PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 07 |
Tytuł artykułu

Stosowanie popiołów lotnych i odpadów flotacyjnych do zestalenia odpadów zawierających metale ciężkie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Application of fly ashes and flotation tailings for solidification of waste containing heavy metals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Industrial wastes are generated in production processes, as well as in wastewater or gases treatment processes. Implementation of more stringent normatives for the levels of wastewater or gases treatment automatically leads to greater amounts of solid waste generated, e.g. as dusts or depositions retained in dust cleaning devices, scrubbers or dirt traps. This paper presents the results of research on possibilities of using hazardous waste (fly ashes from pit-coal combustion and flotation tailings from copper ore mine) as components of solidifying-binding mixture used for neutralizing galvanic sludges in stabilization/solidification technology (S/Z). The effect of hydrated lime on the course of processes of galvanic sludge (G) neutralization is also presented. For the purposes of our experiments two solidifying-binding mixtures were prepared: A, being a compilation of Portland cement (C), fly ashes from pit-coal combustion (PL) and flotation tailings from copper ore mine (OF); and B, where the dose of flotation tailings was reduced by half, with addition of the same amount of hydrated lime (WH). The effectiveness of galvanic sludge stabilization process was evaluated on the basis of measurements of axial compression strength, as well as of chemical analysis of eluates from heavy metals leaching test.
PL
Przemysłowe odpady stałe powstają zarówno w procesach produkcji, jak i w procesach oczyszczania ścieków, czy w procesach oczyszczania gazów. Stosowanie bardziej rygorystycznych norm w stosunku do stopnia oczyszczania ścieków oraz gazów automatycznie prowadzi do wytwarzania większej ilości odpadów stałych, np. w postaci pyłów lub osadów zatrzymywanych w urządzeniach odpylających, skruberach lub osadnikach. W referacie zaprezentowano wyniki badań nad możliwością zastosowania niebezpiecznych odpadów przemysłowych (popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego oraz odpadów flotacyjnych z kopalni rud miedzi) jako składników mieszaniny zestalająco-wiążącej wykorzystanej do unieszkodliwiania osadów galwanicznych w technologii stabilizacji/zestalania (S/Z). Przedstawiono również wpływ wapna hydratyzowanego na przebieg procesu neutralizacji osadów galwanicznych (G). Na potrzeby eksperymentów opracowano dwie mieszaniny zestalająco- wiążące: A, będącą kompilacją cementu portlandzkiego (C), popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego (PL) oraz odpadów flotacyjnych z kopalni rud miedzi (OF) oraz B, w której o połowę zmniejszono dawkę odpadów flotacyjnych kosztem dodatku identycznej ilości wapna hydratyzowanego (WH). Skuteczność procesu stabilizacji osadów galwanicznych oceniano na podstawie wyników pomiaru wytrzymałości mechanicznej na ściskanie w jednoosiowym stanie naprężenia oraz analizy chemicznej eluatów z testu na wypłukiwanie metali ciężkich.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
07
Opis fizyczny
s.19-29,tab.,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, pl.Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław
Bibliografia
 • Asavapisit S., Naksrichum S., Harnwajanawong N. Strength, lechability, and microstructure characteristics of cement-based solidified plating sludge. Cement and Concrete Research 35, 2005, s. 1042–1049.
 • Batchelor B. Overview of waste stabilization with cement. Waste Management 26, s. 689–698, 2006.
 • Byrdziak H. Działalność KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w zakresie ochrony środowiska. Lubin 1992.
 • Dz.U. Nr 112, Poz. 1206: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, 2001.
 • Dz.U. Nr 186, Poz. 1553: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, 2005.
 • European Community: Council Decision 2003/33/EC establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills pursuant to article 16 of and Annex II to Directive 1999/31/EC. Official Journal of European Communities L11, 16 1 2003, 2003.
 • Galos K., Uliasz-Bocheńczyk A. Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. T. 21, z. 1, 2005.
 • Goszcz A., Matula W., Bańka J., Łakomy T. Badania w zakresie wpływu składowanych odpadów poflotacyjnych przemysłu metali nieżelaznych na środowisko. Przynależność odpadów flotacyjnych przemysłu miedziowego do odpowiedniej klasy uciążliwości oraz symulacjaskutków powyższej kwalifikacji, Agencja Gospodarki Odpadami „AGOS” S.A., Katowice,1993.
 • GUS: Ochrona środowiska 2007. Warszawa 2007.
 • Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. Energetyka, a ochrona środowiska. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1994.
 • Magalhães M. J., Silva E. J., Castro P. F., Labrincha A. J. Phisical and chemical characterisation of metal finishing industrial wastes. Journal of Environmental Management 72, s. 157–166, 2005.
 • Marcinkowski T. Alkaline stabilization of municipal sewage sludges. Scientific Papers of the Institute of Environment Protection Engineering of the Wroclaw University of Technology No. 76, Poland, 2004.
 • PN-EN 197-1:2002: Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 2002.
 • PN-EN 459-1: 2003: Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 2003.
 • PN-EN 12457-4: 2006: Charakteryzowanie odpadów. Wymywanie. Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów, Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości). 2006.
 • Savvides Ch., Papadopoulos A., Haralambous K., Lizidou M. Cement-based stabilization /solidification of metal plating industry sludge. Journal of Environmental Sci. Heath A 36 (6), s. 1129–1134, 2001.
 • Suchecki T. Zeolity z popiołów lotnych. Otrzymywanie i aplikacje w inżynierii środowiska, Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005.
 • Woodard, Curran. Industrial Waste Treatment Handbook. Second Edition, Elselvier, USA, 2006.
 • www.kghm.pl
 • Zain M. F. M., Islam M. N., Radin S. S., Yap S. G. Cement-based solidification for the safe disposal of blasted copper slag, Cement & Concrete Composites. 26, s. 845–851, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6b7ee7a4-1a54-4134-ae65-d232e2dd67c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.