PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 3[41] |
Tytuł artykułu

Regional differences in the competitiveness of farms in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Regionalne zróżnicowanie konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study is to assess the competitiveness of the regional diversity of farms in Poland. The study was conducted on a sample of commodity holdings participating in the Polish FADN in 16 voivodeships for the years 2010–2012. The study was based on indicators of competitiveness in terms of production factors and results. Research shows that labour resources and the effictiveness of their use are important aspects of regional diversity of competitiveness of farms. In regions where this factor is present in excess (Małopolskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie, Łódzkie and Lubelskie voivodeships), labor productivity was relatively low. These regions are also characterized by lower production potential expressed by the agricultural area of an average farm. The greatest competitive advantages in terms of production profi tability were achieved by farms in Dolnośląskie voivodeship, where there were also some of the highest rates of profitability of assets.
PL
Celem opracowania jest ocena regionalnego zróżnicowania konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce. Badania przeprowadzono na próbie gospodarstw towarowych uczestniczących w Polskim FADN w układzie 16 województw za lata 2010–2012. W pracy wykorzystano wskaźniki konkurencyjności czynnikowej i wynikowej. Z badań wynika, że istotnym aspektem regionalnego zróżnicowania konkurencyjności gospodarstw rolnych są zasoby pracy oraz efektywność ich wykorzystania. W regionach, gdzie czynnik ten występuje w nadmiarze (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie i lubelskie), produktywność pracy była relatywnie niska. Regiony te charakteryzują się także mniejszym potencjałem produkcyjnym wyrażonym powierzchnią użytków rolnych przeciętnego gospodarstwa rolnego. Największe przewagi konkurencyjne w zakresie dochodowości produkcji osiągały gospodarstwa rolne województwa dolnośląskiego, gdzie występowały także jedne z najwyższych wskaźników dochodowości aktywów trwałych.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
p.345–354,ref.
Twórcy
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Cebulak, T., Firlej, K., Juchniewicz, M., Rowiński, J., Szczepaniak, I., Szymański, W., Wiatrak, A. P. (2008). Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności. Warszawa: IERiGŻ.
 • Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S. (2000). Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. In: K. Kuciński (Ed.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Ofi c. Wyd. SGH.
 • European Commission (2009). European Competitiveness Report 2008. Brussels: European Commission.
 • Frączek, P. (2009). Determinanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. Przeds. Region, 1, 7–17.
 • Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Gorynia, M. (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. AE.
 • Józwiak, W. (Ed.). (2012). Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa – propozycje wstępne. Warszawa: IERiGŻ.
 • Kołodziejczak, M. (2014). Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim w latach 2004–2012. Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 101, 2, 70–79.
 • Kowalski, A. (1998). Czynniki produkcji w agrobiznesie. In: A. Woś (Ed.), Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Wyd. Fundacja Innowacja.
 • Kulawik, J., Wieliczko, B. (2012). Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa. Zagad. Ekon. Roln., 4, 36–53.
 • Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, OECD Publishing. Retrieved May 12th 2015 from: http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 • Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). Zasoby pracy i ich wydajność w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 3(29), 85–100.
 • Niezgoda, D. (1999). Instrumenty kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. In: D. Niezgoda (Ed.), Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie. Materiały konferencyjne. Lublin: Wyd. AR.
 • Nosecka, B., Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Raport Programu Wieloletniego 2011–2014. Warszawa: IERiGŻ.
 • Poczta, W., Kołodziejczak, M. (2008). Regionalne zróżnicowanie produktywności rolnictwa w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 1(7), 109–121.
 • Poczta, W. (2003). Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Poznań: Wyd. AR.
 • Poczta, W., Siemiński, P. (2010). Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. UP.
 • Polski FADN (n.d.). System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Retrieved from: http://fadn.pl/.
 • Porter, M. E. (2000). Location, competition and economic development: local clusters in a global economy. Econ. Dev. Quart., 14, 15–34.
 • Stankiewicz, M. J. (2005). Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
 • Stankiewicz, M. J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
 • Strojny, J. (2010). Konkurencyjność międzynarodowa sektorów rolno-żywnościowych państw Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym. Zesz. Nauk. UR Krak., 462, 339.
 • Walczak, W. (2010). Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. E-mentor, 5 (37), 5–12.
 • Wieliczko, B. (2012). Mechanizmy oddziaływania funduszy strukturalnych na konkurencyjność polskiego rolnictwa. Stud. Iur. Agrar., X, 441–458.
 • Wojarska, M. (2014). Konkurencyjność województwa świętokrzyskiego na tle pozostałych regionów Polski. Stud. Mater. Miscell. Oecon., 3, 129–143.
 • Wrzosek, W. (2006). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.
 • Wysocki, F., Kozera, A. (2012). Potencjał produkcyjny rolnictwa i efektywność wykorzystania czynników produkcji. Wiad. Stat., 4, 49–64.
 • Zwolińska-Ligaj, M., Guza-Dec, D. (2006). Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich. In: M. Juchniewicz (Ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Olsztyn: Wyd. UWM.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-71164b36-9128-4d85-8f83-c15bea3e8006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.