PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Analiza zachowań konsumentów sushi na rynku warszawskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis of behaviours of consumers of sushi in the Warsaw market
RU
Analiz povedenija potrebitelejj (sushi) na varshavskom rynke
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była analiza zachowań konsumentów sushi na podstawie wyników badania przeprowadzonego w okresie od czerwca do lipca 2013 roku wśród mieszkańców Warszawy. Do czynników determinujących zachowania ankietowanych należą przede wszystkim walory smakowe i jakość sushi oraz wygląd i estetyka podania. W opinii konsumentów, którzy okazali się być w większości osobami młodymi, posiadającymi wyższe wykształcenie oraz dobrze oceniającymi sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego, składniki sushi, w szczególności ryby i owoce morza, zawierają cenne dla zdrowia składniki odżywcze. W świetle ciągle niskiego spożycia ryb w Polsce oraz w przypadku dalszego rozwoju rynku sushi, rosnące zainteresowanie konsumentów może przyczynić się do poprawy wzorca spożycia mieszkańców dużych miast. Ważne jest również podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zaleceń żywieniowych na temat spożycia ryb – zarówno odnośnie ilości, jak i jakości, składu i sposobu przyrządzania.
EN
An aim of the study was to analyse behaviours of consumers of sushi based on findings of the survey carried out in the period from June to July 2013 among Warsaw inhabitants. The factors determining behaviours of the respondents include, first of all, flavour values and quality of sushi as well as appearance and service aesthetics. In the opinion of consumers who appeared to be mostly young people, with higher education and well evaluating financial condition of their household, the sushi components, particularly fish and seafood, contain valuable for health nutrition ingredients. In the light of the still low fish consumption in Poland and in case of a further development of the market for sushi, the growing interest of consumers may contribute to improvement of the pattern of consumption by big cities inhabitants. Important is also to undertake educational and information measures as regards the nutrition recommendations on fish consumption – both in terms of quantity and quality, composition and way of preparation.
RU
Целью разработки был анализ поведения потребителей «суши» на основе результатов обследования, проведенного в период с июня по июль 2013 г. среди жителей Варшавы. К числу факторов, предопределяющих поведение опрошенных, относятся прежде всего вкусовые свойства и качество «суши», а также выгляд и эстетика сервировки. По мнению потребителей, которые в своем большинстве оказались молодыми людьми, с высшим образованием и хорошо оценивающими материальное положение своего домохозяйства, компоненты «суши», а в особенности рыба и морепродукты, содержат ценные для здоровья питательные вещества. В свете все низкого потребления рыбы в Польше и в случае дальнейшего развития рынка «суши», повышающийся интерес потребителей может способствовать улучшению образца потребления у жителей крупных городов. Важно тоже осуществление просветительноинформационных действий в области питательных рекомендаций о потреблении рыбы – как в отношении количества, так и качества, состава и способа приготовления.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.384-396,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Wyżywienia Ludności, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
autor
 • Zakład Wyżywienia Ludności, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2006), Zachowania konsumentów na rynku wybranych form usług żywieniowych, „Handel Wewnętrzny”.
 • Bienkiewicz G., Domiszewski Z. (2008), Zawartość długołańcuchowych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega3 (LCn-3-PUFA) w wybranych gatunkach ryb, „Magazyn Przemysłu Rybnego”, http://www.e-ryby.eu/pdf/nr62_nnkt.pdf [dostęp: 02.10.2013].
 • Czarnecka-Skubina E. (2009), Nowoczesne trendy w obsłudze konsumenta w gastronomii, (w:) Jeznach M. (red.), Nowe trendy w żywności, żywieniu i konsumpcji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Doring H. (2008), Gastronomia XXI wieku – nowe wyzwania, „Food Service”.
 • Galiński G. i in. (2004), Ocena postaw żywieniowych osób dorosłych w zakresie spożycia ryb i owoców morza, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”.
 • GUS (2012), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2008), Wpływ innowacyjności konsumentów na ich zachowania na rynku nowej żywności, „Handel Wewnętrzny”.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2009), Aspekty społeczno-psychologiczne żywności etnicznej a zachowania konsumenta, (w:) Jeżewska–Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W., Konsument na rynku nowej żywności - wybrane uwarunkowania spożycia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Kołodziejczak J. (2005) Attitudes of Polish consumers towards cuisines of different countries, (w:) Culinary Arts and Sciences V, Worshipful Company of Cooks Research Centre, Bournemouth.
 • Kosicka M. (2005), Aspekty żywieniowe w zakresie spożycia ryb a poziom wiedzy i preferencje konsumentów, „Bromat. Chem. Tokskol.”.
 • Ostrowska A., Gajewska M. (2007), Ocena preferencji i częstości spożycia ryb morskich i owoców morza wśród studentów, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”.
 • Polska na talerzu 2013, raport, http://www.poland100bestrestaurants.pl [dostęp: 12.10.2013].
 • Raport analityczny Preferencje konsumentów w zakresie spożywania ryb i przetworów rybnych (2011), Wydawnictwo MPR, Wydział Analiz Rynkowych na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6c7f5cb3-f09d-4ee0-9b5c-afdf29f3e32d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.