PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 02 |
Tytuł artykułu

Program TPM w przedsiębiorstwie poligraficznym. Studium przypadku

Autorzy
Warianty tytułu
EN
TPM programme in the printing industry company. Case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie procesu wdrożenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży poligraficznej idei TPM - czyli kompleksowego utrzymania ruchu maszyn (z ang. Total Productive Maintenance). Zdecydowano się na wybór tej metody, ponieważ przeprowadzona analiza strat w przedsiębiorstwie wykazała, iż czas bezpowrotnie stracony na awarie maszyn stanowi główną przyczynę marnotrawstwa w przedsiębiorstwie. Artykuł ma charakter studium przypadku i prezentuje pokrótce teoretyczne aspekty związane z wybranym rozwiązaniem oraz jego praktyczną implementację w warunkach analizowanego przedsiębiorstwa. Opisano ł^lejne poziomy podejmowanych działań, a także przedstawiono uzyskane na etapie wdrażania metody TPM rezultaty w zakresie wzrostu efektywności produkcji. Było to możliwe dzięki starannie przygotowanemu programowi realizacji wdrożenia. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące praktycznych działań i korzyści związanych z implementacją wybranej metody.
EN
The objective of this elaboration consists in the presentation of the implementation process of the TPM (Total Productive Maintenance) idea, i.e., complex maintenance of machine operations in the production company of the printing branch. It has been decided to select this method because the carried out analysis of losses in the company showed that time irretrievably lost due to machine damages makes the principal cause of wastage for the company. This elaboration has a character of a case study and presents briefly theoretical aspects connected with the selected solution and its practical implementation in the conditions of the analysed company. The subsequent levels of taken actions are described and results in the scope of an increase of production efficiency obtained in the stage of the TPM method's implementation are presented. It has been possible owing to a carefully prepared realisation programme of implementation. The summary contains remarks concerning practical operations and benefits connected with the implementation of the chosen method.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
02
Opis fizyczny
s.62-66,rys.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1,00-661 Warszawa
Bibliografia
  • [1] Bednarek M., 2007, Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa Lean, wyd. Difin, Warszawa, s. 87
  • [2] Hiroyuki Hirano, 5S dla operatorów: 5 filarów wizualizacji miejsca pracy, opracowanie wersji polskiej: Lucjan Kórnicki, Szymon Kubik, Prodpress.com, Wrocław 2008, ISBN 978-83-926020-4-0
  • [3] Japan Institute of Plant Management, opracowanie Szymon Kubik, TPM dla każdego Operatora, ProdPublishing. com 2012, ISBN 978-83-62776-07-8
  • [4] Wolniak R., 2013, Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle, [w:] Knosala R. (red.) „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji", Zakopane, s. 524-534
  • [5] Womack J. P., Jones D. T., 2001, Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa.
  • [6] http://leaninfo.pl - stan na dzieñ 30-11-2014
  • [7] http://www.plant-maintenance.com/articles/tpm_intro.shtml -stan na dzień 30-11-2014
  • [8] http://leaninfo.pl - stan na dzień 30-11-2014
  • [9] http://www.plant-maintenance.com/articles/tpm_intro.shtml -stan na dzień 30-11-2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6dd2838a-563d-4960-ac44-8930916ae8bd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.