PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 25 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ dodatku pierzgi na zawartość wybranych związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniającą miodu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of bee bread additive on content of phenolic compounds and antioxidant activity of honey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena wpływu wzbogacania miodu wielokwiatowego pierzgą na zawartość wybranych związków fenolowych oraz aktywność przeciwutleniającą. Materiał doświadczalny stanowiły miody wielokwiatowe oraz miody wzbogacane pierzgą pochodzące z trzech pasiek zlokalizowanych w południowej Polsce. W próbkach oznaczono całkowitą zawartość polifenoli oraz flawonoidów, całkowitą aktywność przeciwutleniającą, przeciwrodnikową w reakcji z DPPH˙ oraz zdolność redukcyjną metodą FRAP. Zawartość wybranych kwasów fenolowych oraz flawonoidów oznaczono metodą HPLC. Miody wielokwiatowe zawierały 41,66 ÷ 55,54 mg GAE/100 g związków fenolowych oraz 7,49 ÷ 13,05 mg QE/100 g flawonoidów. Wzbogacanie miodu pierzgą istotnie zwiększyło zawartość polifenoli i flawonoidów zależnie od pochodzenia próbki. Maksymalna zawartość związków fenolowych w miodach wzbogaconych pierzgą wynosiła 138,15 mg GAE/100 g, natomiast flawonoidów – 48,31 mg QE/100 g. Odnotowano również istotny wzrost zawartości poszczególnych kwasów fenolowych i flawonoidów w próbkach wzbogaconych pierzgą. Wśród oznaczonych kwasów fenolowych dominujący był kwas galusowy, którego maksymalna zawartość wynosiła 36,09 mg/100 g, a wśród flawonoidów – kemferol (maksymalnie 4,0 mg/100 g). We wszystkich przypadkach dodatek pierzgi do miodu istotnie wpłynął na wzrost jego aktywności przeciwutleniającej i przeciwrodnikowej oraz zdolności redukcyjnej. Aktywność przeciwrodnikowa wzrosła z poziomu 5,65 ÷ 17,71 % w miodach wielokwiatowych do 51,39 ÷ 82,17 % w miodach wzbogaconych. Zdolność redukcyjna wzrosła natomiast z poziomu 1,64 ÷ 6,99 μM Fe(II)/100 g do 11,96 ÷ 27,60 μM Fe(II)/100 g w przypadku miodów wzbogacanych pierzgą. Zaobserwowano istotną korelację liniową pomiędzy zawartością polifenoli ogółem a całkowitą aktywnością przeciwutleniającą i zdolnością redukcyjną.
EN
The objective of the study was to assess the effect of enriching multifloral honey with bee bread on the content of phenolic compounds and antioxidant activity. The research material consisted of multifloral honey and honey enriched with bee bread; the honey was derived from three apiaries located in southern Poland. In the samples, the following was determined: total contents of polyphenol and flavonoids, total antioxidant activity, antiradical activity in the reaction with DPPH•, and reducing power by a FRAP method. The contents of some selected phenolic acids and flavonoids were determined by HPLC. The multifloral honey contains 41.66 ÷ 55.54 mg GAE/100 g of phenolic compounds and 7.49 ÷ 13.05 mg QE/100 g of flavonoids. Enriching the honey with bee bread caused the contents of polyphenols and flavonoids to increase depending on the origin of the sample. In the honey enriched by bee bread, the maximum content of phenolic compounds was 138.15 mg GAE/100 g and that of flavonoids 48.31 mg QE/100 g. Also, a significant increase was reported in the content of individual phenolic acids and flavonoids in the bee bread enriched honey samples. Of all the phenolic acids identified, gallic acid was predominant; its maximum content was 36.09 mg/100 g; of all the flavonoids: kaempferol; its maximum content was 4.00 mg/100 g. In all the cases, enriching honey with bee bread significantly impacted the increase in its antioxidant activity, antiradical activity, and reducing power. The antiradical activity increased from a level of 5.65 ÷ 17.71 % in the multifloral honey to 51.39 ÷ 82.17 % in the enriched honeys. However, the reducing power increased from a level of 1.64 ÷ 6.99 μM Fe(II)/100 g in the multifloral honeys to 11.96 ÷ 27.60 μM Fe(II)/100 g in honey enriched with bee bread. Significant linear correlations between the total phenolic content and the total antioxidant activity and reducing power were reported.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
25
Numer
2
Opis fizyczny
s.108-119,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
autor
 • Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
autor
 • Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • [1] Ardestani A., Yazdanparast R.: Antioxidant and free radical scavenging potential of Achillea santolina extracts. Food Chem., 2007, 104, 21-29.
 • [2] Baltrušaityte V., Venskutonis P.R., Čeksteryte V.: Radical scavenging activity of different floral origin honey and beebread phenolic extracts. Food Chem., 2007, 101, 502-514.
 • [3] Čeksteryte V., Kazlauskas S., Račys J.: Composition of flavonoids in Lithuanian honey and beebread. Biologija, 2006, 2, 28-33.
