PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 09 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie GIS oraz technologii GPS przy opracowaniu cyfrowych map zasięgu sieci bezprzewodowego Internetu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Wireless Internet coverage maps preparation using GIS and GPS technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dostęp do informacji przekłada się bezpośrednio na jakość życia współczesnego człowieka. Głównym źródłem danych staje się Internet. Możliwość korzystania z zasobów sieci przez mieszkańców terenów wiejskich w wielu przypadkach jest ograniczona. Ze względu na wysokie koszty budowy tradycyjnych sieci kablowych tereny wiejskie nie posiadają odpowiedniej infrastruktury. Szansą na poprawę tego stanu rzeczy jest budowa sieci opartej na bezprzewodowej technologii WiFi. Autor niniejszej pracy zbadał możliwości wykorzystania urządzeń GPS oraz oprogramowania GIS jako narzędzi służących do zaprojektowania sieci bezprzewodowego Internetu. Obszar badań obejmował jedną z gmin województwa świętokrzyskiego. Dane zebrano z wykorzystaniem technologii GPS. Wykorzystując oprogramowanie GIS Surfer 7, autor opracował cyfrowe mapy zasięgu nadajników sygnału internetowego. Opracowanie to może zostać wykorzystane do optymalnego rozmieszczenia urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci Internetu bezprzewodowego.
EN
The information access stipulates the quality of life of modern man. Internet is becoming a main data source. The internet network access for inhabitants of rural areas in many cases is limited. Because of high costs of traditional cable network construction, the rural areas have not suitable infrastructure. A network of WiFi wireless technology is a chance to ameliorate this situation. Authors of this paper have analyzed possibilities of application GPS devices and GIS software for projecting the wireless internet network. A commune from the Silesia Region was a research area. Data were acquired with GPS technology. Authors have created digital maps of wireless internet coverage. This study can serve for the optimal arrangement of devices necessary for correct functioning of the wireless internet network.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.207-216,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 116b, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
  • Kołtunowicz M., Krawczyk K., Lis P. Wykorzystanie GIS oraz technologii GPS przy optymalizacji projektowania bezprzewodowej sieci internetowej. Materiały IV Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Rzeszów 2008.
  • Malinowski M., Krawczyk K., Sikora J., Zemanek J. Wykonanie mapy numerycznej zlewni rzeki Białki w miejscowości Bystra Śląska. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Rzeszów 2007.
  • Pietrzyk I., Śmiałek M., Zygadło T. Sieci radiowe – teoria i podręcznik instalatora. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2003.
  • Sikora J., Zemanek J., Malinowski M., Krawczyk K. Wykonanie przestrzennej bazy danych zlewni rzeki Białki w miejscowości Bystra Śląska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007/ 4 (1), 2007.
  • Widacki W. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej. Wydawnictwo Text. Kraków 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-73dc4ab2-c24d-419d-93ab-96024ca06193
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.