PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

The aroma profile of apples as influenced by 1-MCP

Warianty tytułu
PL
Wplyw 1-metylocyklopropenu na profil zapachowy jablek
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Treatment with 1-methylcyclopropene (1-MCP), an ethylene inhibitor, considera­bly prolongs the storage and shelf life of apples, and diminishes the occurrence of some physiological diseases, such as scald. Various fruit quality parameters define fruit acceptance by consumers, while some also determine the storability of fruits, including firmness, acidity and internal ethylene concentration. The aroma of apples is regarded as one of the most important quality parameters. Many factors influence the aroma profile, with ethylene having a key role in the biosynthesis of flavour com­pounds. 1-MCP is an inhibitor of ethylene synthesis and is now widely used. We tested apples of the three main cultivars grown in Slovenia ('Idared', 'Jonagold' and 'Golden Delicious') following their treatment with 1 ^l l-1 1-MCP at +1 °C, with 6 months of storage under standard ultra-low oxygen storage conditions (1.2% O2, 1.5% CO2). The fruits were analysed for firmness and ground colour, with headspace analy­ses of the aroma compounds, before and after storage. Compared with the control fruits, 1 -MCP-treated apples had significantly improved firmness and colour parame­ters (L*, a*, b*), but showed strong inhibition of total aroma production. Among the aroma compounds, the esters were most severely suppressed by the treatment with 1 - MCP, with the exception of 2-methylethyl acetate. In general, 1-MCP positively af­fected most of the quality parameters (fruit firmness, ground colour, acidity), but greatly suppressed the synthesis of the aroma volatiles.
PL
Traktowanie jabłek 1-metylocyklopropenem (1-MCP), inhibitorem etylenu, znacznie wydłuża czas ich przechowywania i trwałość oraz zmniejsza występowanie niektórych chorób fizjologicznych, takich jak oparzelizna powierzchniowa. Różne cechy jakościowe mają wpływ na akceptację jabłek przez konsumentów, a niektóre, takie jak j ędrność, kwasowość i wewnętrzne stężenie etylenu, decydują również o ich zdolności przechowalniczej. Aromat jabłek uważany jest za jedną z najważniejszychcech jako ściowych. Wiele czynników wpływa na profil zapachowy, przy czym etylen odgrywa główną rolę w regulacji biosyntezy związków smakowych. 1-MCP jest inhibitorem syntezy etylenu i jest obecnie szeroko stosowany. W pracy przetestowano jabłka trzech głównych odmian uprawianych w Słowenii ('Idared', 'Jonagold' i 'Gol­den Delicious') po potraktowaniu ich 1 ^l l-1 1-MCP w temp. +2 °C i przechowywa­niu przez 6 miesięcy w warunkach bardzo niskiego stężenia tlenu (1.2% O2, 1.5% CO2). Owoce oceniano pod względem jędrności i barwy zasadniczej, a także analizo­wano lotne związki zapachowe wydzielane przez jabłka przed i po przechowywaniu. W porównaniu z kontrolą jabłka traktowane 1-MCP miały istotnie wyższą jędrność i lepsze parametry zabarwienia (L*, a*, b*), ale ogólnie wytwarzanie aromatu było silnie zahamowane. Traktowanie 1-MCP najsilniej ograniczało wydzielanie estrów, z wyjątkiem octanu 2-metylo-etylowego.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.101-111,ref.
Twórcy
autor
 • Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia
autor
autor
Bibliografia
 • Baldwin E.A. 2008. Flavour. In: Gross K. et al (ed.), Agriculture Handbook No 66, USD A, Beltsville, USA, available on line at: http://www.ba.ars.- usda.gov/hb66
 • Defilippi B.G., Dandekar A.M., Kader A.A. 2004. Impact of suppression of ethylene action or biosynthesis on fla­vor metabolites in apple (Malus domestica Borkh) fruits. J. AGRIC. FOOD CHEM. 52(18): 5694-5701.
 • Defilippi B.G., Dandekar A.M., Kader A.A. 2005. Relationship of ethylene biosynthesis to volatile production, re­lated enzymes, and precursor availability in apple peel and flesh tissues. J. AGRIC. FOOD CHEM.53(8): 3133­3141.
 • Dimick P.S., Hoskin J.C. 1983. Review of apple flavour - state of the art. CRC CRITICAL REV. FOOD SCI. NUTR. 18: 387-409.
