PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 56[2] |

Tytuł artykułu

Effect of naked oats used for gilts on the state of their reproductive organs and selected reproductive indicators of sows

Warianty tytułu

PL
Wpływ płynnych zakwaszaczy na wyniki odchowu prosiąt ssących

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Effect of naked oats used for gilts on the state of their reproductive organs and selected reproductive indicators of sows. The study was carried out on 180 Polish Landrace gilts. The animals were assigned to three groups, two experimental and one control, with 60 individuals in each. The gilts were fed complete mixed rations in amounts consistent with the norms given in Swine Feeding Standards (1993).The mixture fed to the experimental groups contained 40% (D1) and 20% (D2) naked oats of the Akt variety. Sexual activity was observed in the gilts during the second and third oestrus. The standing reflex was tested twice a day, in the morning and afternoon, and its duration was determined by timing the positive reaction to a boar, to touch and to mounting. Half of the gilts, selected in equal numbers from the control group and the experimental groups, were slaughtered between days 5 and 10 of the luteal phase of the second or third oestrous cycle. The number of corpora lutea was determined in these gilts. The reproductive organs were evaluated as well, taking into account the weight of the uterus, the length of the uterine horns and the weight of the ovaries. The remaining gilts (90) were mated during the second (45 gilts) and third (45 gilts) oestrus. Then the age at first farrowing, the weaning-to-conception interval between the first and second and the second and third litters, and the length of the farrowing interval between the first and second and the second and third litters were calculated. The highest uterine weight was noted in the gilts from the experimental groups. In both periods the weight of the uterus ranged from 372.8 (D2, mated during the second oestrus) to 398.4 g (D1, mated during the third oestrus). The weight of the ovaries was within the normal range, but significant differences were noted between the experimental and control groups. The highest sexual activity during oestrus (2.4-2.7 pts) in the first, second and third reproductive cycles was observed in the sows that received naked oats in their feed ration. Gilts mated during the second oestrus of the first reproductive cycle had litters earliest, on average at the age of 314.7 days (group D1), compared to 335.3 days in the case of gilts bred in the third oestrus of the first reproductive cycle (group D1). The most beneficial farrowing interval in each reproductive cycle was noted in the groups of sows receiving mixtures containing naked oats.
PL
Wpływ owsa nagiego na stan narządów rozrodczych loszek i wybrane wskaźniki reprodukcji loch. Doświadczenie zostało przeprowadzone na 180 loszkach rasy Polskiej Białej Zwisłouchej. Zwierzęta zostały podzielone na trzy grupy, dwie eksperymentalne i jedną kontrolną, 60 osobników w każdej. Loszki karmiono mieszankami pełnodawkowymi w ilościach zgodnych z zaleceniami podanymi w Normach Żywienia Trzody Chlewnej (1993). Mieszanka pełnodawkowa dla grup eksperymentalnych zawierała 40% (D1) i 20% (D2) owsa nagiego odmiany Akt. U loszek aktywność seksualna była obserwowana w drugiej i trzeciej rui. Odruch tolerancji badano dwa razy dziennie, rano i po południu, mierząc czas pozytywnej reakcji na knura. Połowa loszek, wybranych w równych ilościach z grupy kontrolnej i z grup doświadczalnych została poddana ubojowi pomiędzy 5 a 10 dniem fazy lutealnej drugiego lub trzeciego cyklu rujowego. U ubitych loszek została określona ilość ciałek żółtych. Narządy rozrodcze były oceniane pod względem: ciężaru macicy, długości rogów macicy i wagi jajników. Pozostałe (90) loszki były kojarzone ciągu drugiej (45 loszek) i trzeciej (45 loszek) rui. W pracy zostały obliczone: wiek pierwszego oproszenia, okres międzymiotu pomiędzy pierwszym i drugim, drugim i trzecim miotem, a także długość okresu międzymiotu pomiędzy pierwszym i drugim, drugim i trzecim miotem. Największą masę macicy zanotowano u loszek z grup eksperymentalnych.W dwóch okresach jej masa mieściła się w przedziale od 372,8 (D2, w okresie drugiej rui) do 398,4g (D1, w okresie trzeciej rui). Masa jajników była w normie, chociaż zaobserwowano istotne różnice pomiędzy grupami doświadczalnymi i kontrolną. Największą aktywność seksualną podczas rui (2,4-2,7 punktów) w pierwszym, drugim i trzecim cyklu rozrodczym obserwowano u loch, które otrzymały w dawkach pokarmowych owies nagi. Loszki kojarzone w okresie 2 rui wydawały mioty najwcześniej, średnio w wieku od 314,7 dni (grupa D1), do 335,3 dni w przypadku loszek w trzeciej rui (grupa D1). Najdłuższy okres międzymiotu miały loszki z grupy żywionej mieszanką z dodatkiem owsa nagiego.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Opis fizyczny

p.303–310,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Animal Feeding and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
 • Institute of Animal Feeding and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
 • Agricultural Institute in Shumen, Shumen, Bulgaria

