PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 103 |
Tytuł artykułu

Zawartość cynku, miedzi i ołowiu w poziomach powierzchniowych gleb darniowych wybranych parków miejskich Wrocławia

Warianty tytułu
EN
Total content of zinc, copper and lead in the upper soil horizons of municipal park lawns in Wroclaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badaniami objęto gleby darniowe trzech parków Wrocławia: Parku Szczytnickiego, Zachodniego oraz Południowego. Próbki gleb pobierano przy użyciu laski glebowej z dwóch głębokości: 0-5 cm oraz 5-15 cm. W badanych próbkach glebowych oznaczono podstawowe właściwości gleb metodami ogólnie przyjętymi w gleboznawstwie oraz całkowitą zawartość cynku, miedzi i oło¬wiu metodą AAS. Zawartość analizowanych pierwiastków śladowych w badanych glebach cha¬rakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zarówno między parkami, jak również między punktami w obrębie jednego parku. Najwyższe średnie zawartości analizowanych pierwiastków śladowych stwierdzono w glebach trawników Parku Zachodniego, przy czym najwyższe zawartości cynku odnotowano w poziomach powierzchniowych 0-5 cm w tym parku, zaś ołowiu w poziomach głęb¬szych 5-15 cm. Najniższe zawartości analizowanych pierwiastków śladowych wykazano w Parku Południowym. W badanych glebach w nielicznych punktach stwierdzono przekroczenie standar¬dów jakości gleb dla ołowiu na terenach zurbanizowanych.
EN
The concentrations of Zn, Cu, Pb in the 0-5 cm and 5-15 cm layers of municipal park lawn soils were examined in three different districts of Wrocław: Śródmieście (central part of the town - Szczytnicki Park), Krzyki (south part of the town - Południowy Park) and Fabryczna (western, industrial part of the town - Zachodni Park). There were wide ranges in the concentrations of metals: Cu from 14,0-204 mg-kg-1, Zn from 39,8-433 mg-kg-1 and Pb 4,24-931 mg-kg-1. Soil samples from the 0-5 cm layer were not found to contain significantly higher concentra¬tions of metals than those taken from the 5-15 cm layer. This may be explained by the impact of human activity on the soil, the mixing of various materials with soil layers and the destruction of the natural pattern of the soil horizons.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
103
Opis fizyczny
s.51-58,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Adriano D.C., 1986. Trace elements In the terrestial environment. Springer, Berlin Heidelberg New York.
 • Carey A.E., Gowen J.A., Forehand T.J., Tai H., Wiersma G.B., 1980. Heavy metal concentrations in soils of five United States Cities, 1972 Urban Soils Monitoring Program. Pesticides Monitoring Journal, 13: 150-154.
 • Harkot W., Wyłupek T., Czarnecki Z., 2005. Trawy na poboczach dróg Lubelszczyzny. Łąkarstwo w Polsce. PTŁ, 8: 71-74.
 • Karczewska A., Bogda A., Wolszczak M., Gałka B., Szopka K., Kabała C., 2009. Miedź, ołów i cynk w glebach przemysłowej części osiedla Różanka we Wrocławiu. Ochr. Środ. Zasob. Natur., 41: 516-522.
 • Karczewska A., Kabała C., Avenarius K., 2000. Metale ciężkie w glebach na obszarze Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 471: 981-987.
 • Kabała C., Chodak T., Szerszeń L., Karczewska A., Szopka K., Frątczak U., 2009. Factors influ¬encing the concentration of heavy metals in soils of allotment gardens in the city of Wroclaw, Poland. Fresenius Env. Bullet. 18 (7): 1118-1124.
 • Kelly J., Thornton I., Simpson R., 1996. Urban geochemistry: a study of the influence of anthropo¬genic activity on the heavy metal content of soils in traditionally industrial and non-industrial areas of Britain. Applied Geochemistry 11, 1-3: 363-370.
 • Maliszewska-Kordybach B., Gałązka R., Klimkowicz-Pawlas A., Smreczak B., Łysiak M., 2012. Czy gleby w Puławach są zanieczyszczone? Polish Jour. of Agronomy, 9: 7-16.
 • Niedbała M., Smolińska B., 2011. Monitoring zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wy¬branymi pierwiastkami śladowymi w latach 2008-2010. Ochr. Środ. Zasob. Natur., 49: 247¬255.
 • Nowakowski M., 1990. Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje. Arkady, Warszawa.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analiz i oceny właściwości gleb i roślin - katalog. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. Nr 165, poz. 1359.
 • Rutkowska B., Hempel A., 1986. Trawniki. PWRiL, Warszawa.
 • Rutkowska B., Pawluśkiewicz M., 1996. Trawniki. PWRiL. Warszawa.
 • Wolski K., 2002. Możliwości wykorzystania siewu rzutowego i perforacyjnego w zakładaniu spor-towych nawierzchni trawiastych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Rocznik XI, Zeszyt 1 (24): 79-82.
 • Wysocki C., 1994. Studia nad funkcjonowaniem trawników na obszarach zurbanizowanych (na przykładzie Warszawy). Rozprawa habilitacyjna. Wydaw. SGGW.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-72e4ea12-a732-47a3-8f3e-3633df3e78ba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.