 • Fan X., Mattheis J.P., Blankenship S.M. 1999. 1-Methylcyclopropene inhibits apple ripening. J. AMER. SOCI. HORT. SCI. 124: 690-695.
 • Fan X.T., Mattheis J.P. 1999. Impact of 1- methylcyclopropene and methyl jas- monate on apple volatile production. J. AGRIC. FOOD CHEM. 47: 2847-2853.
 • Fan X., Mattheis J.P. 2001. 1- Methylcyclopropene and storage tem­perature influence responses of 'Gala' apple fruit to gamma irradiation. POSTHAR. BIOL. TECH. 23: 143-151.
 • Fan X., Mattheis J.P., Argenta L. 2001. Impact of ionizing radiation on volatile production by ripening Gala apple fruit. J. AGRIC. FOOD CHEM. 49:254-262.
 • Fellman J.K., Miller T.W., MattinsonD.S., Matheis J.P. 2000. Factors that influ­ence biosynthesis of volatile flavour compounds in apple fruits. HORT- SCIENCE 35: 1026-1033.
 • Fellman J.K., RudellD.R., MattinsonD.S., Mattheis J.P. 2003. Relationship of harvest maturity to flavor regeneration after CA storage of 'Delicious' apples. POSTHAR. BIOL. TECH. 27(1): 39-51.
 • Ferenczi A., Song J., TianM.S., Vlachona- sios K., Dilley D., Beaudry R. 2006. Volatile ester suppression and recovery following 1-methyl-cyclopropene ap­plication to apple fruit. J. AMER. SOCI. HORT. SCI. 131: 691-701.
 • Kader A.A. 2008. Flavor quality of fruits and vegetables. J. SCI. FOOD AGRIC. 88(11): 1863-1868.
 • Kondo S., Setha S., Rudell D.R., Buchanan D.A., Mattheis J.P. 2005. Aroma vola­tile biosynthesis in apples affected by 1-MCP and methyl jasmonate. POSTHAR. BIOL. TECHNOL. 36: 61-68.
 • Lurie S., Pre-Aymard C., Ravid U., Larkov O., Fallik E. 2002. Effect of 1- methylcyclopropene on volatile emis­sion and aroma in cv. Anna apples. J. AGRIC. FOOD CHEM. 50: 4251­4256.
 • Marin A.B., Colonna A.E., Kudo K., Kupferman E.M., Mattheis J.R. 2009. Measuring consumer response to 'Gala' apples treated with 1-methyl- cyclopropene (1-MCP). POSTHAR. BIOL. TECHNOL. 51: 73-79.
 • Mattheis J.P., Fan X.T., Argenta L.C. 2005. Interactive responses of gala ap­ple fruit volatile production to con­trolled atmosphere storage and chemi­cal inhibition of ethylene action. J. AGRIC. FOOD CHEM.53: 4510­4516.
 • McGuire R.G. 1992. Reporting of objec­tive color measurements. HORT- SCIENCE 27: 1254-1255.
 • Moya-Leon M.A., Vergara M., Bravo C., Pereira M., Moggia C. 2007. Devel­opment of aroma compounds and sen­sory quality of 'Royal Gala' apples during storage. J. HOR. SCI. BIOTECH. 82: 403-413.
 • Saftner R.A., Barden C.L., Conway W.S., Abbott J.A. 2003. Effects of 1- methylcyclopropene and heat treatments on ripening and postharvest decay in 'Golden Delicious' apples. J. AMER. SOCI. HORT. SCI. 128: 120-127.
 • Sisler E.C., Serek M. 1997. Inhibitors of ethylene responses in plants at the receptor level: recent developments. PHYSIOL. PLANT. 100: 577-582.
 • Villatoro C., Altisent R., Echeverria G., Graell J., Lopez M.L., Lara I. 2007. Changes in biosynthesis of aroma volatile compounds during on-tree maturation of 'Pink Lady' apples. POSTHAR. BIOL. TECHNOL. 47: 286-295.
 • Vicente A.R., Greve C., Labavitch J.M. 2006. Recent findings in plant cell wall structure and metabolism: future challenges and potential implications for softening. STEWART POSTHAR. REVIEW 2(2): 1-8.
 • Vicente A.R., Saladie M., Rose J.K.C., Labavitch J.M. 2007. The linkage between cell wall metabolism and fruit softening: looking to the future. J. SCI. FOOD AGRIC. 87(8): 1435-1448.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6f5bf79e-b02c-4db3-ae56-31756c767b4b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.