 • [4] Hołderna-Kędzia E., Kędzia B.: Badania nad przeciwutleniającymi właściwościami miodu pszczelego. Acta Agrobotanica, 2006, 59, 265-269.
 • [5] Hołderna-Kędzia E., Kędzia B.: Leki z pasieki. Drukarnia Księży Werbistów, Włocławek 2005.
 • [6] Isidorov V.A., Isidorova A.G., Szczepaniak L., Czyżewska U.: Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of the chemical composition of beebread. Food Chem., 2009, 115, 1056-1063.
 • [7] Ivanišová E., Kačániová M., Frančáková H., Petrová J., Hutková J., Brovarskyi V., Velychko S., Adamchuk L., Schubertová Z., Musilová J.: Bee bread – perspective source of bioactive compounds for future. Potravinarstvo, 2015, 1 (9), 592-598.
 • [8] Jung Cz.: Pierzga pszczela. Pasieka. 2007, 4, 16-17.
 • [9] Kędzia B., Hołderna-Kędzia E.: Występowanie związków fenolowych w miodzie pszczelim. Postępy Fitoterapii, 2008, 4, 225-232.
 • [10] Kędzierska-Matysek M.: Produkty pszczele – znaczenie biologiczne i właściwości lecznicze. Przem. Spoż., 2014, 68 (11), 34-37.
 • [11] Kieliszek M., Piwowarek K., Kot A.M., Błażejak S., Chlebowska-Śmigiel A., Wolska I.: Pollen and bee bread as new health-oriented products: A review. Trends Food Sci. Technol. 2018, 71, 170-180.
 • [12] Majewska E., Kowalska J., Drużyńska B., Derewiaka D., Ciecierska M.: Badanie korelacji pomiędzy zawartością polifenoli ogółem a zdolnością do dezaktywacji rodników DPPH w wybranych miodach pszczelich. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2014, 2, 127-133.
 • [13] Majewska E., Trzanek J.: Właściwości przeciwutleniające miodów wielokwiatowych i innych produktów pszczelich. Bromat. Chem. Toksykol., 2009, XLII (4), 1089-1094.
 • [14] Meda A., Euloge Lamien Ch., Romito M., Millogo J., Germaine Nacoulma O.: Determination of the total phenolic, flavonoid and proline contents in Burkina Fasan honey, as well as their radical scavenging activity. Food Chem., 2005, 91, 571-577.
 • [15] Nagai T., Nagashima T., Myoda T., Inoue R.: Preparation and functional properties of extracts from bee bread. Molec. Nutr. Food Res., 2004, 48 (3), 226-229.
 • [16] Prieto P., Pineda M., Aguilar M.: Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: Specific application to the determination of vitamin E. Anal. Biochem., 1999, 269, 337-341.
 • [17] Sobral F., Calhelha R.C., Barros L., Dueñas M., Tomás A., Santos-Buelga C., Vilas-Boas M., Ferreira I.C.F.R.: Flavonoid composition and antitumor activity of bee bread collected in Northeast Portugal. Molecules, 2017, 22 (2), 248.
 • [18] Socha R., Habryka C., Juszczak L.: Wpływ dodatku propolisu na zawartość wybranych związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniającą miodu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2016, 5(108), 127-139.
 • [19] Socha R., Juszczak L., Pietrzyk S., Fortuna T.: Antioxidant activity and phenolic composition of herbhoneys. Food Chem., 2009, 113, 568-574.
 • [20] Socha R., Gałkowska D., Bugaj M., Juszczak L.: Phenolic composition and antioxidant activity of propolis from various regions of Poland. Nat. Prod. Res., 2015, 29, 416-422.
 • [21] Socha R., Juszczak L., Pietrzyk S., Gałkowska D., Fortuna T., Witczak T.: Phenolic profile and antioxidant properties of Polish honeys. Int. J. Food Sci. Technol., 2011, 46, 528-534.
 • [22] Świetlikowska K., Hallmann E., Sławińska J., Rembiałkowska E.: Ocena zawartości związków polifenolowych ogółem, w tym kwasów fenolowych i flawonoidów w różnych odmianach miodów ekologicznych i konwencjonalnych. Post. Techn. Przetw. Spoż., 2013, 2, 65-69.
 • [23] Wilczyńska A.: Oznaczanie zawartości flawonoidów i fenolokwasów w odmianowych miodach pszczelich. Bromat. Chem. Toksykol., 2012, XLV (3), 892-896.
 • [24] Wilczyńska A.: Phenolic content and antioxidanty activity of different types of Polish honey – a short report. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2010, 60 (4), 309-313.
 • [25] Wilczyńska A., Przybyłowski P.: Charakterystyka związków fenolowych zawartych w miodach. Zesz. Nauk. Akademii Morskiej w Gdyni. 2009, 61 (11), 33-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7344760f-e034-448b-93be-e0ae904d00f3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.