PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 1 |

Tytuł artykułu

Collecting data on natural monuments - a proposition of a record sheet for tree monuments. Part 1

Warianty tytułu

PL
Pozyskiwanie danych o pomnikach przyrody - propozycja karty ewidencyjnej dla drzew pomnikowych. Część 1

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the article is to present the Record Sheet of Animate Natural Monuments for trees, which would standardize collecting and presenting data on tree monuments. The study uses data from the Register of Natural Monuments of the Lower Silesian Voivodeship made available by the Regional Directorate for Environmental Protection (RDOŚ) in Wrocław, as well as form the existing municipal record sheets of nature monuments and the Central Register of Forms of Nature Protection (CRFOP) facilitated by the General Directorate for Environmental Protection. Based on the qualitative assessment and the range of data contained in the RDOŚ and CRFOP registries and record sheets, an original proposal for a natural monument record sheet was elaborated for both individual trees and groups. The proposed consistent range of data on natural monuments will enable the use of collected data in statistical surveys, comparative analyses, and the research on species. In addition, the quality of data collection will contribute to a proper protection of trees and their surroundings.
PL
Celem artykułu jest prezentacja Karty Ewidencji Pomnika Przyrody Ożywionej dla drzew, która pozwoliłaby na standaryzację pozyskiwania i prezentacji danych o drzewach pomnikowych. W opracowaniu wykorzystano dane uzyskane z rejestru pomników przyrody województwa dolnośląskiego udostępnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu, istniejące dotąd gminne karty ewidencji pomników przyrody oraz dane z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (CRFOP). W oparciu o ocenę zakresu i jakości danych zawartych w rejestrach RDOŚ i CRFOP oraz gminnych kartach ewidencji opracowano autorską propozycję karty ewidencji pomnika przyrody przeznaczoną dla pojedynczych drzew i grup drzew. Zaproponowany jednolity zakres danych o pomnikach przyrody pozwoli na wykorzystanie zebranych informacji w badaniach statystycznych, analizach porównawczych, badaniach nad gatunkami. Ponadto jakość i sposób gromadzenia danych przyczyni się do właściwej ochrony drzew i ich otoczenia.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

1

Opis fizyczny

p.193-203,fig.,ref.

Twórcy

 • Institute of Landscape Architecture, Faculty of Environmental Engineering and Geodesy, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 55, 50-357 Wroclaw, Poland
 • Department of Spatial Economy, Faculty of Environmental Engineering and Geodesy, Wroclaw University of Environmentaland Life Sciences, Grunwaldzka 55, 50-357 Wroclaw, Poland
 • Institute of Landscape Architecture, Faculty of Environmental Engineering and Geodesy, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 55, 50-357 Wroclaw, Poland

