PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 09 |
Tytuł artykułu

Ocena procesu kompostowania z udziałem odpadów pochodzenia zwierzęcego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of composting process with animal waste share
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono charakterystyczne cechy przebiegu procesu kompostowania z udziałem odpadów pochodzenia zwierzęcego. Badania w zakresie kompostowania odpadów pochodzenia zwierzęcego prowadzone są od 2006 roku w kompostowni komorowej Spółki z o. o. „Beskid” w Żywcu, działającej według technologii Herhof. Proces kompostowania składa się z dwóch etapów: kompostowania intensywnego w bioreaktorze oraz dojrzewania kompostu na pryzmach. Komponentami zastosowanymi do procesu kompostowania są odpady biodegradowalne pochodzące z gospodarstw domowych, odpady zielone (trawa, liście) oraz odpady z Zakładów Mięsnych S.A. w Żywcu (kości, skóry, fragmenty mięsa). Proces kompostowania z udziałem wyżej wymienionych odpadów podlegał ocenie zarówno w trakcie przebiegu procesu w bioreaktorze (temperatura masy wsadowej jako parametr obrazujący intensyfikację przemian biochemicznych, skład chemiczny mieszanki wsadowej), jak i w trakcie dojrzewania kompostu na pryzmach (stan sanitarny kompostu po rozładunku bioreaktora, temperatury pryzm kompostowych). Po zakończeniu procesu kompostowania, kompost z udziałem odpadów pochodzenia zwierzęcego oceniono w zakresie wszystkich parametrów, charakterystycznych dla nawozów organicznych.
EN
The article presents the characteristic features of the process of composting with animal waste share. The investigation on composting animal waste have been conducted since 2006 in a chamber composting plant belonging to “Beskid Ltd.” at Żywiec that operates on the Herhof technology. The composting process consists of two stages: intensive composting in a bioreactor and seasoning in heaps. Components used for composting process are biodegradable waste from household, green waste (grass, leaves) and waste from a Slaughterhouse S.A. at Żywiec (bones, skins, meat fragments). The composting process with participation of the materials mentioned underwent assessment both during its bioreactor stage (temperature of the matter as a parameter indicating the intensity of biochemical processes, chemical composition of the matter) and during seasoning of the compost in heaps (sanitary state after unloading the bioreactor, temperature of compost prisms). After ending of the composting process, the compost with animal waste share was evaluated with respect to all the parameters characteristic for organic fertilizers.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.35-46,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Opolska, Opole
autor
Bibliografia
  • Anders D., Nowak L. Utilisation of difficult waste from food industry by composting. Polish Jurnal of Environmental Studies, vol. 13, Supplement III, s. 62-65, Olsztyn, 2004.
  • Anders D., Rząsa M. The possibility of composting animal waste products. Environment Protection Engineering, Vol. 33, No 2, Wrocław 2007.
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa: Metody badań laboratoryjnych w stacjach chemiczno- rolniczych, cz. III. Badanie nawozów organicznych, Puławy, 1977.
  • Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Ministerstwo Środowiska: Krajowa strategia ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, 2004.
  • Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 roku ustanawiające przepisy zdrowotne związane z ubocznymi produktami zwierzęcymi nie przeznaczonymi do spożycia przez ludzi, 2002.
  • Rozporządzenie komisji (WE) nr 208/2006 z dnia 7 lutego 2006 roku zmieniające załączniki VI i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm przetwarzania dla wytwórni biogazu i kompostowni oraz wymagań dotyczących obornika, 2006.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 236, poz. 2369), 2004.
  • Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62, poz. 628 z póź. zm.), 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7603d954-0214-4e48-81d2-7e2b876000b1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.