PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 5 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 311. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" na Dolnym Śląsku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The use of European Union funds under the measure 311. "Diversification into non-agricultural activities" in the Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania była ocena wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego w ramach PROW 2007-2013. Dokonano analizy wdrażania płatności w zakresie działania 311. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w poszczególnych powiatach Dolnego Śląska z uwzględnieniem kierunków przeznaczenia wykorzystanego dofinansowania. Wykorzystanie kwot wsparcia było zróżnicowane w zależności od warunków lokalnych i stanu rolnictwa. Ponad połowę płatności trafiło do I regionu funkcjonalnego intensywnego rolnictwa. Największymi beneficjentami okazali się mieszkańcy powiatów wrocławskiego i legnickiego. Przeciętnie na jednego beneficjenta największa kwota przypadła rolnikom z powiatu górowskiego. Środki pozyskane w ramach działania 311. przeznaczono głównie na usługi w gospodarstwach rolnych i w leśnictwie oraz na usługi dla ludności, w tym na zakup maszyn, urządzeń i narzędzi.
EN
The aim of the study was to assess support for agriculture and rural areas in the Lower Silesia region under the RDP 2007-2013. The paper analyzes the implementation of payments for actions Diversification into non-agricultural activities in individual counties of Lower Silesia, taking into account the directions purpose of financing used. The use amounts of support varied depending on local conditions and the state of agriculture. More than half of the payments went to the first functional region of intensive agriculture. The biggest beneficiaries turned out to be residents of the county of Wroclaw and Legnica. Average per beneficiary farmers accounted for the largest amount of county Gorowski. The funds raised under the measure 311 were used mainly for services in farms and forestry as well as services to the public, including the purchase of machinery, equipment and tools.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
5
Opis fizyczny
s.164-171,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie dolnośląskim. Badanie struktury gospodarstw rolnych 2013. 2014: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław, 24-71.
 • Czykier-Wierzba D. 2006: Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004-2006, Wieś i Rolnictwo, nr 4 (133), 9-27.
 • Dinis A. 2006: Marketing and innovation: useful tools for competitiveness in rural and peripherial areas, European Planning Studies, 14, 9-22.
 • Dorożyński T. 2012: Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rynku pracy w Polsce, Wyzwania Gospodarki Globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, 729-743.
 • Duczkowska-Małysz K. 1998: Rolnictwo – wieś – państwo, PWN, Warszawa.
 • Ilbery B., Maye D., Kneafsey M., Jenkins T., Walkley C. 2004: Forecasting food supply chain developments in lagging rural regions: evidence from the UK, J. Rural Stud., 20, 331-344.
 • Kowalewska M. D., Prokopiuk A. 2012: Wykorzystanie środków w ramach osi 3 PROW w województwie podlaskim, Zesz. Nauk. SGGW, Polityki Europejskie Finanse i Marketing, nr 8(57), 257.
 • Krakowiak-Bal A. 2009: Pozarolnicza działalność gospodarcza Polskich gospodarstwach rolniczych na tle gospodarstw z krajów UE, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 5/2009, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 209-217.
 • Kutkowska B. 2009: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju, Zesz. Nauk. SGGW, Polityki Europejskie Finanse i Marketing, nr 1(50), 33-34.
 • Kutkowska B. 2010: Wykorzystanie wsparcia finansowego w ramach WPR w powiatach i podregionach województwa dolnośląskiego, [w:] Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk sektorowych skierowanych na obszary wiejskie i rolnictwo Dolnego Śląska, Dokument wykonany w ramach realizacji „Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach „Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Wrocław, 33.
 • Łobos-Kotowska D., Stańko M. 2015: Dywersyfikacja działalności rolniczej jako instrument wspierania rozwoju gospodarstwa rodzinnego (na przykładzie agroturystyki), Projekt realizowany w ramach „Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski, 1.
 • Meert H., Van Huylenbroeck G., Vernimmen T., Bourgeois M., van Hecke E. 2005: Farm household survival strategies and diversification on marginal farms, J. Rural Stud., 21, 81-97.
 • Musiał W. 2007: Dezagraryzacja polskiej wsi – problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, Wieś i Rolnictwo, nr 3, 29-44.
 • Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, J. Wilkin (red.). 2003: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 83.
 • Roszkowska-Mądra B. 2009: Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, Gospodarka Narodowa, nr 10, 83-102.
 • Sikora J. 2012: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce, J. Agrib. Rural Devel., 2(24), 215-226.
 • Sprawozdanie z działalności ARiMR za 2014 rok. 2015: Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa, 36.
 • Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, 152-153.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. 2001: Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska, z. 5(12), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 3-60.
 • Woźniak M. 2008: Dywersyfikacja szansą rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w globalnej gospodarce, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 67, 15-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7596ffba-449a-47f9-a7fb-238cef7c7ae2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.