Bibliografia

 • Bednorz, L., Ludjan, J. (2012). Pomnikowe jarzęby szwedzkie Sorbus intermedia w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz., 68(5), 378–382.
 • Bińkowska, I., Szopińska, E. (red.), (2013). Leksykon Zielni Wrocławia. Via Nova, Wrocław.
 • Blicharska, M., Mikusiński, G. (2014). Incorporating social and cultural significance of large old trees in conservation Policy. Conservation Biology, 28(6), 1558–1567.
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ (dostęp: 1.11.2015).
 • Chylińska, D. (2007). Trudne dziedzictwo – cmentarze poniemieckie w krajobrazie kulturowym Dolnego Śląska. Arch. Kraj., 14(1), 30–39.
 • CORINE Land Cover - CLC 12, http://clc.gios.gov.pl/ (dostęp: 1.06.2016).
 • Dąbski, M., Dudkiewicz, M., Kozorys, E., Szmagara, M, (2016). Przekształcenia kompozycji, dendroflora i stan ochrony zespołu pałacowo-parkowego w Orłowie Murawskim (Województwo Lubelskie). Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(1), 59–67.
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, http://www.dzpk.pl (dostęp: 1.06.2016).
 • Efe, R., Soykan, A., Cürebal, İ., Sönmez, S. (2014). Kuyucak Monumental Cretan Maple (Acer sempervierens L.) (Burhaniye – Balikesir, Turkey). Procedia Soc. Behav. Sci., 120, 547–556.
 • Filipiak-Napierała, A., Filipiak, M., Jaworek, J. (2014). Rozmieszczenie zasobów drzewa z rodzaju wiąz (Ulmus spp.) w lasach Polski w świetle dokumentacji leśnej. Sylwan, 158(11), 811–820.
 • Grzywacz, A., Pietrzak, J. (2013). Drzewa – pomniki przyrody. Pol. Tow. Leśne, Warszawa.
 • Kadej, M., Zając, K., Tarnawski, D., Malkiewicz, A., Gil, R., Tyszecka, K., Smolis, A., Myśków, E., Bobrowicz, G., Sarnowski, J., Zawisz, M., Józefczuk, J., Gottfried, T., Zając, T. (2014). Pachnica dębowa Osmoderma eremita s. l. (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) w Polsce południowo-zachodniej. Przyr. Sudetów, 17, 89–120.
 • Kasprzak, K. (2005). Ochrona pomników przyrody. Zasady postępowania administracyjnego. ABRYS, Poznań.
 • Kasprzak, K. (2011). Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury. Turystyka Kulturowa, 4, 17–38.
 • McArdle, A., J., Santamour Jr., F.S. (1985). Cultivar checklist for English oak (Quercus robur). J. Arboric, 11, 307–315.
 • Moir, A., Hindson, T., Hills, T., Haddlesey, R. (2013). The exceptional yew trees of England, Scotland and Wales. Q. J. For., 107(3), 185–191.
 • Orłowski, G., Nowak, L. (2007). The importance of marginal habitats for the conservation of old trees in agricultural ladnscapes. Landscape and Urban Planing, 79, 77–83.
 • Pacyniak, C., Smólski, S. (1973). Drzewa godne uznania za pomniki przyrody oraz stan dotychczasowej ochrony drzew pomnikowych w Polsce. Rocznik Akad. Rol. w Poznaniu, 67, 41–66.
 • Pietrzak, J., Zawadka, J. (2009). Wykorzystanie turystyczne drzew pomnikowych na terenie Lasów Państwowych. Studia i Materiały CEPL, 11.4 (23), 158–164.
 • Pietrzak-Zawadka, J. (2015). Kryteria wymiarowe uznawania drzew za pomniki przyrody w Polsce. Sylw., 159 (3), 227–235.
 • Pilarczyk, A. (2009). Rekreacja w Parkach i Zieleńcach na terenach Pocmentarnych w Szczecinie. Nauka Przyr. Technol., 3 (1), #26.
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rejestr pomników przyrody województwa dolnośląskiego, http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody; 1.11.2015.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody. Dz.U. z 2012 r., poz. 1041.
 • Seneta, W. (1996). Drzewa i krzewy liściaste, D-H. PWN, Warszawa.
 • Siewniak, M. (1988). Ochrona drzew pomnikowych. Komunikaty Dendrologiczne, Warszawa, 7, 1–15.
 • Staniewska-Zątek, W. (2007). Turystyka a przyroda i jej ochrona. Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań.
 • Szopińska, E., Reda, P. (1999). Kasztanowiec biały odmiany palczastej (Aesculus hippocastanum ‛Digitata’) w parku Południowym we Wrocławiu. Rocz. Pol. Tow. Dendrol., 47, 197–201.
 • Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.
 • Weber-Siwirska, M. (2016). Stare drzewa jako element kultury. Mat. Konf. Tereny zieleni w mieście i ich uwarunkowania. Katowice 9–10 czerwca 2016, Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice, 113–126.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-73ee4ae6-b2b9-47c1-b8e1-e88d7f2f637b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.