PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 4/1 |
Tytuł artykułu

Ocena hydromorfologiczna rzek nizinnych na przykładzie rzeki Wkry

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Hydro-morphological evaluation of lowland river valleys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca jest przeglądem metod oceny hydromorfologicznej (ekomorfologicznej) dolin rzecznych, stosowanych w Polsce i innych krajach od lat 80. XX wieku do chwili obecnej. Autor podejmuje problem dokładności oceny w poszczególnych metodach, jej subiektywności, a także udziału parametru „biologicznego” w waloryzacji poszczególnych stref doliny. Analizuje przydatność badań wielkoobszarowych i szczegółowych w aspekcie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i zrównoważonego rozwoju, podejmując temat gatunków szczególnie cennych i kluczowych dla mozaiki ekosystemów rzecznych i dolinowych.
EN
The paper is the overview to the methods of river valleys’ hydro-morphological (eco-morphological) evaluation, which have been used in Poland and other countries since 1980-ies. Author takes up the problem of evaluation accuracy and subjectivity in particular methods and the role of “biological” parameters in different valley zones. The usefulness of vast-area surveys and detailed studies are being analysed in the relation to the Water Framework Directive and sustainable development demands. The controversies about the key and particularly valuable species in river valley ecosystems are also discussed.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4/1
Opis fizyczny
s.175-184,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • Ciołkosz J., Miszalski J., Olędzki R. Interpretacja zdjęć lotniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Collier B., Cox G., Johnson A., Miller P. Ekologia dynamiczna. PWRiL, Warszawa 1983.
 • Cymerman R., Falkowski J., Hopfer A. Krajobrazy wiejskie. Klasyfikacja i kształtowanie. Wydawnictwo ART., Olsztyn 1992.
 • Fahrig L., Merriam G. Habitat patch connectivity and population survival. Ecology 66, 1985, s. 1762–68.
 • Forman R.T.T. Corridors in landscape: their ecological structure and function. Ekologia (CZ) nr 2/83, 1983, s 375–387.
 • Gacka-Grzesikiewicz E. (red.). Korytarz ekologiczny doliny Wisły. IUCN, Warszawa 1995.
 • Gascon C., Williamson G., De Gonsceca G.B.A. Receding forest edges and vanishing reserves. Science 288, 2000, s. 1356–58.
 • Gilpin M.E. Spatial structure and population vulnerability. W: Viable Populations for Conservations (red. Soule M.E.) Cambridge University Press, 1987, s. 125–40
 • Ilnicki P., Lewandowski P. Metodyka ekomorfologicznej waloryzacji koryt rzecznych. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, 1995 nr 270.
 • Ilnicki P., Lewandowski P. Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 1997.
 • Jankowski W. Naukowe podstawy i przyszłość korytarzy ekologicznych w Polsce. Przegląd Przyrodniczy XII, nr 3-4/01, Wrocław 2001, s. 41–53..
 • McArthur R.H., Wilson E.O. The Theory of Island Biogeography. Princeton University Press, 1967.
 • Oglęcki P. Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Jeziorki w aspekcie ochrony środowiska. Praca doktorska. Maszynopis SGGW, Warszawa 1999.
 • Oglęcki P., Komorowski H. Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa ujściowego odcinka rzeki Kwaczej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Materiały z sympozjum „Naturalne tarło łososia atlantyckiego i troci wędrownej – ochrona i formy jego wspomagania”, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, 2004, s. 63–68.
 • Oglęcki P., Pawłat H. The index method of small lowland river environmental evaluation. Annals of Warsaw Agricultural University, Land Reclamation, Warszawa 2000, 30, s. 37–43.
 • Oglęcki P., Popek Z. 2004. Wasilewicz M. Możliwości wykorzystania techniki GIS przy waloryzacji dolin rzecznych. Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii Środowiska SGGW, z.30, Warszawa.
 • Tomiałojć L. (red.) Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 1993.
 • Urbański J. Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Ward D., Holmes N., Jose P. (red.) The new rivers and wildlife handbook. The Royal Society for the Protection of Birds, UK, 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7408be1b-4fde-440a-aea5-9deea399bc91
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.