PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena istniejącej sieci dróg transportu rolnego na obszarze wsi poddanej pracom scaleniowym

Warianty tytułu
EN
Analysis of the existing agricultural road network of a village prior to undergoing land consolidation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawowym elementem infrastruktury technicznej niezbędnym w codziennej działalności gospodarstw rolnych są drogi. Stanowią one nie tylko element przestrzennego zagospodarowania wsi, który ma umożliwić komunikację pomiędzy ośrodkami gospodar­czymi poszczególnych gospodarstw a uprawianymi przez nie gruntami, ale współuczestniczą również w kształtowaniu struktury przestrzennej gruntów oraz krajobrazu wiejskiego. Arty­kuł przedstawia próbę oceny przestrzennego układu dróg transportu rolnego we wsi Kamianki w gminie Grodzisk, stanowiącej w latach 2007-2008 obiekt prac scaleniowych. Aby osiągnąć zamierzony cel pracy, dokonano inwentaryzacji obszaru badań oraz wykonano następujące anali­zy: określono odległości gruntów od siedlisk, wskaźnik zagęszczenia dróg, wskaźnik wydłużenia dróg oraz gęstość sieci dróg metodą centrograficzną. Do analiz i prezentacji ich wyników wyko­rzystano system informacji geograficznej ArcGIS ESRI.
EN
Roads are the main element of the technical infrastructure necessary for the daily operation of agricultural farms. Farm roads are not only structural elements which enable transportation between local economic centres and agricultural fields, but they are also im­portant in shaping the spatial organization of farmland and the rural landscape. This article presents an evaluation of the agricultural road network in the village of Kamianki in the Grodzisk district, which underwent land consolidation from 2007 to 2008. An inventory of the study area was conducted, and the following were determined: the distances between agricultural land and residential dwellings, the road density index, the road extension in­dex, and the road network density as indicated by the centrographic method. The analysis and presentation of the results was done using the ArcGIS ESRI geographical information system.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
s.17-33,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Politechnika Warszawska, Pl.Politechniki 1, 16-010 Warszawa
 • Politechnika Warszawska, Warszawa
Bibliografia
 • ArcGIS 10 Help Library.
 • Akińcza M., Malina R., 2007. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. Wykłady i ćwiczenia. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Harasimowicz S., 2001. Wpływ podstawowych cech rozłogu pola na koszty jego uprawy. Przegląd Geodezyjny Nr 12, 10-15.
 • Harasimowicz S., 2002. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków.
 • Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B., 2007. Wyodrębnienie sieci dróg rolniczych w postaci grafu opisującego przejazdy do uprawianych gruntów na podstawie mapy numerycznej. Acta Scientiarum Polonorum Architectura 6 (1), 33-41.
 • Hopfer A., Kobyłecki A., Żebrowski W., 1980. Kształtowanie sieci dróg na terenach wiejskich. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Hopfer A., 1984. Stan i potrzeby urządzania obszarów wiejskich w Polsce. Skrypty ART w Olsztynie.
 • Israelsen T., Frederiksen R.D., 2005. The Use of GIS in Transport Modeling [in:] Maguire D.J., Batty M., Goodchild M.F. (ed.), GIS, Spatial Analysis and Modeling. Esri Press, Redlands, California, 265-288.
 • Noga K., 1989. Sposób szacunku gruntów w terenach górskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Geodezja i Urządzenia Rolne, Nr 6, 197-206.
 • Przegon W., 2007. Ochrona środowiska w projektach scaleniowych gruntów. Czasopismo Techniczne Nr 7, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 269-275.
 • Przybyłowski K., 1991. Wpływ czynnika odległości na pracochłonność produkcji roślinnej na gruntach uprawowych terenów nizinnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, Nr 30, 69-78.
 • Rodrigue J. P., Comtois C., Slack B., 2009. The Geography of Transport Systems. Second edition, New York: Routledge, London.
 • Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A., 2007. Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
 • Stelmach M., Lasota T., Malina R., Sugalski A., 1975. Wpływ oddalenia pól od zabudowy na produkcję i dochody gospodarstw indywidualnych [w:] Sympozjum Naukowe „Nowe ten­dencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich", AR we Wrocławiu.
 • Woch F., 1989. Określenie ekonomicznych skutków scalenia gruntów na przykładzie wsi Karczowiska, woj. lubelskie. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, ser. Geodezja i Urządzenia Rolne, Nr 7, 41-48.
 • Woch F., 2007. Organizacja przestrzenna gospodarstw rolniczych oraz jej wpływ na efektywność gospodarowania. Wydawnictwo IUNG - PIB, Studia i Raporty IUNG-PIB Nr 7, 116-137.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-70ec6325-6958-4467-8617-ed3423d9de51
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.