PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | 7 |
Tytuł artykułu

Analiza wieku pierwszego oproszenia loszek rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej w fermach zarodowych woj. lubelskiego

Warianty tytułu
EN
The age analisys of first farrowing of gilts polish large white and poush ian drace breed at pig breed farms in Lubun province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że wiek pierwszego oproszenia loch rasy wbp i pbz hodowanych w rejonie lubelskim kształtował się na bardzo dobrym poziomie. Młode loszki rasy wbp wydawały swoje pierwsze mioty w wieku 339 dni, a loszki rasy pbz - 324 dni. Różnice w wieku pierwszego oproszenia loszek wbp utrzymywanych w analizowanych gospodarstwach były znaczące i maksymalnie wynosiły 27 dni, a w fermach utrzymujących rasę pbz wahały się od 305 do 357 dni (różnica 52 dni). Biorąc pod uwagę średnią liczbę odchowanych do 21 dnia życia prosiąt w miocie, najkorzystniejszym okresem pierwszego oproszenia okazał się średni wiek w przedziale 340-350 dni.
EN
The paper showed that the age of firstfarrowing ofgilts breed Polish Large White (wbp) and Polish Landrace (pbz) kept in Lublin province was formed on a very good level. Young gilts breed wbp had their first litter in 339 days and gilts breed pbz in 324 days. Differences in ages offirst farrowing gilts holded in analysed farms were significant and were maksimum 27 days and in farms holded pbz breed this value was between 305 to 357 days (the difference 52 days). Taking under consideration the average number ofpigs in cast fed until 21 days, the best time to first farrowing was the average age in period between 340-350 days.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
7
Opis fizyczny
s.114-117,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
autor
 • Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Bibliografia
 • Blicharski Т., Ptak J., Hammermeister A., Snopkowicz M. 2009: Wyniki oceny trzody chlewnej w 2008 roku. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS", Warszawa, s. 16-20.
 • Kapelańska J., Bocian M., Kapelański W. 2000: Użytkowość rozpłodowa loch mieszańców specjalistycznych linii matecznych rasy holenderskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej. Biuletyn Naukowy, UWM Olsztyn, nr 7, s. 91-96.
 • Kapelańska J., Rak В., Kapelański W., Bocian M. 2001: Wpływ wieku pierwszego oprosienia loch polskiej białej zwisłouchej na ich produkcyjność w dalszym użytkowaniu. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Konferencje XXXI, nr 405, s. 111-117.
 • Klocek C. 1998: Loszki hodowlane - jak postępować by osiągnąć najlepsze efekty. Trzoda Chlewna, nr 8-9, s. 32-33
 • Le Cozier Y., Dagorn J., Lindtberg J.E., Aumaitre A., Dourmand J.Y. 1998: Effect of age first farrowing and herd management on long-term productivity of sows. Livestock Production Science, nr 53, s. 135-142.
 • Matysiak В., Sosnowska A., Delikator В. 2007: Wpływ wybranych czynników przy pierwszym pokryciu na wyniki rozrodu loch. Trzoda Chlewna, nr 10, s. 60-61.
 • Schukken Y. H., Burman J., Huirne R. В. M., Wilimese A. H., Vernooy J. С. M., Van Den Broek J., Verheijden J. H. M. 1994: Evaluation of optimal at first conception in gilts from data collcted in commercial swine herds. Journal of Animal Science, nr 72, s. 1387-1392.
 • Szostak B. 2001: Analiza wieku pierwszego oproszenia loszek różnych ras. Przegląd Hodowlany, nr 1, s. 17-18.
 • Szulc K, Buczyński J. Т., Skrzypczak E. 2009: Wpływ wieku pierwszego oproszenia na wybrane cechy użytkowości rozpłodowej loch Redone. Rocz. Nauk. Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 5, nr 3, s. 85-92.
 • Walkiewicz A., Babicz M., Kasprzyk A., Kamyk P. 1999: Kształtowanie się użytkowości rozpłodowej sześciu pokoleń loch rasy polskiej białej zwisłouchej w centrum hodowlanym w Pukarzowie. Annales UMCS, seria EE, s. 147-152.
 • Xue J.L., Dial G.D., March W.E., Lucia Т., Bahnsen P. 1996: An association of gilt age at first mating with female productivity. Journal of Animal Science, nr 74, suplement, s. 1, 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6f992420-0fb7-45b9-91e0-fec707e7fede
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.