PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 72 | 08 |

Tytuł artykułu

Wsparcie produkcji żywności w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Support for the production of food in the multiannual financial framework for the years 2021-2027

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Realizacja priorytetów Unii Europejskiej wyznaczonych dla UE-271 włączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu Unii stały się podstawą opracowania, w ramach prac Komisji, projektu wniosku wieloletnich ram finansowych (WRF). Opracowany wniosek ma na celu uproszczenie i zwiększenie przejrzystości budżetu a przede wszystkim ustalenie jasno określonych priorytetów politycznych. Szczegółowy opis struktury i założeń polityk, które mają wchodzić w zakres poszczególnych działów, w tym wspólnej polityki rolnej, zawarto w komunikacie w sprawie WRF. W artykule przedstawiono najważniejsze plany Komisji dotyczące produkcji żywności, z wykorzystaniem Instrumentów wspólnej polityki rolnej, zgodne z oczekiwaniami społecznymi mieszkańców Wspólnoty.
EN
The implementation of the priorities ofthe European Union designated for the EU-27 by inclusion ofthe European Development Fund to the budget ofthe Union, became the basis for development in the framework of the Commission's draft proposal ofthe multiannual financial framework (MFF). Developed the proposal aims to simplify and increase the transparency of the budget and the main emphasis on clearly defined political priorities. A detailed description of the structures and policies that will fall within the scope of individual departments, including the common agricultural policy in its communication on the MFF. This article presents the most important plans for the Commission on the Issues of food production, with the use of the instruments of the common agricultural policy, in accordance with the expected social Community residents.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

72

Numer

08

Opis fizyczny

s.16-19,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Warszawa
autor
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków

Bibliografia

  • [1] COM(2017) 713 - Komunikat Komisji „Przyszłość rolnictwa I produkcji żywności” do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów - listopad 2017 r.
  • [2] COM(2018) 392 final - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/20131 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 - czerwiec 2018 r.
  • [3] COM(2018) 392 final - Annexes 1-12 - czerwiec 2018 r.
  • [4] COM(2018) 393 final -Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 - czerwiec 2018 r.
  • [5] COM(2018) 394 final - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej - czerwiec 2018 r.
  • [6] Konferencja Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP21 Paryż, 2015 r.
  • [7] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 39, art. 421 art. 43 ust. 2.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-6d2ac36f-4306-440a-8dad-fb2bc523b3f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.