PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 4 |
Tytuł artykułu

Potential risk of infection of pathogenic fungi to legumes (Fabales) and possibilities of their control

Warianty tytułu
PL
Zagrożenie roślin strączkowych (bobowych) przez grzyby chorobotwórcze i możliwości ich zwalczania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie obecnego oraz prognozowanego zagrożenia przez grzyby chorobotwórcze upraw roślin bobowych: łubinu, grochu, bobiku i soi oraz przegląd asortymentu dostępnych w Polsce od 2000 do 2013 roku substancji czynnych przeznaczonych do zwalczania chorób w tych uprawach. Jako materiał źródłowy do analizy zarejestrowanych w roślinach bobowych fungicydów posłużyły Zalecenia Ochrony Roślin, natomiast ocenę zagrożenia występowania chorób wykonano na podstawie obserwacji własnych oraz doniesień literaturowych. Opracowanie wykazało istotne ograniczenie w ostatnich latach możliwości zwalczania chorób roślin strączkowych przy użyciu fungicydów.
EN
The aim of the study was to determine the present or predicted risk posed by pathogenic fungi in cultivation of legumes: lupine, pea, horse bean, soybean, and the review of the range of substances substances available in Poland from 2000 to 2013, for control of the diseases in these crops. The Plant Protection Recommendations served as resource material for analysis of fungicides registered for protection of Fabales, while assessment of risk of the diseases was carried out on the basis of the authors’ observations and literature reports. The study showed significant limitations in the possibilities of disease control with the use of fungicides in legumes in the last few years.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
4
Opis fizyczny
s.762-767,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Agrios G.N. 2005. Plant Pathology. 5th ed. Elsevier Academic Press, Inc. San Diego, USA, 922 pp. Etykiety fungicydów. 2013.
 • Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z. 2008. Choroby roślin rolniczych. Wydawnictwo AR, Poznań, 208 ss.
 • Frencel I., Wiatr K., Panasik J. 1998. Problem antraknozy łubinów w Polsce w świetle badań 1995–1997. [Problem of anthracnose on lupins in Poland in the years 1995–1997]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 38 (1): 238–245.
 • Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M. 2012. Wykorzystanie biopreparatów do zaprawiania nasion roślin strączkowych (bobowe). J. Res. Appl. Agric. Engin. 57 (3): 162–166.
 • Jańczak C., Horoszkiewicz J., Filoda G., Czerwińska A. 2001. Choroby grzybowe łubinu wąskolistnego i ich zwalczanie. [Fungal diseases of narrow-leafed lupin and their control]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 41 (2): 714–717.
 • Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. 2013. Grzyby strączkom nie odpuszczą. Dodatek Top Agrar Polska Strączkowe: 50–55.
 • Krawczyk R., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla doradców. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 132 ss.
 • Kryczyński S., Weber Z. (red.). 2011. Choroby roślin uprawnych. t. 2, PWRiL, Poznań, 464 ss.
 • Matyjaszczyk E. 2007. Stan aktualny dopuszczania środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym w Polsce. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 338 ss.
 • Matyjaszczyk E. 2009. Koszty rejestracji środków ochrony roślin w Polsce. [Costs of plant protection products’ in Poland]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (2): 500–507.
 • Matyjaszczyk E. 2011. Rejestracja środków ochrony roślin w Polsce – historia, stan obecny i przyszłość. [Registration of plant protection products in Poland – the history, present state and future]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 77–87.
 • Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2012–2013). http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Ochrona-roslin, dostęp: 02.01.2012–23.07.2013.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 7 czerwca 2013 r. poz. 659.
 • Stajszczak A. 2011. Wpływ globalizacji i prawa europejskiego na rynek środków ochrony roślin w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW Warszawa – Problemy Rolnictwa Światowego 11 (26): 106–115.
 • Thomas G.J., Sweetingham M.W. 2003. Fungicide seed treatment reduce seed transmission and severity of lupin anthracnose caused by Colletotrichum gloeosporioides. Austral. Plant Pathol. 32: 39–46.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-70622319-062f-4700-b2ef-3e9b1565cab2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.