PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 6 t.2 |

Tytuł artykułu

Postrzeganie wartości w opiece zdrowotnej

Warianty tytułu

PL
Perception of value health care
RU
Vosprijatie cennosti v zdravookhranenii

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Postrzeganie wartości w opiece zdrowotnej to proces wieloaspektowy, przy czym sama wartość stanowi integralny komponent jakości świadczonej opieki. Ocena wartości może być dokonywana z różnych perspektyw, np. z punktu widzenia pracowników opieki medycznej, pacjentów, przez jej procesy, innowacyjność wdrażanych projektów, jak i z poziomu samych wyników finansowych, czyli w zależności od zainteresowanego nią podmiotu, a jej pomiar staje się przez to zadaniem trudnym. W artykule określono, które czynniki i w jakim stopniu są niezbędne, jak również, które nie posiadają bezpośredniego wpływu, by móc kreować ocenę wartości opieki zdrowotnej, czego odzwierciedlenie może być zauważalne w odczuciu subiektywnym. Dodatkowo, zwrócono uwagę na potrzebę wykorzystywania w procesach poprawy jakości w opiece zdrowotnej metod i niezbędnych instrumentów służących przedstawieniu wyników badań, co dla osób odpowiedzialnych za postrzeganie wartości, np. w placówkach opieki zdrowotnej, stało się kluczowym narzędziem przy porównaniach uzyskiwanych na tym tle wyników.
EN
Perception of value in health care is multi-faceted, but the value itself has an indissoluble influence on perceiving quality in the care provided. The assessment of value can be made from many perspectives, for example from the point of view of healthcare worker or patient, through its processes, innovation of implemented projects, and the financial results. Depending on the entity interests, the measurement of value becomes thereby a difficult task. The main aim of this article is to determine the significance of notion of value in health care and approaches implemented to its evaluation and importance improvement among different groups, i.e. patients, economists, employers, and medical companies’ representatives. The article specifies which factors and to what extent are necessary or do not have a direct impact, in order to enable creating, reflected in a subjective sense, the assessment of the value in health care. In addition, attention was drawn to the need to use in the process of quality improvements in healthcare, methods and the indispensable instruments to present research results. This has become an important tool for comparisons of obtained results against the background for perceiving value, for example in healthcare facilities.
RU
Восприятие ценности в здравоохранении - многоаспектный процесс, причем сама ценность представляет собой интегральный компонент качества предоставляемой опеки. Оценку ценности можно проводить из разной перспективы, напр. с точки зрения работников медицинской помощи, пациентов, посредством ее процессов, инновационности внедряемых проектов, а также с уровня самих финансовых результатов, т.е. в зависимости от заинтересованного в ней субъекта, ее же измерение становится таким образом трудной задачей. В статье определили, которые факторы и в какой степени являются необходимыми, а также те, которые не оказывают непосредственного влияния, чтобы можно было провести оценку ценности здравоохранения, отражение которого может быть заметным в субъективном восприятии. Дополнительно обратили внимание на необходимость использования в процессах повышения качества в здравоохранении методов и необходимых инструментов, которые служат представлению результатов исследований, что для лиц, ответственных за восприятие ценности, например, в заведениях здравоохранения, стало основным инструментом при сопоставлениях получаемых на этом фоне результатов.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

Opis fizyczny

s.459-469,rys.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Finansowania Ochrony Zdrowia, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul.Lindleya 6, 90-131 Łódź
autor
 • Katedra Badań Operacyjnych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul.Rewolucji 1905 r.37, 90-214 Łódź

Bibliografia

 • Detyna B. (2011), Integracja efektów działań w usługach medycznych, (w:) Szołtysek J., Detyna B. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 2, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Detyna B. (2016), Monitorowanie aspektu finansowego w procesie doskonalenia jakości usług medycznych - propozycje metodyczne dla szpitali, http://www.sbc.org.pl/Content/245586/Detyna%20B.pdf [dostęp: 18.01.2018]
 • Fodeman J. D., Book R. A. (2010), Bending the Curve: What Really Drives Health Care Spending, Backgmnder No. 2369, Washington D.C.
 • Folland S., Goodman A., Stano M. (2011), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Głowacka M., Sobkowski M., Staszewski R. (2005), Pomiar i analiza poziomu jakości świadczeń zdrowotnych, „Nowiny Lekarskie”, nr 74(2).
 • Henderson J. W. (2012), Health Economics and Policy, 5th ed., South-Western Cangage Learning, Mason.
 • Porter M. E. (2010), What is value in health care?, “The New England Journal of Medicine”, No. 363.
 • Roman B., Awad M., Patel S. (2014), Defining value-driven care in head and neck oncology, https://joumals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/down load/41426/2378 [dostęp: 14.03.2018].
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1247 z późn. zm.).
 • Rynek prywatnej opieki zdrowotnej (2018), http://analizarynku.eu/rynek-prywatnej-opieki-zdrowotnej [dostęp: 15.03.2018]
 • Smith A. (2015), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Suchecka J. (2016), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • K.E., Florence C. S., Howard D. H., Joski P. (2004), The impact of obesity on rising medical spending, Health Affairs, https://www.researchgate.net/profde/Curtis_ Florence/publication/8221558_Trends_The_Impact_Of_Obesity_On_Rising_Medical_Spending/links/0deec53c5432457el9000000/Trends-The-Impact-Of-Obesity-On-Rising-Medical-Spending.pdf [dostęp: 18.01.2018].
 • Tkacz J. (2017), Sieć szpitali: opublikowano wzór ustalania wartości ryczałtu, https://www.zdrowie.abc.com.pl/ zmiany-w-prawie/siec-szpitali-opublikowano-wzor-ustalania- wartosci-ryczaltu,112146.html [dostęp: 11.02.2018].
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).
 • Zalaśkiewicz T. (2013), Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-73f30743-9ccd-4c48-b4a3-a57c8a1b3ecf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.