PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 07 | 2 |
Tytuł artykułu

Występowanie bakterii Legionella pneumophila w obiektach wojskowych

Warianty tytułu
EN
Occurence of Legionella pneumophilia bacterium in military facilities
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Cel pracy: Rejestrowane zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella oraz ogniska epidemiczne skłaniają do monitorowania potencjalnych rezerwuarów Legionella, które stanowią źródło zakażenia nie tylko dla osób z obniżoną odpornością, ale i osób zdrowych bez czynników ryzyka. Materiał i metody: Materiałem do przeprowadzonych badań były próbki wody pobrane z instalacji sieci wodociągowej 4 budynków koszarowych oraz 1 szpitala wojskowego. Oznaczenie liczby bakterii Legionella w próbkach wody wykonano zgodnie z obowiązującymi normami. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań pobranych próbek wody sieci wodociągowej wszystkich przebadanych obiektów wojskowych wykazano obecność L. pneumophila SG 2-14, ale nie stwierdzono obecności najbardziej zjadliwej L. pneumophila SG 1. Zaobserwowano, że tylko w jednym budynku koszarowym liczba bakterii L. pneumophila przekraczała dopuszczalny poziom >102 CFU/100 ml. W przebadanym szpitalu wojskowym w 77,77% próbek wody, liczba pałeczek L. pneumophila była >102 CFU/100 ml. Wnioski: W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia Legionella należy stale monitorować sieć wodociągową, a w przypadku zwiększonej ponad normę liczby bakterii zastosować odpowiednią metodę eradykacji.
EN
Thesis’ objective: Registered infections of Legionella bacteria and epidemic spots create the need to monitor Legionella reservoirs, which are the source of infection for immunodeficient people as well as for healthy people without risk factors. Materials and methods: Water samples drawn from water system installations from 4 barrack buildings and one military hospital served as a material for the research. The number of Legionella bacteria in water samples was denoted in accordance with the operative norms. Results: On the basis of tests of drawn water samples from water system installations in all examined military facilities, the presence of L. pneumophila SG 2-14 was detected, but the presence of the most virulent L. pneumophila SG 1 was not ascertained. It was noticed, however, that only in one barrack building the number of L. pneumophila bacteria was above the acceptable level >102 CFU/100 ml. In 77.77% of water samples in the examined military hospital, the number of L. pneumophila bacilli was >102 CFU/100 ml. Conclusions: In order to reduce the risk of Legionella infection water system installation should be constantly monitored. In case of the above norm number of bacteria, the appropriate method of eradication should be applied.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
07
Numer
2
Opis fizyczny
s.33-44,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul.Chodźki 1, 20-093 Lublin
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
autor
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
autor
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Zamość
Bibliografia
 • 1. Blatt S.P., Parkinson M.D., Hoffman P., Dolan D., Lauderdale P., Zajac R.A., Melcher G.P. (1993), Nosocomial Legionnaires’ disease: aspiration as a primary mode of disease acquisition. Am J Med. 1993, 95, 16-22.
 • 2. Breiman R.F., Butler J.C. (1998), Legionnaires´disease: clinical, epidemiological, and public health perspectives. Semin Respir Infect. 13, 84-89.
 • 3. Diederen B.M.W. (2008), Legionella spp. and Legionnaires’disease. J Infect.; 56: 1-12.
 • 4. Fields BS, Benson RF, Besser RE. (2002), Legionella and legionnaires’disease: 25 years of investigation. Clin Microb Rev. 15, 506-526.
 • 5. Legnani P., Leoni E., Corradini N. (2002), Legionella contamination of hospital water supplies: monitoring of private helthcare in Bolonia, Italy. J Hosp Infect. 50, 220-223.
 • 6. Leoni E., De Luca P.P., Legnani R., Sacchetti R., Stampi S., Zanetti F. (2005) Legionella waterline colonization: detection of Legionella species in domestic, hotel and hospital hot water systems. J Appl Microbiol. 98, 373-379.
 • 7. Marrie T.J. (2008) Legionnaires’disease – clinical picture. W: Hoffman P., Friedman H., Bendinelli M.: Legionella pneumophila – pathogenesis and immunity. New York, Springer 8, 133-150.
 • 8. Matuszewska R., Krogulska B. (2009), Problem występowania pałeczek Legionella w instalacjach i urządzeniach wytwarzających aerozol wodno-powietrzny w obiektach służby zdrowia. Nowa Med. 1, 56-60.
 • 9. Mazurkiewicz J., Jakubowska O., Szulc J. (2011), Kolonizacja sieci wodnej szpitali pałeczkami Legionella pneumophila na podstawie analizy danych z badań mikrobiologicznych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu – część 1. Forum Zakażeń 2, 1-6.
 • 10. McDonough E.A., Metzgar D., Hansen C.J., Myers C.A., Russell K. (2007), A cluster of Legionella-associated pneumonia cases in a population of military recruits. J Clin Microbiol. 45, 2075-2077.
 • 11. O’Neill E., Humphreys H. (2005), Surveillance of hospital water and primary prevention of nosocomial legionellosis: what is the evidence? J Hosp Infect. 59, 273–279.
 • 12. Palusińska-Szysz M., Cendrowska-Pinkosz M. (2008), Występowanie i chorobotwórczość bakterii z rodziny Legionellaceae. Postępy Hig Med Dośw. 62, 337-353.
 • 13. Pancer K., Stypułkowska-Misiurewicz H. (2009), Epidemiologia zachorowań wywoływanych przez Legionella sp. Nowa Med. 1, 61-65.
 • 14. Pearson W. (2000), Legionella – An update and statement by the association of water technologies. AWT., 1-21.
 • 15. Poupard M., Campèse C., Bernillon P., Che D. (2007), Factors associated with mortality Legionnaires’ disease, France, 2002-2004. Med Mal Infect. 37, 325-330.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr. 61 poz. 417.
 • 17. Sikora A., Kozioł-Montewka M., Książek A., Wójtowicz M., Paluch-Oleś J., Magryś A., Grzebalska A., Bednarek- -Skublewska A., Steć A., Rudzki S., Furmaga J., Matuszewska R., Krogulska B. (2013), Assessment of cytokine release after in vitro stimulation of whole blond with Legionella pneumophila in immunocompromised patients. Immunol Invest. 42, 1-17.
 • 18. Wichrowska B., Stankiewicz A., Maziarka D. (2004), Monitorowanie zagrożeń związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella w wodzie wodociągowej. Instal 11, 11-16.
 • 19. www.ecdc.europa.eu (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC Surveillance Report Legionnaires’ disease in Europe 2011).
 • 20. www.pzh.gov.pl (Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce).
 • 21. Velasco J.M., Yoon I.K., Jarman R.G., Bodhidatta L., Klungthong C., Silapong S., Valderama M.T., Wongstitwilairoong T., Torres A.G., De Cecchis D.P., Pavlin J.A. (2011), Applications of PCR (real-time and MassTag) and enzyme- linked immunosorbent assay in diagnosis of respiratory infections and diarrheal illness among deployed U.S. military personnel during exercise Balikatan 2009, Philippines. Mil Med. 176, 1096-1100.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-758dbe7d-fa5b-4b4f-ab20-4cad205f4b1d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.