PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 65 | 3 |
Tytuł artykułu

Assessment of nutrition, supplementation and body composition parameters on the example of professional volleyball players

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Volleyball is a team game belonging to a group of sports disciplines that involve indirect fighting. Adequate energy coverage in athletes is a crucial issue. It depends primarily on the type, intensity and duration of physical activity related to the sports discipline practiced and to the training cycle duration. The average energy requirement in sportsmen is 50% higher than that of adults. Objective. The aim of the study was to characterize the mode of nutrition, including dietary supplements and to assess somatic indices in female volleyball players of the AZS Bialystok team. Material and methods. The study involved 17 women. Research tools included a questionnaire consisting of 24-hour recall, a questionnaire survey concerning supplement intake and body composition analysis performed using a bioimpedance analyzer InBody 220. Results. Data analysis indicates that the anthropometric characteristics and body composition of the AZS Bialystok players meet the recommendations associated with the somatic features in volleyball. Daily diet of the volleyball players were of low-energy with regard to the recommendations for physically active people, with very low supply of carbohydrates and dietary fiber, excessive proportion of saturated fatty acids and dietary cholesterol, and too low content of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids. Supply of vitamins and minerals was found to be alarmingly low, especially of iron and calcium; diet supplementation was insufficient. No significant abnormalities were noted in body composition of the study athletes. However, they are recommended to increase muscle mass and slightly reduce body fat. Conclusions. Results of diet evaluation show the need for education in the field of nutrition and the necessity of further research into dietary habits among sportsmen.
PL
Wprowadzenie. Piłka siatkowa jest grą zespołowego współdziałania, z grupy dyscyplin sportowych o charakterze walki pośredniej. Odpowiednie pokrycie zapotrzebowania energetycznego sportowców jest bardzo istotne. Zależy ono przede wszystkim od rodzaju, intensywności i czasu trwania aktywności fizycznej, związanej z uprawianą dyscypliną sportu i okresem cyklu treningowego. Średnie zapotrzebowanie energetyczne sportowców jest o 50% większe niż osób dorosłych. Cel. Celem niniejszej pracy była charakterystyka sposobu żywienia z uwzględnieniem suplementacji diety oraz ocena wskaźników somatycznych grupy zawodniczek klubu siatkarskiego AZS Białystok. Materiały i metody. Badaniem objęto 17 kobiet. Narzędziami badawczymi był kwestionariusz ankiety składający się z wywiadu 24 godzinnego oraz kwestionariusz ankiety dotyczący spożywanych suplementów, a także wyniki analizy składu ciała wykonane metodą bioimpedancji elektrycznej z wykorzystaniem analizatora InBody 220. Wyniki. Analiza uzyskanych danych wykazała, że cechy antropometryczne i skład ciała zawodniczek AZS Białystok jest zgodny z zaleceniami dotyczącymi cech somatycznych w siatkówce. Stwierdzono, że dzienne racje pokarmowe badanych zawodniczek były niskoenergetyczne w stosunku do zaleceń dla osób aktywnych fizycznie, ze zbyt niską podażą węglowodanów oraz błonnika pokarmowego, a także ze zbyt wysokim udziałem nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu pokarmowego, a zbyt niskim jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wykazano niepokojąco niską podaż witamin i składników mineralnych, w szczególności żelaza i wapnia oraz niewystarczającą suplementację diet badanych siatkarek. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w składzie ciała badanych zawodniczek. Zaleca się jednak dążenie do zwiększenia masy mięśniowej oraz nieznacznej redukcji zawartości tkanki tłuszczowej. Wnioski. Wyniki oceny jadłospisów wskazują na potrzebę edukacji żywieniowej badanych kobiet oraz konieczność dalszych badań nad oceną żywienia sportowców.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
65
Numer
3
Opis fizyczny
p.235-242,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Mieszka I-go 4B, 15-054 Bialystok, Poland
autor
 • Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Mieszka I-go 4B, 15-054 Bialystok, Poland
autor
 • Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Mieszka I-go 4B, 15-054 Bialystok, Poland
autor
 • Department of Dietetics and Clinical Nutrition, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Mieszka I-go 4B, 15-054 Bialystok, Poland
Bibliografia
 • 1. Abreu de Almeida T., Abreu Soares E.: Nutritional and anthropometric profile of adolescent volleyball athletes. Rev. Bras. Med. Esporte. 2003; 9:198–203.
 • 2. Ahmadi A., Enayatizadeh N., Akbarzadeh M., Asadi S., Tabatabaee S. H. R.: Iron status in female athletes participating in team ball-sports. Pak. J Biol. Sci. 2010; 13: 93–96.
 • 3. Andreoli A., Melchiorri G., Brozzi M., Marco A. D., Volpe S. L., Garofano P., Danikele N.D., Lorenzo A. D.: Effect of different sports on body cell mass in highly trained athletes. Acta Diabetol 2003; 40:122-125.
 • 4. Bandyopadhyay A.: Anthropometry and body composition in soccer and volleyball players in West Bengal, India. J. Physiol. Anthropol. 2007; 26:501-505.
 • 5. Barnes J.L., Schilling K., Falvo M.J.: Relationship of jumping and agility performance in female volleyball athletes. J. Strength Cond. Res. 2007; 21(4):1192–1196.
 • 6. Beals K. A.: Eating behaviors, nutritional status, and menstrual function in elite female adolescent volleyball players. J Am. Diet. Assoc. 2002; 102:1293-1296.
