PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 4 |
Tytuł artykułu

Ranga odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Rank of renewable energy in low-carbon economy plan for comunnes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie rangi odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej. Podstawowe źródło danych stanowiły informacje zawarte w PGN przyjętych na lata 2015-2020 przez 15 gmin wiejskich województwa lubelskiego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że OZE osiągnęły wysoką rangę w planach gospodarki niskoemisyjnej wszystkich gmin. Kluczowym czynnikiem wpływającym na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych na ich terenie będzie substytucja nośników kopalnych energią słoneczną, wiatrową oraz biomasą. Jej łączny udział w redukcji emisji gazów cieplarnianych wyniesie prawie 90%.
EN
The aim of the study was to determine the importance of renewable energy sources in municipal plans for a low carbon economy. The basic data source accounted for the information contained in Low-Carbon EconomyPlans (LCEPs) adopted for the period 2015-2020 by 15 rural communities Lublin province. The analysis shows that renewable energy reached a high rank in the plans for a low carbon economy of all municipalities. A key factor in the reduction of greenhouse gas emissions in their area will be the substitution of fossil energy carriers solar, wind and biomass. Its total share in reducing greenhouse gas emissions will be almost 90%.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
4
Opis fizyczny
s.67-72,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul.Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bibliografia
 • Bańkowska Katarzyna. 2015. „Pakiet klimatyczno-energetyczny determinantem przeobrażeń obszarów wiejskich”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 16-20.
 • Bertoldi Paolo, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot. 2012. Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Kraków: Stowarzyszenie GminPolska Sieć „Energie Cités”.
 • Burchard-Dziubińska Małgorzata. 2014. „Dostępność i jakość danych statystycznych, niezbędnych do budowania strategii gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego”. Optimum.Studia Ekonomiczne 3 (69): 140-155.
 • FAO. 2015. The impact of disasters on agriculture and food security. www.fao.org/home/en.
 • Ginter Agnieszka, Halina Kałuża, Dorota Dziubak. 2014. „Wdrażanie projektów ekologicznych z wykorzystaniem wsparcia unijnego jako wyraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie badanych gmin”.Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 62-67.
 • Godlewska Joanna. 2013. „Strategia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym”. Handel Wewnętrzny 6A (1): 115-123.
 • Gradziuk Piotr. 2015. Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.
 • Gradziuk Piotr. 2016. Znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich dla poprawy sytuacji ekologicznej i struktury energetycznej kraju. [W] Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin i I. Nurzyńska, 179-208. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2016. „Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich”.Wieś i Rolnictwo 1(170): 105-126.
 • Józwiak Wojciech, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara. 2016. „Susze a sytuacja polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 42-56.
 • KE. 2011. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno--Społecznego i Komitetu Regionów. 08.03.2011 KOM (2011) 112, wersja ostateczna. Bruksela.
 • MG. 2015. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt: wersja z 4 sierpnia 2015 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Niemczewska Joanna. 2016. „Inwentaryzacja emisji CO2 w poszczególnych sektorach na potrzeby opracowywania planów gospodarki niskoemisyjnej”. Nafta-Gaz 3: 192-197.
 • Poskrobko Bazyli. 2011. „Organizacyjne uwarunkowania zarządzania energią w gminach”. Ekonomia i Środowisko 2 (40): 8-29.
 • Seremak-Bulge Jadwiga (red.). 2012. Odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 • Szul Tomasz. 2014. „The spatial diversity of the share the local sources of biomass in meeting of heat needs on the rural areas of Lublin Province”. Barometr Regionalny 12 (2): 77-83.
 • UMWL. 2014. Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego. Lublin:Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • Wiśniewski Grzegorz. (red.). 2011. Określenie potencjału energetycznego regionów polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla regionalnych programów operacyjnych na okres programowania 2014-2020. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Energetyki Odnawialnej.
 • ZWL. 2015. Sprawozdanie roczne z realizacji regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za rok 2014. Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
 • Żylicz Tomasz. 2012. Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii. [W] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, M. Swora, W.Stawiany, 46-50. Warszawa: NFOŚiGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6eb45f71-2942-4207-8fc3-a68a66638228
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.