PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Pesticide residues in brassica vegetables in 2010–2012 and risk estimation of consumers' exposure

Warianty tytułu
PL
Pozostałości środków ochrony roślin w warzywach kapustnych w latach 2010–2012 i oszacowanie narażenia konsumentów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.) w warzywach z grupy kapustnych, przeprowadzonych w latach 2010–2012, a także wyniki oszacowania krótkoterminowego i długoterminowego narażenia zdrowia konsumentów. Łącznie przebadano 122 próbki. Pozostałości ś.o.r. stwierdzono w 44 próbkach (36%). Najczęściej wykrywanymi substancjami czynnymi były: chloropiryfos i azoksystrobina. W 2 próbkach kapusty pekińskiej wykryto pirymetanil – substancję czynną ś.o.r., niezalecanych w tej uprawie. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości stwierdzono w 6% analizowanych próbek. Oszacowane narażenie długoterminowe i krótkoterminowe konsumentów na obecność pozostałości ś.o.r. w warzywach kapustnych wykazało, że ich spożycie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.
EN
The paper presents the results on pesticide residues in brassica vegetables carried out in 2010–2012 and risk estimation of consumers’ health depending on the exposure (long‐term and short‐term). 122 samples were analysed on the pesticide residue content. The pesticide residues were detected in 44 (36%) of all analysed samples. The most often detected residues were chlorpyrifos and azoxystrobin. In 2 samples of Chinese cabbage, pyrimethanil residues were found, as an active substance of plant protection product not recommended for protection of this crop. Maximum Residue Limits were exceeded in 6% of analysed samples. The results of risk estimation of the long‐term and short‐term exposure to consumers health revealed that the level of detected pesticide residues in the cabbage vegetables after their consumption did not pose a threat to people’s health.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.159-164,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów
Bibliografia
 • FAO/WHO. 2009. Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food. Dietary exposure assessment of chemicals in food. Food and Agriculture Organization, World Health Organization, Geneva, 95 pp.
 • Ludwicki J.K., Kostka G. 2008. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności zgłaszane do oceny ryzyka zgodnie z procedurami RASFF w Polsce. Roczn. PZH 59: 389–396.
 • Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P. 2012. Pesticide residues in Brassica vegetables and exposure assessment of consumers. Food Control 25: 561–575.
 • Pesticide Safety Directorate (PSD). 2006. New intake calculation models for consumer intake assessments. http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/topics/pesticide-approvals/pesticides-registration/data-requirements-handbook/ukconsumer-intake-models, accessed: 04.01.2013.
 • PN-EN ISO/IEC 17025. 2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. PKN, Warszawa, 42 ss.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów (Dz. U. Nr 207, poz. 11501 i 1502: 14917–14929).
 • Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE, L 70, z 16.03.2005 r., z późn. zm.).
 • Sadło S., Szpyrka E. 2001. Behaviour of pyrimethanil residues on tomato plants. J. Plant Prot. Res. 41 (3): 302–308.
 • Struciński P., Góralczyk K., Czaja K., Hernik A., Korcz W., Ludwicki J.K. 2007. Ocena ryzyka dla konsumenta przy przekroczeniach najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (NDP) w żywności. Roczn. PZH 58: 377–388.
 • Ullmann's Agrochemicals: Plant and crop protection, Tom 2, 2007. Wiley-VCH-Verlag GmbH & Co. KGaA, 912 pp.
 • Valverde-Garcia A., Gonzalez-Pradas E., Aguilera-des Real A. 1993. Analysis of buprofezin residues in vegetables. Application to the degradation study on eggplant grown in a greenhouse. J. Agric. Food Chem. 41 (12): 2319–2323.
 • WHO. 1997. Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised). Global Environment Monitoring System – Food Contamination Monitoring and Assessment Programme (GEMS/Food) in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues. Programme of Food Safety and Food Aid, World Health Organization, Geneva, 33 pp.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6e1e1485-c3af-4407-acea-8e9cddad7e53
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.