PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |
Tytuł artykułu

Coloring of lawns established on the basis of red fescue, depending on application of superabsorbent and various fertilizers

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Kolorystyka muraw trawnikowych założonych na bazie kostrzewy czerwonej w zależności od stosowania superabsorbentu oraz zróżnicowanych nawozów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to determine the effect of superabsorbent and mineral fertilizers on coloring of lawns. The study was conducted in the years 2002-2004 and included two lawn experiments which were established in the split-block split-plot design with four replications. The experimental unit was a plot with an area of 1 m2. One experiment involved monoculture lawn turf (pure sowing). The other experiment involved lawn mixtures. Four cultivars of red fescue were cultivated in pure sowing: Adio, Libano, Corail, Simone. The tested mixtures differed in the percentage share of red fescue (20, 40, 60 and 80%). Both monoculture and mixture experiments were conducted on two types of substrates: 1) with the addition of superabsorbent (S), 2) without the addition of superabsorbent (BS). Nutrients necessary for the proper growth and development of grasses and ensuring an attractive lawn appearance were delivered in the form of two mineral fertilizers called Trawovit Komplet and Sierrablen. On the basis of research results, considerable differences were found between the colors of tested red fescue cultivars on a substrate with superabsorbent. The lawn colors among the tested cultivars of red fescue, irrespective on the kind of substrate, changed in the years of the study and on average of the three years of research, cultivar Libano had the most favorable grass green color (7.2o). Along with an increase in the percentage of red fescue seeds in the mixture, their green color was worsened. Of the tested fertilizers, Sierrablen had a more favorable impact on color improving of monoculture turf, whereas Trawovit Komplet on the mixtures turf. This indicates the varied response of individual species of grasses occurring in the tested mixtures to the applied mineral fertilizers.
PL
Celem badań było określenie wpływu superabsorbentu i nawozów mineralnych na kolorystykę muraw trawnikowych. Badania prowadzone w latach 2002- -2004 obejmowały dwa doświadczenia trawnikowe założone w układzie split-blok split- -plot w czterech powtórzeniach. Jednostką doświadczalną było poletko o powierzchni 1 m2. Jedno doświadczenie dotyczyło muraw jednogatunkowych (siew czysty), natomiast drugie obejmowało murawy mieszankowe. W siewie czystym uprawiano cztery odmiany kostrzewy czerwonej: Adio, Libano, Corail, Simone. Badane mieszanki różniły się procentowym udziałem 20, 40, 60 i 80% kostrzewy czerwonej. Doświadczenie jednogatunkowe i mieszankowe prowadzono na dwóch rodzajach podłoża: 1) z dodatkiem superabsorbentu (S), 2) bez dodatku superabsorbentu (BS). Składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju traw, a także gwarantujące atrakcyjny wygląd trawnika dostarczono w postaci dwóch nawozów mineralnych o nazwie Trawovit Komplet oraz Sierrablen. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono znaczne zróżnicowanie kolorystyki badanych odmian kostrzewy czerwonej na podłożu z superabsorbentem. Kolorystyka muraw badanych odmian kostrzewy czerwonej, niezależnie od rodzaju podłoża, zmieniała się w latach badań. Średnio z trzech lat badań najkorzystniejszą trawiastozieloną barwą (7,2o) cechowała się odmiana Libano. W miarę zwiększania się procentowego udziału nasion kostrzewy czerwonej w mieszance zielone zabarwienie ulegało pogorszeniu. Z badanych nawozów korzystniejszy wpływ na poprawę kolorystki muraw jednogatunkowych miał nawóz Sierrablen, a muraw mieszankowych – Trawovit Komplet, co świadczy o zróżnicowanej reakcji poszczególnych gatunków traw występujących w badanych mieszankach na zastosowane nawozy mineralne.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
3
Opis fizyczny
p.67-75,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Grassland and Green Area Creation of Siedlce, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
Bibliografia
 • Bereś J., Kałędkowska M., 1992. Superabsorbenty [Superabsorbents]. Chemik 3, 59-61 [in Polish].
 • Domański P., 1992. System badań i oceny traw gazonowych w Polsce [System of research and assessment of lawn grasses in Poland]. Biul. IHAR 183, 251-263 [in Polish].
 • Fonteno W.C., Bilderback T.E., 1993. Impact of hydrogel on physical properties of coarsestructured horticultural substrates. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 118(2), 217-222.
 • Gąbka D., 2010. Zastosowanie wybranych gatunków traw do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych [Application of some grass species for reclamation of municipal landfill site].UP Wrocław, rozprawa doktorska [in Polish].
 • Hetman J., Martyn W., 1996. Oddziaływanie hydrożeli na właściwości wodne podłoży ogrodniczych [Effect of hydrogels on water properties of horticulture substrates]. Zesz. Prob.Post. Nauk Rol. 429, 133-136 [in Polish].
 • Hetman J., Michalak B., 1997. Mata kokosowa i superabsorbenty w produkcji rozsad roślin rabatowych [Coconut mat and superabsorbents in production of flowerbed plant seedlings].Mat. konf. Uprawa roślin rabatowych i balkonowych [Growing flowerbed and balconyplants], Skierniewice, 10-15 [in Polish].
 • Kozłowski S., Goliński P., Golińska B., 2000. Pozapaszowa funkcja traw [Function of grasses beside fodder utilization]. Łąkarstwo w Polsce 3, 79-94 [in Polish].
 • Prończuk S., 1994. Stan hodowli i nasiennictwa traw gazonowych w Polsce [State of breeding and seeding material production of lawn grasses in Poland]. Genet. Pol. 35A, 329-339 [inPolish].
 • Rutkowska B., Hempel A., 1986. Trawniki [Lawns]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Stępczak K., 1997. Ochrona i kształtowanie środowiska [Protection and shaping of the environment]. WSiP Warszawa [in Polish].
 • Trętowski J., Wójcik A.R., 1991. Metody doświadczeń rolniczych [Methods of agricultural experiments]. WSRP Siedlce [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-73386197-c8d4-410d-9612-8fc6a90433c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.