PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ podłoża popieczarkowego uzupełnionego mineralnie na plon biomasy i białka kupkówki pospolitej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of mushroom substrate supplemented with minerals on yield of biomass and protein of orchard grass
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie miało na celu określenie wpływu podłoża popieczarkowego i mineralnego nawożenia azotem i potasem na plon suchej masy i białka kupkówki pospolitej (Dac-tylis glomerata L.). Trzyletni eksperyment polowy, w układzie całkowicie losowym, przeprowadzono na glebie o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Badanymi materiałami orga-nicznymi były przefermentowany obornik bydlęcy oraz podłoże po uprawie pieczarki. Zastosowane w doświadczeniu podłoże popieczarkowe było zasobniejsze w suchą masę i azot ogółem, mniej zasobne w węgiel organiczny, fosfor i potas ogółem w porównaniu do obornika bydlęcego. Naj-większy sumaryczny plon biomasy i białka kupkówki pospolitej w każdym roku badań zanotowano na obiekcie z podłożem popieczarkowym i większą dawką mineralnego N i K.
EN
The aim of this experiment was to determine the effect of spent mushroom sub-strate and mineral nitrogen and potassium fertilisation on the yield of dry matter and protein of orchard grass (Dactylis glomerata L.). The three-year field experiment in the completely random-ised design was conducted on a soil with the particle size distribution of light loamy sand and with the use of organic materials which were cattle farmyard manure and substrate after the cultivation of mushrooms. The spent mushroom substrate used in the experiment was richer in dry matter and total nitrogen, and had lower content of organic carbon, total phosphorus and potassium in relation to farmyard manure. The greatest total yield of biomass and protein of orchard grass in each study year was recorded in the treatments with mushroom substrate and a higher dose of mineral N and K.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
3
Opis fizyczny
s.335-344,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1993. Agrometeorologia. PWN Warszawa, 32-33.
 • Ciepiela G.A., Jankowska J., Jankowski K., Kolczarek R., 2007. Wpływ niekonwencjonalnych nawozów organicznych na jakość paszy z łąki trwałej. Fragmenta Agronomica, 1(93), 14-24.
 • Drzał E., Kozak E., Kucharski B., Podgórski L., Streb M., Suchy M., Synoś A., 1995. Fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne zagrożenia środowiska przez odpady. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 138-143.
 • Jankowski K., Ciepiela G., Jodełka J., Kolczarek R., 2004. Możliwość wykorzystania kompostu popieczarkowego do nawożenia użytków zielonych. Annales UMCS, E, 59, 4, 1763-1770.
 • Jordan S.N., Mullen G.J., Murphy M.C., 2008. Composition variability of spent mushroom com-posts in Ireland. Bioresource Technology, 99, 411-418.
 • Kalembasa D., Majchrowska-Safaryan A., 2006. Wpływ uprawy pieczarki na skład chemiczny podłoża. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512, 247-254.
 • Kalembasa D., Majchrowska-Safaryan A., 2009a. Zasobność zużytego podłoża z pieczarkarni. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 535,195-200.
 • Kalembasa D., Majchrowska-Safaryan A., 2009b. Frakcje metali ciężkich w zużytych podłożach z pieczar-kami. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41,572-577.
 • Kalembasa D., Wiśniewska B., 2004. Wykorzystanie podłoża popieczarkowego do rekultywacji gleb. Roczn. Glebozn., 55 (2), 209-217.
 • Kalembasa D., Wiśniewska B., 2006. Zmiany składu chemicznego gleby i życicy wielokwiatowej pod wpływem stosowania podłoża popieczarkowego. Zesz. Probl. Post Nauk Roln., 512, 265-276.
 • Kalembasa D., Wiśniewska B., 2008. Wpływ nawożenia podłożem popieczarkowym na plon i zawar-tość wybranych makroelementów w życicy wielokwiatowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 526, 191-198.
 • Kalembasa S., Wiśniewska B., 2001. Skład chemiczny podłoża po uprawie pieczarek. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.., 475, 295-300.
 • Maher M.J., Smyth S., Dodd V.A., McCabe T., Magette W.L., DugganJ., Hennerty M.J. 2000. Managing spent mushroom compost. Teagasc, Dublin, 111-121.
 • Maszkiewicz J., 2010. Zużyte podłoże popieczarkowe jako nawóz i paliwo. W: Pieczarki. Biuletyn Producenta Pieczarek. Wyd. Hortpress, 1, 59-60.
 • Niżewski P., Dach J., Jędruś A. 2006. Management of mushrooms subgrade waste by composting process. Zagospodarowanie zużytego podłoża z pieczarkarni metodą kompostowania. J. of Res. and Apel. in Agricul. Engineer., 51, 1, 24-2.
 • Polat E., Uzun I.H., Topcuoglu B., Önal K., Onus A.N., Karaca M., 2009. Effects of spent mush-room compost on quality and productivity of cucumber (Cucumis dativus L.) grown in green-houses. African J. of Biotechnology, 8,2, 176-180.
 • Rak J., Koc G., Jankowski K., 2001. Zastosowanie kompostu popieczarkowego w regeneracji runi łąkowej zniszczonej pożarem. Pam. Puł., 125, 401-408.
 • Rao J.R., Watabe M., Stewart T.A., Millar B.C., Moore J.E., 2007. Pelleted organomineral fertiliz-ers from composted pig slurry solids, animal wastes and spent mushroom compost for amenity grasslands. Waste Management, 27, 1117-1128.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. Nr 112, poz. 1206.
 • Rutkowska B. 2009. Możliwości rolniczego wykorzystania zużytych podłoży po produkcji piecza-rek. Odpady w kształtowaniu i inżynierii środowiska. Polska Akademia Nauk Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 535, 349-354.
 • Sakson N., 2007. Produkcja podłoża do uprawy pieczarki. PWRiL. Warszawa.Salomez J., De Bolle S., Sleutel S., De Neve S., Hofman G., 2009. Nutrient Legislation in Flanders (Belgium). Proceedings, More sustainability in agriculture: New fertilizers and fertilization management, Rome 546-551.
 • Systematyka Gleb Polski. 2011. Praca zbiorowa. Marcinek J., Komisarek J. (red.). Rocz. Glebozn. 62(3),128-134.
 • Szudyga K., 2009. Jakość. W: Pieczarki. Biuletyn Producenta Pieczarek. Wyd. Hortpress, 1, 12-13.
 • Szudyga K., 2011. Ja pieczarka. W: Pieczarki. Biuletyn Producenta Pieczarek. Wyd. Hortpress, 1, 8-13.
 • Uzun I., 2004. Use of spent mushroom compost in sustainable fruit production. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research., 12, 157-165.
 • Wiśniewska-Kadżajan B., 2012. Ocena przydatności podłoża po uprawie pieczarki do nawożenia roślin. Ochr. Środ. i Zasob. Nat., 54, 165-176.
 • Wiśniewska-Kadżajan B., 2013. Wpływ nawożenia łąki trwałej podłożem popieczarkowym na zawartość oraz pobranie potasu i magnezu przez ruń łąkową. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica, 304 (26), 107-116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-74b68bb0-3d48-4fde-ab87-92c7f9e8ddfd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.