PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 10 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ dodatku nasion lnu w dawkach pokarmowych cieląt na wskaźniki produkcyjne i skład mięsa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of flaxseed added to calves’ diets on production indices and meat composition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie wpływu stosowania nasion lnu oleistego w dawkach dla cieląt rasy limousine (LM), a szczególnie jego wpływu na wskaźniki odchowu oraz skład podstawowy mięsa cielęcego i profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego. Doświadczenie przeprowadzono w okresie pastwiskowym na 24 zwierzętach podzielonych na grupy: K – kontrolna i D – doświadczalna (w tym: Kk – grupa kontrolna krów, Kc – grupa kontrolna cieląt, Dk – grupa doświadczalna krów, Dc – grupa doświadczalna cieląt). W czasie trwania doświadczenia określono: skład chemiczny i wartość pokarmową skarmianych pasz, średnie przyrosty masy ciała (g/dzień) oraz zużycie mieszanki treściwej na 1 kg przyrostu cieląt. Po okresie doświadczalnym poddano ubojowi po 4 cielęta z grupy (buhajki). W pozyskanych mięśniach (rostbef, łopatka, udziec) oznaczono skład podstawowy mięsa oraz profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu śródmięśniowym. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że 6% dodatek nasion lnu miał istotny wpływ na przyrosty cieląt, wpłynął nieznacznie na skład podstawowy mięsa cielęcego, ale znacząco modyfikował profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego. Najkorzystniejszym profilem kwasów tłuszczowych charakteryzował się tłuszcz śródmięśniowy rostbefu, w którym przy nieznacznym obniżeniu udziału kwasów tłuszczowych jednonienasyconych (MUFA), stwierdzono istotny wzrost udziału kwasów wielonienasyconych (PUFA).
EN
The aim of the study was to determine the effect of adding flaxseed to the feed rations of Limousine (LM) calves, and in particular its impact on rearing indicators, the basic composition of veal, and the fatty acid profile of intramuscular fat. The experiment was conducted during the pasture period on 24 animals divided into groups: K – control (including Kk – control cows and Kc – control calves), and D – experimental group (including Dk – experimental cows and Dc – experimental calves). The following were determined during the experiment: the chemical composition and nutritional value of the feeds used, average daily weight gain (g/day), and consumption of concentrate mixture per kg of weight gain in the calves. After the experimental period 4 male calves from each group were slaughtered. The basic composition of the meat was determined in the muscles obtained (short loin, shoulder and round), as well as the fatty acid profile of the intramuscular fat. The results obtained were analysed statistically. A 6% supplement of flaxseed was found to have a positive, statistically significant effect on weight gain in the calves. The flaxseed supplement only slightly influenced the basic composition of the veal, but significantly modified the fatty acid profile of the intramuscular fat. The most beneficial fatty acid profile was noted in the intramuscular fat of the short loin, in which a slight decrease in the percentage of monounsaturated fatty acids (MUFA) was accompanied by a significant increase in the proportion of polyunsaturated fatty acids (PUFA).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
1
Opis fizyczny
s.23-34,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
 • Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • 1. AOAC, 2005 – Official methods of analysis of the association of official chemists. 16th Edition. Arlington, Virginia, USA.
 • 2. BAROWICZ T., BREJTA W., 1999 – Wpływ dodatku pełnotłustych nasion lnu i rzepaku w dawkach dla rosnących buhajków na niektóre wskaźniki lipidowe mięsa. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 44, 451-452.
 • 3. BAROWICZ T., BREJTA W., 2000 – Modyfikowanie walorów dietetycznych mięsa wołowego czynnikami żywieniowymi. Roczniki Naukowe Zootechniki 6 (suppl.), 15-19.
 • 4. BARTON L., MAROUNEK M., KUDRNA V., BURES D., ZAHRADKOVA R., 2007 – Growth performance and fatty acid profiles of intramuscular and subcutaneous fat from Limousin and Charolais heifers fed extruded linseed. Meat Science 76, 517-523.
 • 5. BAS P., MORAND-FEHR P., 2000 – Effect of nutritional factors on fatty acid composition of fat lamb deposit. Livestock Production Science 64, 61-79.
 • 6. BERTHIAUME R., MANDELL J., FAUCITANO L., LAFRENIERE C., 2006 – Comparison of alternative beef production systems based on forage finishing or grain-forage diets with or without growth promotions: 1. Feedlot performance, carcass quality, and production costs. Journal of Animal Science 84, 2168-2177.
 • 7. BILIK K., CHOROSZY Z., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M., 2006 – Effect of type of feed and breed of cattle on productive indicators and chemical composition of breed. Annals Animal Science 6, 2, 301–312.
