PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 81 | 4 |

Tytuł artykułu

Wild plants used for food by Hungarian ethnic groups living in the Carpathian Basin

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

81

Numer

4

Opis fizyczny

p.381-396,fig.,ref.

Twórcy

autor
autor
autor
autor
autor
 • Natural History Department, janus Pannonius Museum, Box 158, 7601 Pecs, Hungary

Bibliografia

 • 1. Tardío J, Pardo-De-Santayana M, Morales R. Ethnobotanical review of wild edible plants in Spain. Bot J Linn Soc. 2006;152(1):27–71. http:// dx.doi.org/10.1111/j.1095-8339.2006.00549.x
 • 2. Ghirardini M, Carli M, Del Vecchio N, Rovati A, Cova O, Valigi F, et al. The importance of a taste. A comparative study on wild food plant consumption in twenty-one local communities in Italy. J Ethnobiol Ethnomed. 2007;3(1):22. http://dx.doi.org/10.1186/1746-4269-3-22
 • 3. Łuczaj Ł. Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych. Etnobiologia Polska. 2011;1:57–125.
 • 4. Molnár V. A. Kitaibel Pál élete és öröksége. Biatorbágy: Kitaibel Kiadó; 2001.
 • 5. Oláh A. Zöld varázslók, virág-orvosok: népi gyógynövényismeret Békés megyében. Békéscsaba: Békés Megyei Tanács V. B. Tud.-Koordinációs Szakbizottság; 1987.
 • 6. Kóczián G, Pintér I, Gál M, Szabó I, Szabó L. Etnobotanikai adatok Gyimesvölgyéből. Botanikai Közlemények. 1976;63(1):29–35.
 • 7. Kóczián G, Szabó I, Szabó L. Etnobotanikai adatok Kalotaszegről. Botanikai Közlemények. 1977;64(1):23–29.
 • 8. Papp N. Népi gyógynövény-ismereti kutatások a kolostori gyógyászatban és Erdélyben (2007–2010). Journal of History of Culture, Science and Medicine. 2011;2(2):76–88.
 • 9. Péntek J, Szabó A. Ember és növényvilág: kalotaszeg növényzete és népi növényismerete. Bucharest: Kriterion; 1985.
 • 10. Molnár Z, Babai D. Népi növényzetismeret Gyimesben I. Növénynevek, népi taxonómia, az egyéni és közösségi növényismeret. Botanikai Közlemények. 2009;96(1–2):117–143.
 • 11. Molnár Z. A traditional ecological knowledge of herders on the flora and vegetation of the Hortobágy. Debrecen: Hortobágyi Természetvédelmi Közalapítvány; 2012.
 • 12. Fekete G, Varga Z, editors. Magyarország tajainak növényzete és állatvilága. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ; 2006.
 • 13. Borhidi A. Magyarország növényföldrajzi képe. A magyar flóra származása és elemei. In: Fekete G, Varga Z, editors. Magyarország tajainak növényzete és állatvilága. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ; 2006. p. 27–38.
 • 14. Rapaics R. A kenyér és táplálékot szolgáltató növényeink története. Budapest: Királyi Magyar Természettudományi Társulat; 1934. (Népszerű Természettudományi Könyvtár; vol 16).
 • 15. Gunda B. A magyar gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatása. Budapest: Néptudományi Intézet; 1948. (Magyar Népkutatás Kézikönyve; vol 2).
 • 16. Gunda B. A vadnövények gyűjtése. In: Paládi-Kovács A, editor. Magyar néprajz II. Gazdálkodás. Budapest: Akadémiai Kiadó; 2001. p. 11–40.
 • 17. Kisbán E. Táplálkozáskultúra. In: Paládi-Kovács A, editor. Magyar néprajz IV. Anyagi kultúra 3. Életmód. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1997. p. 417–584.
 • 18. Morvay J. Népi táplálkozás. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum; 1962. (Útmutató füzetek a néprajzi adatgyűjtéshez).
