PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Wybrane problemy rachunku dochodów rolniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected problems of agricultural income accounts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych problemów badawczych w zakresie dochodów rolniczych i ich determinant oraz próba wskazania na potencjalne kierunki rozwoju badań nad dochodami w rolnictwie. Na podstawie przeglądu literatury wskazano na potrzebę precyzyjnego stosowania pojęć dotyczących dochodów, różnice między podstawowymi perspektywami badawczymi i stosowanymi źródłami danych oraz na specyfikę rachunku dochodów spowodowaną kwestią wielozawodowości oraz koegzystencją gospodarstwa rolnego i domowego w przypadku gospodarstw rodzinnych. Wskazano też na możliwości badania dochodu rolniczego w ujęciu regionalnym z uwzględnieniem relacji zasobowych i wykorzystaniem metod analizy finansowej.
EN
The main goal of the study was to identify the basic research problems. Connected with agricultural income and its determinants, as well as an attempt to indicate potential directions for the development of agricultural income research. The literature review indicated the need for precise application of income concepts, the differences between the main research perspectives and the sources of data used and the specificity of the income statement due to the multi-occupancy and the co-existence of households and farms in the case of family farms. In the second part of the paper, the possibility of examining agricultural income in a regional perspective was considered, including the relation between resources and the use of financial analysis methods.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.168-173,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • Bereżnicka Joanna. 2011. Poziom kapitału obrotowego a możliwości generowania kapitału finansowego w rodzinnych gospodarstwach rolniczych (The level of working capital and oportunities to generate financial capital in family farms). Roczniki Nauk Rolniczych Seria G. Ekonomika Rolnictwa 98 (4): 49-55.
 • Bereżnicka Joanna. 2012. Struktura aktywów a poziom ich rentowności w gospodarstwach rodzinnych (The Asset structure and the level of ROA in family farms). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 97: 31-41.
 • Błąd Marta. 2011. Wielozawodowość w rodzinach rolniczych: przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju (Pluriactivity in agricultural families: causes, conditions and trends of development). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Czyżewski Andrzej. 1986. Dochody rolnicze a procesy reprodukcji w gospodarce chłopskiej w okresie Polski Ludowej (Agricultural incomes and reproduction processes in the economy of the peasant during the Polish People’s Republi). Ekonomista 4: 234. Encyklopedia PWN. 2017. Definicja dochodu (Definition of income), http://encyklopedia.pwn.pl/ szukaj/doch%C3%B3d.html, access: 30.05.2017.
 • FADN. 2017. FADN methodology. Sample selection. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology2_en.cfm, access: 1.06.2017.
 • Fałkowski Jan, Maciej Jakubowski, Paweł Strawiński. 2014. Returns from income strategies in rural Poland. Economics of Transition 22 (1): 139-178.
 • Goraj Lech. 2000. Sieć danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (FADN) (Farm accountancy data network in the European Union (FADN)). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).
 • Goraj Lech, Mańko Stanisław. 2011. Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych (Model for estimating total costs of agricultural holdings’ activity). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 328 (3): 28-58.
 • Góral Justyna (red.). 2015. Subsidies versus economics, finances and income of farms (1). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Grzelak Aleksander. 2014. Ocena procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN) (Evaluation of the reproduction processes of the fixed assets of farms engaged in agricultural accountancy (FADN). Zagadnienia ekonomiki rolnej 340 (3):45-64.
 • GUS. 2016. Budżety gospodarstw domowych (Household budgets). Warszawa: GUS.
 • Hornowski Andrzej, Łukasz Kryszak. 2016. Wyniki finansowe drobnych gospodarstw rolnych w świetle sprawozdań europejskiego FADN (Financial results of small farms in the light of reports of European FADN). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (4): 92-98.
 • Kryszak Łukasz. 2016. Nierówności dochodowe w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju (Income inequalities in agriculture in European Union member states in the context of sustainable development concept). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 166-171.
 • Panda Sitakanta. 2015. Farmer education and household agricultural income in rural India. International Journal of Social Economics 42 (6): 514-529.
 • Rychlik Tadeusz, Michał Kosieradzki. 1981. Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa (Basic concepts in agricultural economics). Warszwa: PWRiL.
 • Wasilewski Mirosław, Magdalena Mądra. 2008. Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej (The efficiency of individual agricultural farms in relation to debt level and european size unit). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64: 88-99.
 • Zegar Józef Stanisław. 2008. Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej (Revenues in agriculture in the period of transformation and European integration). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6abaae77-0af4-41e1-80b4-b6d234df5d5a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.