PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Zmiany zawartości form ogólnej i dostępnej potasu w glebie lekkiej oraz w roślinie w zależności od trwałego, zróżnicowanego nawożenia obornikowo-mineralnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in the contents of total and avalable potassium forms in light soil and in the plant depending on long-term differentiated mineral-organic fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W trwałym, statycznym doświadczeniu nawozowym założonym w 1968 roku, badano wpływ nawożenia mineralnego i organiczno-mineralnego na zmiany za­wartości form potasu w glebie oraz na plonowanie roślin i ich skład chemiczny. Po 23 latach trwania doświadczenia, pod wpływem nawożenia, w warstwie ornej nastąpiło wyraźne zróżnicowanie zawartości potasu dostępnego (od 7,6 do 20,4 mg K·100 g⁻¹ gleby). Zawartość potasu ogólnego wykazywała niewielkie zmiany (od 839 do 913 mg K·100 g⁻¹ gleby). W głębszych warstwach gleby zawartość po­tasu nie ulegała zmianom i była niższa niż w wierzchniej warstwie. W miarę wzrostu poziomów nawożenia mineralnego, obserwowano syste­matyczny wzrost plonów roślin, ale tylko do dawki wysokiej (210 kg NPK·ha⁻¹). Przy nawożeniu mineralnym z obornikiem wzrost plonów roślin zaznaczył się w całym zakresie dawek (0-280 kg NPK·ha⁻¹). U wszystkich roślin obserwowano wzrost zawartości potasu, w ziemniakach (1,95-2,11), jęczmieniu jarym (0,49-0,52 ziarno, 1,40-1,78 słoma), rzepaku ozi­mym (0,73-0,78 nasiona, 1,23-1,90 słoma) i pszenicy ozimej (0,32-0,38 ziarno, 0,70-1,05 słoma).
EN
The long-term field static experiment, set up in 1968, increasing variable doses of mineral fertilizers were applied, with and without farmyard manure. Paper evaluated the influence of mineral and organic fertilization on the potas­sium content in plants as well as on the contents of total and available potassium forms in the soil. Five doses of mineral fertilization without potassium applied on the fields with and without farmyard manure treatment, were considered. After 23-years of experiment the content of available K in arable soil horizon became distinctly diversified (7.6 to 20.4 mg K·100 g⁻¹ of soil). Total amount of potassium in the soil did not change considerably (from 839 to 913 mg K-100 g⁻¹ of s⁻¹). In deeper soil horizons the K content was stable and lower than in the top horizon. Systematic increase of crop yields was observed along with increa­sing fertilization dose up to 210 kg NPK·ha⁻¹. At miner+ FYM fertilization the crop yields increased within whole range of applied doses (0-280 kg NPK·ha⁻¹). An increase of potassium content was observed in all crops: from 1.95 to 2.11% in potatoes, from 0.49 to 0.52% in barley grain and from 1.40 to 1.78% in straw.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.261-268,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Chemii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
  • Czuba R. 1995. Zmiany zasobności gleb kraju w trzydziestoleciu oraz eksperymental­na ocena systemów regeneracji nadmiernie wyczerpanych ich zasobów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421A: 59-66.
  • Fotyma M., Gosek S. 1983. Elementy bilansu potasowego jako podstawa nawożenia tym składnikiem. Rocz. Gleb. XXXVII: 141-202.
  • Jabłoński W., Sienkiewicz J. 1993. Wpływ wieloletniego, zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego na plony i zawartość podstawowych składników pokarmo­wych w glebie lekkiej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Cz. II, 278(38): 139-147.
  • Kępka M., Chojnicki J. 1987. Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem i NPK na zawartość w glebie próchnicy i składników mineralnych rozpuszczalnych w 20% HCl. Rocz. Gleb. XXXVIII: 133-142.
  • Kuszelewski L, Łabętowicz J. 1986. Współdziałanie nawożenia mineralnego i orga­nicznego w kształtowaniu żyzności gleby. Rocz. Gleb. XXXVII: 411-419.
  • Kuszelewski L. 1967. Charakterystyka warunków przyrodniczych pola doświadczal­nego Łyczyn RZD Obory. Cz. I i II. Zesz. Nauk. SGGW, Rolnictwo 9: 53-75.
  • Kuszelewski L., Łabętowicz J. 1992. Wpływ nawożenia mineralnego o różnym zrównoważeniu składników pokarmowych i trwałego stosowania obornika na skład chemiczny plonów i właściwości chemiczno-rolnicze gleby. Cz. II. Rocz. Nauk Rol. Ser. A. 109(3): 95-105.
  • Mercik S. 1993. Regeneracja gleby silnie wyczerpanej z dostępnych form potasu i fosforu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie Cz. I. 277(37): 3-14.
  • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwo­ści gleb i roślin. Katalog, Inst. Ochr. Środ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6d4c5a89-3194-427d-b5f1-fbaae0f43693
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.