PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 3 |

Tytuł artykułu

Comparison of the nutritional value and technological suitability of milk of Holstein-Friesian cows from Poland and imported from Sweden and Germany

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Porównanie wartość odżywczej i przydatności technologicznej mleka krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej z kraju i importowanych ze Szwecji i Niemiec

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of this study was to determine the effect of the origin of Holstein-Friesian cows on the yield, concentration of protein fraction components and selected technological parameters of cow’s milk. The fifty Holstein-Friesian cows from Poland, Sweden and Germany were involved in the experiment. The analysis of milk, protein and fat yield showed advantage of cows from Poland over those imported from Sweden and Germany. On the other hand, the most advantageous protein/fat ratio was found in the milk of Swedish cows. The analysis of the selected technological parameters of milk including the country of origin of cows revealed that the milk from Polish cows was characterized by a higher content of casein, dry matter and solids-not-fat than imported cows. The highest concentration of β-lactoglobulin and bovine albumin serum was observed in the milk of Swedish cows, whereas the milk from Polish cows was characterized by the highest level of α-lactoalbumin, lactoferrin and lactoperoxidase. The results of this study show that only the introduction of animals with high genetic potential can bring financial benefits expected from the sale of raw milk. Origin of animals plays an important role in determining of whey protein fraction and technological usefulness of milk.
PL
Celem pracy było określenie wpływu kraju pochodzenia krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej na wydajność, zawartość i skład frakcji białkowej oraz wybrane parametry technologiczne mleka krowiego. W doświadczeniu wykorzystano 50 krów pochodzących z Polski (13) oraz importowanych ze Szwecji (22) i Niemiec (15). Wyniki analizy wydajności mleka, białka oraz tłuszczu wskazały istotną przewagę krów pochodzących z Polski nad importowanymi. Najkorzystniejszym stosunkiem białka do tłuszczu charakteryzowały się natomiast krowy pochodzące ze Szwecji. Podczas analizy wybranych parametrów technologicznych mleka okazało się, że krowy z Polski wykazały przewagę nad importowanymi również w odniesieniu do zawartości kazeiny, suchej masy i masy beztłuszczowej mleka. Najwyższy poziom β-laktoglobuliny i albuminy serum stwierdzono w mleku krów pochodzących ze Szwecji, podczas gdy w mleku krów pochodzących z Polski zaobserwowano najwyższy poziom α-laktoalbuminy, laktoferryny i laktoperoksydazy. Badania wskazują że, jedynie wprowadzenie zwierząt o wysokim potencjale genetycznym może przynieść wymierne korzyści i przyczynić się do poprawy jakości mleka. Pochodzenie zwierząt istotnie determinuje skład frakcji białkowej oraz przydatność technologiczną mleka.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

3

Opis fizyczny

p.49-60,ref.

Twórcy

autor
 • Cattle Breeding Division, Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences, Ciszewskiego 8, 02-678 Warsaw, Poland
autor
 • Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
autor
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland

Bibliografia

 • Barłowska J. 2007. Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce [Nutritive value and technological usefulness of milk from cows of seven breeds utilized in Poland]. Treaties and Monographs, Publications of AR, Lublin [in Polish], ISBN 83-60127-72-7
 • Barłowska J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Król J. 2011. Nutritional value and technological suitability of milk from various animal species used for dairy production. Com. Rev. Food Sci. Food Safety. 10, 291-302.
 • Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Sowa A., Żychlińska-Buczek J. 2009. Porównanie poziomu cech produkcyjnych krów rasy hf importowanych z Niemiec z rówieśnicami krajowymi [A comparison of the level of production traits of Holstein-Friesian cows imported from Germany with their Polish age mates]. Acta. Sci. Pol. Zootech. 8 (3), 3-10 [in Polish].
 • Czemiewicz M., Kiełczowska K. 2008. Production, purchase and ąuality of raw milk. In: Dairy Industry. Wydaw. UWM. Olsztyn, 246-276.
 • Czemiewicz M., Kruk A., Kiełczowska K., Czaplicka M. 1999. Selected technological properties of milk from Holstein-Friesian cows. Biul. Inf. Biolacta-Texel 2, 15-17.
 • Górska A., Mróz B. 2004. Dependence of natural milk acidity of cows on the farm type and season. Med. Weter. 60 (6), 646-647.
 • Heck J.M.L., Schennink A., van Valenberg H.J.F., Bovenhuis H., Visker M.H.P.W., van Arendonk J.A.M., van Hooijdonk A.C.M. 2009. Effects of milk protein variants on the protein composition of bovine milk. J. Dairy Sci. 92, 1192-1202.
 • Januś E., Borkowska D. 2011. Wpływ wybranych czynników na wartość energetyczną mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej oraz Montbeliarde [Effect of selected factors on milk energy value of cow’s milk from PHF BW and Montbeliarde breeds], Żywn. Technol. Jakość. 5, 141-149 [in Polish],
 • Kamieniecki H., Jasińska M., Czemiawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Dmytrów I., Rzewucka-Wójcik E., Dumaś B. 2008. Użytkowość krów importowanych z Holandii i Szwecji z uwzględnieniem jakości fizykochemicznej mleka [Performance of cows imported from the Netherlands and Sweden including milk physico-chemical ąuality]. Rocz. Nauk. Zootech. 35, 131-136 [in Polish].
 • Król J., Brodziak A., Litwińczuk A. 2011. Podstawowy skład chemiczny i zawartość wybranych białek serwatkowych w mleku krów różnych ras i w serwatce podpuszczkowej [Basic Chemical composition and content of selected whey proteins in milk from different cow breeds and in rennet whey]. Żywn. Technol. Jakość. 4 (77), 74-83 [in Polish].
 • Kuczaj M. 2009. Efficacy of milk and reproduction performance of cows of Red-White breeds in different management Systems. Med. Veter. 65, 137-140.
 • Kuczyńska B. 2011. Składniki bioaktywne i parametry technologiczne mleka produkowanego w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych [Bioactive components and technological parameters of milk produced on organie and conventional farms], Rozpr. Nauk. i Monogr. Wydaw. SGGW, Warszawa 2011, 1-120 [in Polish].
 • Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., Puppel K., Gołębiewski M., Grodzki H., Slósarz J. 2011. The content of bioactive components in milk depending on cow feeding model in certified ecological farms. J. Res. Appl. Agric. Eng. 56 (4), 7-13.
 • Piironen T., Syvaeoja E.L., Ojala M. 1992. Effects of milk protein genetic variants on milk and protein composition. Seminar on milk protein variants. Hanko, Norway.
 • Puchajda Z., Janowski T., Czaplicka M., Janowczyk A., Szatkowski R. 2000. Charakterystyka wybranych wskaźników rozrodu krów h.hf. importowanych z Francji i Niemiec [Description of selected reproduction indices in Holstein-Friesian cows imported from France and Germany], Zesz. Nauk. PTZ. 51, 2000, 143-147 [in Polish],
 • Skrzypek R., Chraplewski H., Białoń K. 2005. Zależność między koncentracją mocznika w mleku a płodnością krów [Relationship between milk urea concentration and cow fertility], Med. Weter. 61 (5), 536-539 [in Polish].
 • Staniewski B. 2009. Selected aspects of butter quality standardization. Pol. Dairy J. 10, 2009.
 • Strzałkowska N„ Krzyżewski J., Zwierzchowski L., Ryniewicz Z. 2002. Effects of κ- casein and β-lactoglobulin loci polymorphism, cow’s age, stage of lactation and somatic celi count on daily milk yield and milk composition in Polish Black-and-White cattle. Anim. Sci. Papers. Rep. 20, 21-35.
 • VanRaden PM. 2004. Invited review: Selection on net merit to improve lifetime profit. J. Anim. Sci. 87, 3125-3131.
 • Wedholm A., Hallen E., Arsen L.B., Lindmark-Mansson H., Karlsson A.H., All-mere T. 2006. Comparison of milk protein composition in Swedish and a Danish dairy herd using reversed phase HPLC. Acta. Agricult. Scand. Sect. A. 56, 8-15.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-72e13e10-2386-4e95-bf1f-405a4c1a4b60
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.