Bibliografia

 • AOAC, 2000: Official Methods of Analysis, International. 17th edn., Gaithersburg, MD.
 • BENNETT G.L., LEYMASTER K.A., 1989: Integration of ovulation rat, potential embryonic viability and uterine capacity into a model of litter size in swine. J. Anim. Sci. 67: 1230–1241.
 • BOCIAN M., JANKOWIAK H., GRAJEWSKA S., GAJDOŠOVÁ L., KAPELAŃSKA J.,KAPELAŃSKI W., 2010: Evaluation of breeding and reproductive value of Polish Large White and Polish Landrace sows from the Kujawy- Pomerania region. Sc. Ann. Polish Soc. Anim. Prod. 37 (2): 137–144.
 • CASIMIRO T., KIRKWOOD R., 2002: Vaginal length is not related to subsequent litter size of gilts. J. Swine Health Prod. 10 (3): 125–126.
 • CRONIN G.M., HEMSWORTH P.H., WINFIELD C.G., 1982: Oestrus behavior in relation o fertility and fecundity of gilts. Anim.Reprod. Sci. 5 (2): 117–125.
 • FISKE C.H., SUBBAROW Y., 1925: The colorimetric determination of phosphorus. J. Biol. Chem. 66 (2): 375–400.
 • GRANDHI R.R., 1988: Effect of nutritional flushing, supplemental fat and supplemental lysine from puberty to breeding and during early gestation on reproductive performance of gilts. Can. J. Anim. Sci. 68: 941–951.
 • IFiZZ PAN, 1993: Swine feeding standards. The nutritional value of feed. Omnitechpress,Warszawa [in Polish].
 • KAUFFOLD A., RAUTENBERG T., RICHTER A., WAEHNER M., SOBIRAJ A., 2004: Ultrasonographic characterization of the ovaries and the uterus in prepubertal and pubertal gilts. Theriogenology 61: 1635–1648.
 • KISS D., BILKEI G., 2000: Room in the womb. Selection for uterine capacity deserves attention on breeding units. Pig International. 10: 39–40.
 • KLOCEK C., 1997: Influence of sows on the formation of the size of ovulation, embryo survival and perinatal mortality of piglets. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy 223 [in Polish].
 • KLOCEK C., KOCZANOWSKI J., MIGDAŁ W., KACZMARCZYK J., 1998: Reproductive usefulness pure-bred gilts and hybrids reared in groups and individually. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 345 (33): 19–26 [in Polish].
 • KOCZANOWSKI J., 1986: Effect of different protein and energy nutrition of breeding gilts on their reproductive capacity. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy 104 [in Polish].
 • KOCZANOWSKI J., KOPYRA M., KLOCEK C., NOWICKI J., 2008: The effect of dietary energy source in gilts before mating on ovulation rate and embryo survival. Sc. Ann. Polish Soc. Anim. Prod. 35 (1): 75–78.
 • MACIOŁEK H., 1979: Changes in the organs of pigs in the breeding industry. Med. Vet. 35: 530.
 • MACIOŁEK H., 1999: Effect of housing system on morphometric and histological features of the internal organs of gilts. Anim. Prod. Rev. 1: 12–15.
 • MARTIN RILLO S., De ALBA ROMERO C., ROMERO RODRIGEZ A., CIDONCHA R., ZIECIK A.J., 2001: Litter size and vagina-cervix catheter penetration length in gilts. Reprod. Domest. Anim. 36 (6): 297–300.
 • MIGDAŁ W., 1996: Fats and glucose in the feeding of sows. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy 213 [in Polish].
 • PRUNIER A., GUADARRAMA C.A., MOUROT J., QUESNEL H., 2001: Influence of feed intake during pregnancy and lactation on fat body reserve mobilisation, plasma leptin and reproductive function of primiparous lactating sows. Reprod. Nut. Dev. 41 (4): 333–347.
 • REKIEL A., 2002: Wpływ odmiennych technik zasuszania na poziom rezerw tłuszczowych i wyniki reprodukcji loch [Influence of different techniques of drying up the level of fat reservesand reproduction performance of sows]. Treatises and Monographs, Wydawnictwo SGGW, Warszawa [Engl. summary]. 310 B. Szostak et al.
 • STASIAK A., 1996: The interdependence of sexual activity gilts in heat with the development of reproductive organs and fertility potential and real. Roz. Nauk. AR w Lublinie 192 [inPolish].
 • STASIAK A., KAMYK P., 2003: Rating oestrus sexual activity gilts on breed Pulawy. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. EE Zootech. 21 (1): 295–301.
 • STASIAK A., WALKIEWICZ A., KAMYK P., DZIURA J., 2000: Characteristics of the development of reproductive organs and fertility potential of gilts fed doses involving naked oats. App. Sci. Rep. Polish Soc. Anim. Prod. 48: 283–289.
 • SZOSTAK B., SARZYŃSKA J., 2006: Comparative Studies of Reproductive Organs ofGilts from Different Methods of Breeding. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. EE Zootech. 24: 95–100.
 • VIANNA W.L., PINESE M.E., De CAMPOS ROSSETO A., BOMBONATO P.P., RODRIGUES P.H., De SANT’ANNA MORETTI A., 2004: Relationship between prenatal survival rate at 70 days of gestation and morphometric parameteres of vagina, uterus and placenta in gilts. Reprod. Domest. Anim. 39: 381–384.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-72d8280f-a21e-4b6a-8904-0b7e6fdd3b97
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.