 • 8. BILIK K., WĘGLARZY K., CHOROSZY Z., 2009 – Wpływ intensywności żywienia buhajków rasy Limousin na wskaźniki produkcyjne i właściwości dietetyczne mięsa. Roczniki Naukowe Zootechniki 36, 1, 63-73.
 • 9. BOROWIEC F., MICEK P., MARCIŃSKI M., BARTECZKO J., ZAJĄC T., 2004 – Linseedbased diets for Steep. 2. Performance and chemical composition of meat and liver. Journal of Animal and Feed Sciences 13, (suppl.) 2, 19-22.
 • 10. CHIN S.F., LIU W., STORKSON J.M., HA Y.L., PARIZA M.W., 1992 – Dietary sources of conjugated dienoic isomers of linoleic acid, a newly recognized class of anticarcinogens. Journal of Food Composition and Analysis 5, 185-197.
 • 11. CORL B.A., BAUMGARD L.H., DWYER D.A., GRIINARI J.M., PHILIPS B., BAUMAN D.E., 2001 – The role of delta (9)-desaturase in the production of cis-9, trans-11 CLA. Journal of Nutritional Biochemistry 12, 622-630.
 • 12. CZECH A., STACHYRA K., OGNIK K., KLEBANIUK R., 2012 – Skład i właściwości nasion lnu. Monografie pod red. Czech A. i Klebaniuk R. Tom IX: Zastosowanie lnu i inuliny w żywieniu i żywności. Lublin-Susiec, 30.05-01.06.
 • 13. DANNENBERGER D., NUERNBERG K., NUERNBERG G., ENDER K., 2006 – Carcassand meat quality of pasture vs. concentrate fed German Simmental and German Holstein bulls. Arch. Tierz. Dummerstorf 49, 4, 315-328.
 • 14. DAWSON L.E., R., FEARON A.M., MOSS B.W., WOODS V.B., 2010 – Effects of substitution of a proportion of the concentrate in grass silage/concentrate-based diets with extruded linseed on performance and meat quality of dairy bulls. Animal Feed Science and Technology 156,10-18.
 • 15. GARNSWORTHY P.C., WISEMAN J., 1997 – Fat in dairy cow diets. In: Recent advances in animal nutrition. Nottingham University Press.
 • 16. GRODZKI H., 2009 – Chów bydła mięsnego. Praca zbiorowa. Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze. Poznań.
 • 17. IZ PIB-INRA, 2009 – Normy żywienia przeżuwaczy, wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy. IZ Kraków – Balice.
 • 18. JAMROZ D., 2004 – Możliwość sterowania jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego poprzez żywienie zwierząt. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 505. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • 19. KAY J.K., MACKLE T.R., AULDIST M.J., THOMSAN N.A., BAUMAN D.E., 2004 – Endogenous syntesis of cis-9, trans 11 conjugated linoleic acid in dairy cows fed fresh pasture. Journal Dairy Science 87, 369-378.
 • 20. KENELLY J.J., 1996 – The fatty acid composition of milk as influenced by feeding oilseeds. Animal Feed Science and Technology 60, 137-152.
 • 21. KHANAL R.C., 2004 – Potential health benefits of conjugated linoleic acid (CLA). Asian- Australasian Journal of Animal Science 17, 1315-1328.
 • 22. KLEBANIUK R., KOWALCZUK-VASILEV E., MATRAS J., GRELA E.R., 2013 – Wartość pokarmowa i przydatność żywieniowa nasion różnych odmian lnu. Monografia (red. I. Wawer, T. Trziszka T.) Ziołolecznictwo Biokosmetyki Żywność funkcjonalna. UP we Wrocławiu i WSZ w Krośnie, 188-197. ISBN: 978-83-64457-00-5
 • 23. LARSEN T.M., TOUBRO S., ASTRUP A., 2003 – Efficiency and safety of dietary supplements containing CLA for the treatment of obesity. Journal of Lipid Research 44, 2234-2241.
 • 24. LITWIŃCZUK Z. (red.), 2011 – Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Wydawnictwo UP w Lublinie. ISBN: 978-83-7259-200-2.
 • 25. LITWIŃCZUK Z., FLOREK M., PIETRASZEK K., 2006 – Physico-chemical quality of meat from heifers and young bulls of the Black-and White (BW) variety of Polish Holstein- -Fresian breed, and commercial BW crossbreds sired by Limousine and Charolaise bulls. Animal Science Papers and Reports 24 (2 suppl.), 179-186.
 • 26. LITWIŃCZUK Z., SZULC T., 2005 – Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL, Warszawa. 27. NAŁĘCZ-TARWACKA T., GRODZKI H., KUCZYŃSKA B., 2008 – Przydatność nasion lnu do modyfikacji składników frakcji tłuszczowej mleka krów. Medycyna Weterynaryjna 64, 1, 85-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-72d8da1c-7110-4b9c-ada5-c8408c95b1d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.