 • 19. Kóczián G. A hagyományos parasztgazdálkodás termesztett, a gyűjtögető gazdálkodás vad növényfajainak etnobotanikai értékelése [PhD thesis]. Mosonmagyaróvár: ATE Mezőgazdasági Kar; 1985.
 • 20. Györffy L. A nagy ínség 1863-ban. Túrkeve: Daróczy Antal Könyvnyomdája; 1931. (A Túrkevei Hírlap melléklete).
 • 21. Molnár V. A. Növényi ínségeledelek. Természet Világa. 2010;141(11):514–516.
 • 22. Kardos L. Az Őrség népi táplálkozása: tanulmányok az Őrség monográfiájához. Budapest: Államtudományi Intézet Táj- és Népkutató Osztálya; 1943.
 • 23. Bödei J. Adatok Zalabaksa gyűjtögető gazdálkodásához. Néprajzi Értesítő. 1943;2:69–96.
 • 24. Takáts G. Somogyi pásztorvilág. Kaposvár: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága; 1986.
 • 25. Füvesy A. Gyűjtögetés és erdőélés Mozsgó környékén. Tiscium. 1997;10:207–217.
 • 26. Müller G. Gyűjtögető életmód szőkédi hagyományai. Budapest: Baranya Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya; 1973. (Baranyai Művelődés; vol 3).
 • 27. Nagy R. Adatok a Baranyamegyei nagyváty növényekkel kapcsolatos szokásaihoz és néphagyományaihoz. Magyar Népnyelv. 1942;4:268–308.
 • 28. Szigeti A. Népi konyha. Dunántúli tájak ételei. Ételkészítés alapanyagai tájanként. Budapest: Planétás Kiadó; 1999.
 • 29. Táplálkozás adattári adatok Zengővárkony, Bonyhád, Szigetvár. Inv. No.: 7–75; 613–82; 255–80. Database of the Ethnography Department of the Janus Pannonius Museum, Pécs.
 • 30. Pethő M. Győr-Moson-Sopron megye XX. századi népi táplálkozásának rövid jellemzése. Arrabona. 36(1–2):137–150.
 • 31. Dantér I. Zsákmányoló gazdálkodás Farkasdon és Negyeden. In: Dantér I, editor. Hagyományos gazdálkodás a Kisalföld északi részén: Farkasd, Negyed. Galánta: Galántai Honismereti Múzeum; 2005. p. 51–73.
 • 32. Zentai J. Egy letűnt életforma képviselője az Ormánságban. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 1965;11:181–203.
 • 33. Kiss Z. G. Zsákmányoló foglalkozások: Halászat gyűjtögetés. In: Kiss Z. G, editor. A régi Vajszló: 1244–1849. Pécs: Vajszló Nagyközség Önkormányzata; 1994. p. 174–179.
 • 34. Andrásfalvy B. A Duna mente népének ártéri gazdálkodása : ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében az ármentesítési munkák befejezése elott. Budapest: Ekvilibrium; 2007.
 • 35. Lábadi K. Kopács, a víz melletti falu. Budapest: Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége; 1994.
 • 36. Vajkai A. A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Néprajzi Értesítő. 1941;23:231–258.
 • 37. Hegyi I. Gyűjtögető gazdálkodás az északkeleti Bakonyban. Ethnographia. 1970;2–4:442–452.
 • 38. Fehér J. Adatok Bernecebaráti gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodásához. Néprajzi Értesítő. 1957;2(3–4):267–292.
 • 39. Gunda B. A gyűjtögető gazdálkodás emlékei egy gerecsehegységi tót faluban. Ethnographia. 1938;49(1–2):213–214.
 • 40. Barsi E. Sály : egy bükkalji falu a hagyományos gazdálkodás idején. Miskolc: Herman Ottó Múzeum; 1987. (Néprajzi Kiadványa; vol 17).
 • 41. Kóczián G. Etnobotanikai vizsgálatok Répáshután. Répáshuta, egy szlovák falu a Bükkben. Miskolc: Herman Ottó Múzeum; 1984. (Néprajzi Kiadványa; vol 8).
 • 42. Ujváry Z. A vadontermő növények szerepe a táplálkozásban az abaúj-zempléni hegyvidéken. Néprajzi Értesítő. 1957;39:231–243.
