.
 • [37] MASKAN M. 2001. Kinetics of colour change of kiwifruits during hot air and microwave drying. Journal of Food Engineering, 48 (2), 169-175.
 • [38] MASKAN A., KAYA S., MASKAN M. 2002. Effect of concentration and drying processes on colour change of grape juice and leather (pestil). Journal of Food Engineering, 54 (1), 75-80.
 • [39] MOHAMMADI A., RAFIEE S., EMAM-DJOMEH Z., KEYHANI A. 2008. Kinetic models for colour changes in kiwifruit slices during hot air drying. World Journal of Agricultural Sciences, 4 (3), 376-383.
 • [40] MOHAPATRA D., BIRA Z.M., KERRY J.P., FRÍAS J. M., RODRIGUES F. A. 2010. Postharvest hardness and color evolution of white button mushrooms (Agaricus bisporus). Journal of Food Science, 75 (3), 146-152.
 • [41] MYERS R.H., MONTGOMERY D.C. 2009. Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments, 3rd edition New York, Wiley 1-704.
 • [42] PAPADAKIS S.E., ABDUL-MALEK S., KAMDEM R.E., YAM K.L. 2000. A versatile and inexpensive technique for measuring color offoods. Food Technology, 54 (12), 48-51.
 • [43] PIOTROWSKI D., CHODYN-SEMCZUK K. 2006. Influence of temperature on colour of vacuum dried strawberries. In: Drying 2006 - Proceedings of the 15th International Drying Symposium (IDS 2006). Budapest, Hungary 20-23 August 2006. Ed. Farkas I. Szent István University Publisher, Gödöllő, vol. C, 1628-1635.
 • [44] POLAK R., RUDY S. 2005. Model matematyczny zmiany barwy papryki podczas procesu sublimacyjnego suszenia. Inżynieria Rolnicza, 4 (64), 145-153.
 • [45] PRISTIJONO P., WILLS R., GOLDING J. 2006. Inhibition of browning on the surface of apple slices by short term exposure to nitric oxide (NO) gas. Postharvest Biology and Technology, 42 (3), 256-259.
 • [46] SAHIN S., SUMNU S.G. 2007. Physical properties of foods. New York, Springer, 1-248
 • [47] SARIMESELI A., COSKUN M., AL. YUCEER M. 2014. Modeling microwave drying kinetics of thyme (Thymus Vulgaris L.) leaves using ANN methodology and dried product quality. Journal of Food Processing and Preservation, 38 (1), 558-564.
 • [48] SAXENA A., MAITY T., RAJU P.S., BAWA A.S. 2010. Degradation kinetics of colour and total carotenoids in jackfruit (Artocarpus heterophyllus) bulb slices during hot air drying. Food and Bioprocess Technology, 5 (2), 672-679.
 • [49] SHIN S., BHOWMIK S.R. 1995. Thermal kinetics of color changes in pea puree. Journal of Food Engineering, 24 (1), 77-86.
 • [50] TIJSKENS L.M.M., SCHIJVENS E.P.H.M., BIEKMAN E.S.A. 2001. Modelling the change in colour of broccoli and green beans during blanching. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2 (4), 303-313.
 • [51] ZAUSZNICA A. 1959. Nauka o barwie. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • [52] ZENOOZIAN M.S., DEVAHASTIN S., RAZAVI M.A., SHAHIDI F., POREZA H.R. 2008. Use of artificial neural network and image analysis to predict physical properties of osmotically dehydrated pumpkin. Drying Technology, 26 (1), 132-144.
 • [53] ZENOOZIAN M.S. 2009. Application of wavelet transform coupled with artificial neural network for predicting physicochemical properties of osmotically dehydrated pumpkin. Journal of Food Engineering, 90 (2), 219-227.
 • [54] ZIELINSKA M., MARKOWSKI M. 2012. Color Characteristics of Carrots: Effect of Drying and Rehydration. International Journal of Food Properties, 15 (2), 450-466.
 • [55] VILLOTA R., HAWKES J.G. 2007. Reaction kinetics in food systems In: Handbook of Food Engineering.Ed. D.R. Heldman & D.B. Lund, 2nd edition Boca Raton: CRC Press, 125-286.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-76615faf-a6a0-4b0c-8f58-0100df4c0e47
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.