PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 3 |

Tytuł artykułu

Postural stability of students of Pavol Jozef Safarik University

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Stabilność postawy studentów Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Safarika

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The objective of this study was to determine the point values of movement patterns using the FMS™ method and to compare them amongst various groups of students of Pavol Jozef Šafárik University in Košice (UPJS). The group consisted of students of P.J. Šafárik University (n =30, 21 women and 9 men). The average body height was 170,1 cm, average age was 20,9 years of age, average body weight without distinguishing gender was 65,8 kg and average BMI was 22,6. FMS™ testing was made up of 10 standard tests of which 7 tests had scores from 0 to 3 points. The presence of pain in predetermined movements was evaluated in three additional tests. The average overall score in the FMS™ test, evaluating the entire group regardless of gender, was 16.1 points. When comparing the results achieved in the tests amongst groups of subjects we demonstrated a statistically significant higher level in groups of men (FMSm=2,78) than in groups of women (FMSf=1,24; p≤0,01). When comparing the results between students of the “Sports and Health” area of study (FMSs=2,33) and other students of UPJS (FMSu=1,43), we demonstrated a statistically higher level in students of the sport field. Statistically significant differences between the studied groups were shown by analytical evaluation of scores achieved in each FMS system test. We have shown a higher statistically significant level in the average test score of the torso stability click test in the group of men (FMSm=2,78) than in the group of women (FMSf=1,24; p≤0,01; graph 1). We have also shown a statistically significant higher score in the torso stability click test in the student group SAR (FMSs=2,33) than in the group of students of other UPJS faculties (FMSu=1,43; p≤0,01 graph 1). We can conclude that our results are comparable with similar studies published abroad. Higher points of joint mobility and movement patterns of the lower extremities have been reported in females sample. For men, we observed a higher points value in the evaluation of trunk stability. Which we attributed to the development of muscles of the upper body of men as an expression of muskulinity contrary unhappiness with appearens in women (gynoid type) motivates to work on lower body. We contemplate that the above-mentioned reality influenced the point values of our sample. We are aware of the need for further research in this area with the aim of better understanding the factors underlying a given reality.
PL
Celem niniejszego badania było określenie wartości punktowej wzorców ruchowych przy użyciu metody FMS™ i porównanie ich dla różnych grup studentów Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (UPJS). Grupa składała się ze studentów Uniwersytetu im. P.J. Šafárika (n=30, 21 kobiet i 9 mężczyzn). Średni wzrost wynosił 170,1 cm, średnia wieku wynosiła 20,9 lat, średnia waga bez podziału na płeć wynosiła 65,8 kg, a średni BMI wynosił 22,6. Testowanie FMS™ składało się z 10 standardowych testów, z których 7 miało punktację od 0 do 3 punktów. Obecność bólu przy zaplanowanych ruchach oceniano w trzech dodatkowych testach. Średni wynik ogólny w teście FMS™, oceniający całą grupę bez uwzględnienia płci, wyniósł 16,1 punktów. Porównanie wyników testów grup kierunkowych statystycznie pokazuje, że grupy męskie osiągnęły w nich wyższy poziom (FMSm=2,78) niż grupy żeńskie (FMSf=1,24; p≤0,01). Porównując wyniki studentów kierunku studiów sport i zdrowie (FMSs=2,33) z pozostałymi studentami UPJS (FMSu=1,43), zademonstrowaliśmy statystycznie wyższy poziom studentów kierunku sportowego. Statystycznie ważne różnice między badanymi grupami ukazano za pomocą analitycznej oceny wyników osiągniętych w każdym teście systemu FMS. Wykazaliśmy statystycznie wyższy, ważny poziom średniego wyniku testu stabilności tułowia w grupie mężczyzn (FMSm=2,78), niż w grupie kobiet (FMSf=1,24; p≤0,01). Pokazaliśmy również znacząco wyższy statystycznie wynik w teście stabilności tułowia w grupie studentów SAR (FMSs=2,33) od tego osiągniętego przez studentów innych wydziałów UPJS (FMSu=1,43; p≤0,01). Możemy zatem wnioskować, że nasze wyniki są porównywalne z wynikami podobnych badań publikowanych za granicą. U badanych grup żeńskich odnotowano wyższą punktację ruchliwości stawów i wzorców ruchowych kończyn dolnych. U mężczyzn zaobserwowaliśmy wyższe wartości punktowe przy ocenie stabilności tułowia, co przypisaliśmy pracy nad rozwojem mięśni górnej części ciała u mężczyzn jako oznace męskości w przeciwieństwie do niezadowolenia z takiego wyglądu u kobiet (typ kynoidalny), co motywuje do pracy nad dolnymi partiami ciała. Analizujemy możliwość wpływu wyżej wymienionego faktu na wartość punktową badanej przez nas grupy. Mamy świadomość potrzeby prowadzenia dalszych badań zmierzających do lepszego zrozumienia czynników leżących u podstawy danych realiów.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

15

Numer

3

Opis fizyczny

p.91-100,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Physical Education and Sport, Pavol Jozef Safarik University, Kosice, Slovakia

Bibliografia

 • [1] Chad E. (2012): Predictor of Injury in the Sport of Basketball. https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/ 1957/29509/EtzelChad.pdf?sequence=1 [accessed: 10.06.2016].
 • [2] Cook G. (2010): Movement. Manual for Instructors.
 • [3] Kiesel K., Plisky P., Voight M. (2007): Can serious injury in professional football be predicted by a preseason functional movement screen?. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2953296/ [accessed: 10/06/2016].
 • [4] Kračmar B. (2002): Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha.
 • [5] Lenková R., Kaško D., Hančin P. (2015): Posturálna stabilita rekreačných športovcov. “Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis”, No. 2, p. 49–58.
 • [6] Orth H. (2009): Dítě ve Vojtově terapii, příručka pro praxi. České Budějovice.
 • [7] Paszkewicz R., McCarty W., Van Lunen B. (2013): Comparison offunctional and static evaluation tools among dolescent athletes. J Strength Cond Res. 27(10), p. 2842–2850 https://www.researchgate.net/publication/ 234098463_Comparison_of_Functional_and_Static_Evaluation_Tools_Among_Adolescent_Athletes [accessed: 10.06.2016].
 • [8] Perry F., Koehle M. (2013): Normative data for the functional movement screen in middle-aged adults. J Strength Cond Res. 27(2), p. 458–462. http://encontroswf.com/wp-content/uploads/2015/04/Artigo-ACSM-2009_Exercise-and-physical-activity-for-older-adults-55.pdf [accessed: 10.06.2016].
 • [9] Schneiders A.G., Davidsson A., Horman E., Sullivan S.J. (2011): Functional movement screen normative values in a young, activepopulation. Int J Sports Phys Ther., 6(2) p. 75–82. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3109893/ [accessed: 10.06.2016].
 • [10] Trojan S. (1996): Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha.
 • [11] Véle F. (1997): Kineziologie pro klinickou praxi 1. vydání. Praha.
 • [12] Vojta V. (1997): Vyjadřovací schopnost vývojové kineziologie. “Rehabilitace a fyzikální lékařství”, č 1, p. 7–10.
 • [13] web site www.funcitonalmovementsystems.cz
 • [14] Zatsiorsky M., Kreamer W. (2006): Silový trénink, Praxe a veda, Praha

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-725b1ba0-a8a4-48a2-95b1-d9969711faf5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.