 • 43. C. Schwalm E. Gyűjtögetés, mint nyersanyagkiegészítő. In: Bakó F, editor. Palócok III. Eger: Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága; 1989. p. 417–423.
 • 44. Paládi-Kovács A. A Barkóság és népe. Miskolc: Herman Ottó Múzeum; 2006.
 • 45. Pálosné Nagy R. Az erdő hatása a gyöngyössólymosi emberek életére. Mátrai tanulmányok. 2000;
 • 46. Sinkó R. Adatok Füzesgyarmat népi táplálkozáshoz. Békés Megyei Múzeumok Közleményei. 1996;16:267–288.
 • 47. Petercsák T. Hegyköz. Miskolc: Herman Ottó Múzeum; 1978. (Borsodi Kismonográfiák; vol 6).
 • 48. Márkus M. Gyűjtögetés a Csermosnya völgy. Néprajzi Értesítő. 1941;33(2):173–177.
 • 49. Újváry Z. Vadon termő növények a táplálkozásban. In: Újváry Z, editor. Népi táplálkozás három Gömöri völgyben. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke; 1991. p. 33–60. (Gömör néprajza; vol 29).
 • 50. Zsupos Z. Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék; 1987. (Gömör Néprajza; vol 10).
 • 51. Bodnár M. Adatok Tornaújfalu népi táplálkozásához. Miskolc: Herman Ottó Múzeum; 1988. (Gömör néprajza; vol 25–26).
 • 52. Bődi E. A vadon flórája a gömöri magyarok táplálkozási kultúrájában. Tiscium. 1999;11:73–82.
 • 53. Gunda B. Egy kárpátaljai magyar falu ethnobotanikája. Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. 1980;
 • 54. Takács P, Udvardi I. Adalékok a Bereg, Ugocsa és Ung vármegyék lakóinak 18. századi erdőélési szokásaihoz. Hermann Ottó Múzeum Évkönyve. 1996;33–34:213–247.
 • 55. Hanusz I. Fűben, fában. Budapest: Atheneum Kiadó; 1905.
 • 56. Kiss L. A nyírvíz. A Földgömb. 1930;1:1–6.
 • 57. Fazekas M. Karcag népi táplálkozása. Debrecen: KLTE; 1994. (Studia Folkloristica et Ethnographica).
 • 58. Ecsedi I. A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása. Debrecen: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve; 1934.
 • 59. Bencsik J. A gyűjtögető gazdálkodás emlékei a Tisza mentén. A Hajdúsági Múzeum évkönyve. 1973;1:111–126.
 • 60. T. Bereczky I. Gyűjtögető élelemszerzés. In: Barna G, editor. Csépa. Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás népéletéből. Eger-Szolnok: Damjanich János Múzeum; 1982.
 • 61. T. Bereczky I. Népi táplálkozás Szolnok megyében. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékenek; 1986. (Studia Folkloristica et Ethnographica; vol 19).
 • 62. Varga G. A népi táplálkozás Hajdú-Bihar megyében a XX. század elso felében. Debrecen: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Igazgatóság; 1993. (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei; vol 52).
 • 63. Palatinus A. “Kész az étel, gyé kend má önni”. Hagyományos táplálkozás a muzslyai házban. Népi táplálkozás a XX. században. Létünk. 2002;32(3–4):126–136.
 • 64. Györffy I. Viricselés a Székelyföldön. Ethnographia. 1937;48(2):205–220.
 • 65. Gunda B. A gyűjtögető életmód emlékei a Gyalui havasokban. Budapest: Tankönyvkiadó; 1960. (Muveltség és hagyomány).
 • 66. Gunda B. Tejoltó növények a Kárpátokban. Ethnographia. 1967;78:161–175.
 • 67. Gub J. Adatok a Nagy-Homoród és a Nagy-Küküllő közötti terület népi növényismeretéhez. Néprajzi Látóhatár. 1993;1–2:95–110.
 • 68. Székely F. Népi gyűjtögetés Vadasdon. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 1998;6:281–285.
 • 69. Tarisznyás M. A gyűjtögető gazdálkodás hagyományai Gyergyóban. In: Népismereti dolgozatok. Bucharest: Kriterion; 1978. p. 25–33.
