PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ preparatu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny (Medicago sativa L.) na aktywność wybranych enzymów w komórkach wątroby tuczników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of protein-xanthophyll concentrate (PX) from alfalfa (Medicago sativa L.) on the activity of selected enzymes in the liver cells of fattening pigs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej prezentowane są nieliczne doniesienia na temat aktywności enzymów wskaźnikowych, zwłaszcza markerowych, charakteryzujących pracę konkretnych organelli komórkowych. Ubogie są również informacje na temat zmian aktywności enzymów, jakie zachodzą pod wpływem żywieniowych czynników doświadczalnych. W doświadczeniu założono, że koncentrat białkowo-ksantofilowy PX z lucerny pozytywnie wpłynie na metabolizm, czego efektem będzie poprawa wskaźników produkcyjnych u tuczników. Celem badań było zatem sprawdzenie możliwości wykorzystania niestosowanych dotąd enzymów w ocenie poprawności zachodzących procesów biochemicznych po podaniu PX. Oceniano aktywność enzymów związanych z kluczowymi przemianami biochemicznymi zachodzącymi w komórce, co pozwala na ocenę poprawności zachodzących procesów, jak i reakcji ustroju na czynniki zewnętrzne. Doświadczenie przeprowadzono na 288 tucznikach (loszkach i wieprzkach) mieszańcach (wbp x Neckar), podzielonych na 4 grupy, zróżnicowane pod względem dawki i okresu podawania koncentratu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny (Medicago sativa L.). Koncentrat z lucerny wprowadzono do mieszanki paszowej w miejsce poekstrakcyjnej śruty sojowej. Analizowano aktywność wybranych enzymów markerowych: dehydrogenazy mleczanowej (LDH), jabłczanowej (MDH), bursztynianowej (SDH) oraz hydrolazy glukozo-6-fosforanowej (G6PC). Wykazano obniżenie aktywności analizowanych enzymów w komórkach wątroby u zwierząt otrzymujących dodatek koncentratu PX w porównaniu do zwierząt z grupy kontrolnej, co sugeruje korzystny wpływ zastosowanego preparatu na przemiany metaboliczne u badanych zwierząt. Wyniki doświadczenia potwierdzają celowość stosowania w żywieniu świń koncentratu białkowo-ksantofilowego PX z lucerny, zwłaszcza w dawce 3% podawanej w sposób ciągły.
EN
The available Polish and foreign literature contains few reports on the activity of indicator enzymes, especially marker enzymes, which characterize the work of specific cell organelles. Information on enzyme changes induced by experimental dietary factors is also scarce. We postulated that proteinxanthophyll PX alfalfa concentrate would have a positive effect on metabolism in fattening pigs, resulting in improved performance parameters. Therefore the aim of the study was to test the possibility of using enzymes that have not previously been used to assess the biochemical processes taking place following administration of PX. We evaluated the activity of enzymes associated with key biological transformations taking place in the cell, as this makes it possible to assess whether these processes are proceeding normally and to evaluate the response of the body to external factors. The experiment was conducted on 288 finishers (gilts and barrows), all of which were crossbreds (Polish Large White x Neckar), divided into 4 groups according to the dosage and duration of administration of proteinxanthophyll PX concentrate from alfalfa (Medicago sativa L.). The alfalfa concentrate was introduced to the compound feed in place of soybean extraction meal. We analysed the activity of selected marker enzymes: lactate dehydrogenase (LDH), malate dehydrogenase (MDH), succinate hydrolase (SDH), and glucose-6-phosphate hydrolase (G6PC). We found a decrease in the activity of the enzymes in the liver cells of the pigs receiving the PX concentrate as compared to the control, which suggests that the product had a favourable effect on their metabolism. The results confirm the benefit of using proteinxanthophyll PX in pig feed, particularly at a continuous dose of 3%.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.39-51,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
  • Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
  • Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-704292cf-6c3b-4244-8ce1-d67d350034c1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.