PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 07 | 2 |
Tytuł artykułu

Analiza czynników ryzyka rozwoju sepsy wsród pacjentów po implantacji stymulatorów (PMs) i kardiowerterów defibrylatorów serca (ICDs)

Warianty tytułu
EN
The analysis of risk factors of development of sepsis in patients after implantation of pacemakers (PM) and cardioverters-defibrillators (ICD)
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Cel pracy: Celem pracy było określenie czynników ryzyka oraz klinicznych efektów rozwoju sepsy, rodzajów patogenów stanowiących jej źródło oraz sposobów postępowania farmakologicznego w grupie pacjentów po zabiegach implantacji PMs/ICDs. Materiał i metody badawcze: W badaniach dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 107 pacjentów przyjętych do Kliniki Kardiologii celem przezżylnego usunięcia PM/ICD. U 38 pacjentów (36%) wskazaniem do zabiegu były względy mikrobiologiczne. Wyniki: Na podstawie retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej wykazano zakażenie miejscowe u 22 pacjentów (58%), odelektrodowe zapalenie wsierdzia u 26 (68%), a u 4 chorych doszło do rozwoju sepsy (10,5%). Stwierdzono, że bakteriami kolonizującymi elektrody były najczęściej: S. epidermidis - 58%, S. aureus – 16%, inne bakterie - 26%. Bakteriami wyizolowanymi z krwi były: S.capitis, S.agalactiae, S,pneumoniae i E.coli. Wykazano także występowanie czynników ryzyka korelujących z zakażeniem: u 9 pacjentów była to cukrzyca (33%), u 14 (37%) przewlekła choroba nerek, przewlekła niewydolność serca w klasie III/IV wg. NYHA wystąpiła u 8 chorych (21%). Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że główną przyczyną sepsy były zakażenia drobnoustrojami stanowiącymi fizjologiczną florę bakteryjną (E.coli, S.capitis) lub bytującą (S.pneumoniae, S.agalactiae) u pacjentów z czynnikami ryzyka m.in.: wiek, cukrzyca, przewlekła choroba nerek, hemodializoterapia, niedokrwistość. Stwierdzono, że stosowanie celowanej antybiotykoterapii w krótkim czasie po rozpoznaniu daje szanse na wyleczenie.
EN
Objective of the work: The objective was to identify the risk factors, clinical effects of sepsis, kinds of pathogens which contribute to the development of the infection and their sources, as well as pharmacological practices in patients after implantation of pacemakers and cardioverters-defibrillators (PMs/ICDs). Materials and research methods: The study was a retrospective analysis of medical documentation of 107 patients admitted to the Clinic of Cardiology in order to undergo a transvenous removal of PM/ICD. In 38 patients (36%) the indications for surgery were microbiological reasons. Results: On the basis of the retrospective analysis it was shown that 22 patients (58%) had local infections, 26 patients (68%) had Cardiac Device Infective Endocarditis, and 4 patients (10,5%) developed sepsis. It was found that the bacteria which colonised the electrodes were most commonly S. epidermis – 58%, S. aureus – 16%, other bacteria – 26%. Bacteria cultured from blood were S.capitis, S. agalactiae, S pneumoniae and E. coli. The study also showed which risk factors correlated with the infection: in 9 patients it was diabetes (33%), in 14 patients (37%) it was a chronic renal disease, and a chronic heart failure (NYHA class III/ IV) occurred in 8 patients (21%). Conclusions: The examinations showed that the main cause of sepsis were infections with microorganisms which form the physiological bacterial flora (E.coli, S.capitis) or live (S. pneumoniae, S. agalactiae) in patients with risk factors such as age, diabetes, chronic renal disease, haemodialysis and anaemia. It was found that the use of antibiotic therapy shortly after diagnosis provides a chance of recuperation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
07
Numer
2
Opis fizyczny
s.45-56,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul.Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
autor
 • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • 1. Chua J.D., Wilkoff B.L., Lee I. i wsp., (2000), Diagnosis and Management of Infections Involving Implantable Electophysiologic Cardiac Devices. Ann Intern Med. 133, 604-608.
 • 2. Da Costa A., Lelievre H., Kirkorian G. (1998), Role of the Preaxillary Flora in Pacemaker Infections. A prospective study. Circulation. 97, 1791-1795.
 • 3. Herce B., Nazeyrollas P., Lesaffre F. i wsp. (2012), Risk factors for infection of implantable cardiac devices: data from a registry of 2496 patients. Europace.
 • 4. Johansen J.B, Jorgensen O.D. (2011), Infection after pacemaker implantation: infection rates and risk factors associated with infection in a population based cohort study of 46299 consecutive patients. Eur. Heart J. 32, 991- 998.
 • 5. Klug D., Mamadou B., Pavin D. (2007), Risk Factors Related to Infections of Implanted Pacemakers and Cardioverter Defibrillators. Results of a Large Prospective Study. Circulation. 116, 1349-1355.
 • 6. Michałowski D., Kutarski A. Infekcja loży po pierwszej implantacji układu oraz po zabiegu powtórnym - różnice. Specyfika postępowania antyseptycznego przy implantacji i reoperacji układu stymulującego - elementy dyskusyjne. Fol. Cardiol. 4,2, 73-77, (2009).
 • 7. Nof E., Epstein L.M. (2012), Complication of cardiac implants: handling device infections. Eur. Heart J.
 • 8. Plewińska A. (2013), Antimicrobial therapy in sepsis. Sepsis.
 • 9. Sohail M.R., Uslan D.Z., Khan A.H. i wsp. (2007), Management and Outcome of Permanent Pacemaker and Implantable Cardioverter - Defibrillator Infections. J. Am. Coll. Cardiol. 49: 1851-1859.
 • 10. Wożakowska-Kapłon B., Wesołowska K., Kutarski A. (2011), Odelektrodowe zapalenie wsierdzia jako późne powikłanie po implantacji stymulatora. Kardiol. Pol. 69, 3, 265-269. The analysis of risk factors
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6de343cd-9ce6-4de7-814b-9e5e23c7b2a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.