 • 7. Dorfman L.: Volleyball nutrition serving the ideal diet for training, competition, and recovery. Sports Nutritionist; University of Miami Athletic Department; Department of Exercise Science. 2005; 2:5-20.
 • 8. Dżygadło B., Łepecka-Klusek C., Pilewski B.: Wykorzystanie analizy impedancji bioelektrycznej w profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości. Probl Hig Epidemiol 2012;93(2):274-280.
 • 9. Fiedor M.: Analiza sposobu odżywiania się młodzieży stanowiącej kadrę województwa podkarpackiego w lekkiej atletyce. Annales Universities Maria Curie- Skłodowska Sectio D, A.M. Lublin 2005; 449 – 450.
 • 10. Frączak B.: Wybrane zachowania żywieniowe grupy kobiet wyczynowo trenujących siatkówkę i koszykówkę. Żywienie człowieka i metabolizm. 2007;34:710–714.
 • 11. Frasson V. B., Diefenthaeler F., Vaz M. A.: Comparative study of anthropometric variables in female classical ballet dancers, volleyball players and physical active subjects. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2009;1:8-13.
 • 12. Gonzales – Rave J. M., Clemente – Suarez V.: Zmiany sezonowe w wydolności i składzie ciała hiszpańskich kobiet trenujących siatkówkę. J. Strength Cond. Res. 2011; 25:1492-1511.
 • 13. Hassapidou M.: Dietary assessment of five male sports teams in Greece. Nutrition & Food Science. 2001; 31:1-5.
 • 14. Jain R., Puri S., Saini N.: Dietary profile of sportswomen participating in team games at state/national level. Indian J Public Health. 52:153–155, 2008.
 • 15. Jarosz M. (ed.): Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. IŻŻ, Warszawa 2012.
 • 16. Kielak D.: Model mistrzostwa sportowego w piłce siatkowej. Sport wyczynowy. 2009; 9-10:2-18.
 • 17. Koley S., Singh J., Sandhu J.S.: Anthropometric and physiological characteristics on Indian inter-university volleyball players. J. Hum. Sport Exerc. 2010;5:389–399.
 • 18. Kreger K. J., Brown D. D.: Seasonal physical and body composition changes in division i collegiate volleyball players. Med. Sci. Sport Excerci. 2008; 40:392.
 • 19. Kreider R.B.: Effects of creatine supplementation on performance and training adaptations. Biochem. Cell Mol. 2003; 244: 89-94.
 • 20. Lopez-Varela S, Montero A., Chandra R. K., Marcos A.: Nutritional status of young female elite gymnasts. Int. J Vitam. Nutr. Res. 2000;70:185–190.
 • 21. Malosaouris G.G., Bergeles N.K., Barzouka K.G., Bayios I.A., Nassis G.P., Koskolou M.D.: Somatotype, size and body composition of competitive female volleyball players. J. Sci. Med. Sport. 2008; 11: 337-344.
 • 22. Maly T.: Body composition profile of elite women volleyball players. Int. J. Volleyball Res. 2010;10: 14–20.
 • 23. Maughan R.J.: Creatine supplementation and exercise performers. Int. J.Sports Nutr. Exerc. Met. 1995; 94-101.
 • 24. Melrose D.R., Spaniol F.J., Bohling M.E.: Physiological and performance characteristics of adolescent club volleyball players. J. Strength Cond. Res. 2007;21:481-486.
 • 25. Papadopoulou S. K., Papadopoulou S. D., Gallos G. K.: Macro- and micro-nutrient intake of adolescent Greek female volleyball players. Int. J Sport Nutr. Exerc. Metab. 2002; 12:73–80.
 • 26. Stamm R, Stamm M, Koskel S, Kaorma H.: Testing of Estonian young female volleyball player’s physical abilities considering their body constitution. Annual Congress European College of Sport Science, July 9-12, 2003. Salzburg: Institute of Sport Science, University of Salzburg, 2003, 238.
 • 27. Stech M., Smulski V., Skrobecki J., Wnorowski K.: Budowa somatyczna a poziom sportowy siatkarek w zespołach różnej klasy. Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku; 2009;19:19–22.
 • 28. Szczepańska B., Malczewska J.: Zawartość energii i wybranych składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych stosowanych w żywieniu polskich sportowców. Żyw Człow Metab 2003;30:538–543.
 • 29. Szczygłowa H., Szczepańska A., Ners A., Nowicka I.: Album porcji produktów i potraw. Wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 1991.
 • 30. Taheri H., Harland B. F.: An assessment of dietary intakes of the women’s basketball, swimming, and volleyball teams at Howard University. Ecology Food Nutr 2004; 43:339-353.
 • 31. Tillman M. D., Hass C. J., Brunt D., Benett G. R.: Jumping and landing techniques in elite women’s volleyball. J. Sports Sci. Med. 2004; 3:30-36.
 • 32. Tsunawake N., Tahara Y., Moji K., Muraki S., Minowa K., Yukawa K.: Body composition and physical fitness of female volleyball and basketball players of the Japan inter-high school championship teams. J Physiol Anthropol Appl Hum Sci 2003; 22:195-201.
 • 33. Uramowska-Żyto B., Kozłowska-Wojciechowska M., Jarosz A., Markiewicz–Wujec M.: Wybrane elementy stylu życia studentów wyższych uczelni w świetle badań empirycznych. Rocz Panstw Zakl Hig 2004; 55:171-179.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6fc499ba-e7ee-46f3-868e-72314fbc58a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.