 • 70. Rab J. Népi növényismeret a Gyergyói-medencében. Csíkszereda: Pallas- Akadémia Kiadó; 2001.
 • 71. Vita Z. Tápláléknövények gyűjtése Nagyenyed környékén. In: Népismereti dolgozatok. Bucharest: Kriterion; 1994. p. 44–47.
 • 72. Kruzslits I. Az erdő adta javak a kalotaszegi Kiskapus gyűjtögető gazdálkodásában. Tisicum. 2007;16:115–119.
 • 73. Mihalescu L, Vosgan Z, Rosca OM, Danci O. The ornamental, aromatic and edible vegetal species from Lapus region (Transylvania). In: 19th EVS Workshop. Flora, vegetation, environment and landuse at large scale Congress. 29 April–2 May, 2010, Univeristy of Pecs, Hungary. Pécs: Univeristy of Pécs; 2010. p. 66.
 • 74. Papp N. Etnobotanikai adatok Erdélyből 2007–2012 között. Úz-völgye (Csinód Egerszék), Gyimes, Erdővidék (Nagybacon, Kisbacon, Uzonka) Homoródkarácsonyfalva, Lövéte [Manuscript]. 2012.
 • 75. Babai D. Vadon élő tápláléknövények Gyimesben – Etnobotanikai gyűjtések [Manuscript]. Budapest: MTA Research Centre for the Humanities; 2012.
 • 76. F. Várózi Z. A bukovinai székelyek táplálkozása 1958–1961 közötti gyűjtés alapján. [Manuscript]. Inv. No.: I./ 736-80. Database of the Ethnography Department of the Janus Pannonius Museum, Pécs. 1961.
 • 77. Grynaeus T, Szabó LG. A bukovinai hadikfalvi székelyek növényei. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 2002;10:153–246.
 • 78. Molnár Z, editor. 34 magyar botanikus gyerekkori vadnövény csemegéi [Manuscript]. Vácrátót: Centre for Ecology Hungarian Academy of Sciences; 2012.
 • 79. Łuczaj ŁJ. Plant identification credibility in ethnobotany: a closer look at Polish ethnographic studies. J Ethnobiol Ethnomed. 2010;6(1):36. http:// dx.doi.org/10.1186/1746-4269-6-36
 • 80. Łuczaj Ł. Changes in the utilization of wild green vegetables in Poland since the 19th century: a comparison of four ethnobotanical surveys. J Ethnopharmacol. 2010;128(2):395–404. http://dx.doi.org/10.1016/j. jep.2010.01.038
 • 81. Łuczaj ŁJ, Kujawska M. Botanists and their childhood memories: an underutilized expert source in ethnobotanical research. Bot J Linn Soc. 2012;168(3):334–343. http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8339.2011.01205.x
 • 82. Łuczaj Ł. Ethnobotanical review of wild edible plants of Slovakia. Acta Soc Bot Pol. 2012;81(4):245–255. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2012.030
 • 83. Kalle R, Sõukand R. Historical-ethnobotanical review of wild edible plants of Estonia, 1770s–1960s. Acta Soc Bot Pol. 2012;81(4):271–281. http:// dx.doi.org/10.5586/asbp.2012.033
 • 84. Łuczaj ŁJ, Svanberg I, Köhler P. Marsh woundwort, Stachys palustris L. (Lamiaceae): an overlooked food plant. Genet Resour Crop Evol. 2011;58(5):783–793. http://dx.doi.org/10.1007/s10722-011-9710-9
 • 85. Czúcz B, Gathman JP, McPherson GR. The impending peak and decline of petroleum production: an underestimated challenge for conservation of ecological integrity. Conserv Biol. 2010;24(4):948–956. http://dx.doi. org/10.1111/j.1523-1739.2010.01503.x
 • 86. Zilahy Á. Valódi magyar szakácskönyv. Budapest: A Magyar nők Lapjának Kiadóhivatala; 1892.
 • 87. Szabó György bükki füvesember weboldala [Internet]. 2012 [cited 2012 Aug 1]; Available from: http://www.gyorgytea.hu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-6e915c3b-129e-4c88-8cd6-86fd849b136b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.