PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 3 |

Tytuł artykułu

Superdezintegranty - substancje pomocnicze w suplementach diety w postaci tabletek

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Superdisintegrants - excipients in dietary supplements in the form of tablets

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wśród środków spożywczych wyróżnia się suplementy diety, które produkowane są m. in. w postaci tabletek. Za jedną z najważniejszych substancji pomocniczych w takiej postaci uznaje się substancje rozsadzające, warunkujące rozpad tabletek w przewodzie pokarmowym i uwolnienie substancji aktywnych. Tradycyjne substancje rozsadzające stosowane w tabletkach to np. skrobia, hydrofilowe pochodne celulozy czy pektyny. Celem niniejszej pracy była charakterystyka substancji rozsadzających, tzw. superdezintegrantów, jak np. kroskarmeloza, krospowidon czy glikolan sodowy skrobi. Użycie superdezintegrantów pozwala uzyskać tabletki, które bardzo szybko rozpadają się w żołądku, uwalniając substancję aktywną w krótkim czasie. Mechanizm działania superdezintegrantów jest złożony i może polegać na pęcznieniu cząstek, odzyskiwaniu pierwotnego kształtu po sprasowaniu, egzotermicznych reakcjach zwilżania czy działaniu sił kapilarnych. W artykule, poza właściwościami stosowanych polimerów i mechanizmami ich działania omówiono także sposoby wprowadzania superdezintegrantów do tabletek (przed lub/i po granulacji). Uwzględniono również status prawny charakteryzowanych substancji pomocniczych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wymagań obowiązującej Farmakopei.
EN
Amidst food products, there are dietary supplements, which are manufactured, among other things, in the form of tablets. Disintegrants in this form are considered to be one of the most important excipients since they determine the disintegration of tablets in the gastrointestinal tract and the release of the active substances. Traditional disintegrants used in tablets are, for example: starch, hydrophilic cellulose derivatives, or pectins. The objective of the review was to characterize the new generation of disintegrants, so called superdisintegrants, e.g. croscarmellose, crospovidone, and sodium starch glycolate. The utilization of superdisintegrants makes it possible to produce tablets that rapidly disintegrate in the stomach and release the active substance in a short time. The mechanism of action of superdisintegrants is complex and may include the swelling of particles, recovering the original shape by particles after they are compressed, exothermic wetting reactions, or capillary forces. In addition to the properties of the polymers used and the mechanisms of their action, the paper also discusses the methods of incorporating disintegrants into tablets (before or/and after the granulation process). The legal status of the substances being described is also taken into account based on the regulation on food and feed safety as well as on the requirements of the Pharmacopoeia in force.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

3

Opis fizyczny

s.21-34,rys.,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, al.Gen.J.Hallera 107, 80-416 Gdańsk
autor
 • Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, al.Gen.J.Hallera 107, 80-416 Gdańsk
 • Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, al.Gen.J.Hallera 107, 80-416 Gdańsk

Bibliografia

 • [1] Baldrick P.: The safety of chitosan as a pharmaceutical excipient. Regul. Toxicol. Pharmacol., 2010, 56 (3), 290 - 299.
 • [2] Banker G. S., Rhodes C. T.: Modern Pharmaceutics. Marcel Dekker, New York 1996, pp. 341 - 354.
 • [3] Camarco W., Ray D., Druffner A.: Selecting superdisintegrants for orally disintegrating tablets formulations. Pharm. Tech., 2006, 1 (1), 1 - 5.
 • [4] Cunningham C. R., Scattergood L. K.: Evaluation of a partially pre-gelatinized starch in comparison with superdisintegrants in a direct-compression hydrochlorothiazide formulation. [online]. Dostęp w Internecie [11.09.2014]: http://www.colorcon.com/literature/marketing/ex/Starch%201500/eval_par_starch_sbup_65.pdf.
 • [5] Desale K. Y., Bankar V. H., Gaikwad P. D., Pawar S. P.: Review on: Fast dissolving/disintegrating tablets. Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 2011, 11 (1), 152 - 158.
 • [6] European Pharmacopoeia 8th edition. EDQM, Strasbourg 2014.
 • [7] Farmakopea Polska X. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2014.
 • [8] Goudanavar P., Hiremath D., Spandana D., Reddy S. R.: Development and evaluation of fast disintegrating tablets of granisetron HCl with natural and synthetic polymers. Asian J. Pharm. Res., 2011, 1 (3), 72 - 77.
 • [9] Gupta A. K., Dalal M., Kumar A., Mishra D., Singh S. K.: True MDTS: Mouth disintegrating tablets or mouth dissolving tablets, a comparative study. Pharm. Res. J., 2011, 6 (1), 1 - 11.
 • [10] Jeong S. H., Takaishi Y., Fu Y., Park K.: Material properties for making fast dissolving tablets by a compression method. J. Mater. Chem., 2008, 18, 3527 - 3535.
 • [11] Krasnowska G., Sikora T.: Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 4 (77), 5 - 23.
 • [12] Lasota J.: Dezintegratory – substancje rozsadzające stosowane w tabletkach. Badanie skuteczności. Cz. III. Świat Przem. Farmac., 2011, 3, 20 - 28.
 • [13] Mohanachandran P. S., Sindhumol P. G., Kiran T. S.: Superdisintegrants: An overview. Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 2011, 6 (1), 105 - 109.
 • [14] Pahwa R., Gupta N.: Superdisintegrants in the development of orally disintegrating tablets: A review. IJPSR, 2011, 2 (11), 2767 - 2780.
 • [15] Polyplasdone, materiały firmy Ashland. [online]. Dostęp w Internecie [10.09.2014]: http://www.ashland.com/Ashland/Static/Documents/ASI/PC_11319_Polyplasdone_Overview.pdf.
 • [16] Ram D. K., Vidyanand P., Shekhar V., Kumar P. A., Pramod D.: A review on mouth dissolving tablet techniques. IJRAP, 2011, 2 (1), 66 - 74.
 • [17] Rowe R. C., Sheskey P. J., Quinn M. E.: Handbook of pharmaceutical excipients. 6th ed. Pharmaceutical Press, London 2009.
 • [18] Rozporządzenie Komisji UE nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. Dz. U. UE 12.11.2011, L 295/1.
 • [19] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. Dz. U. 2010, nr 232, poz. 1525, z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r., Dz. U. 2011, nr 91, poz. 525).
 • [20] Schiermeier S., Schmidt P. C.: Fast dispersible ibuprofen tablets. Eur. J. Pharm. Sci., 2002, 15, 295 - 305.
 • [21] Shailaja T., Latha K., Alkabab A. M., Sasibhushan P., Uhumwangho M.U.: Formulation and evaluation of orodispersible tablets of metoprolol tartrate with natural and synthetic superdisintegrants. Int. J. Pharm. Pharm. Sci., 2012, 4 (3), 148 - 154.
 • [22] Sharma V., Singh L.: Ion exchange resins: a boon for pharmaceutical industry - an overview. Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 2011, 6 (1), 10 - 13.
 • [23] Shihora H., Panda S.: Superdisintegrants, utility in dosage forms: A quick review. JPSBR, 2011, 1 (3), 148 - 153.
 • [24] Sikora M., Krystyjan M.: Interakcje skrobi różnego pochodzenia botanicznego z nie skrobiowymi hydrokoloidami polisacharydowymi. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 1 (56), 23 - 40.
 • [25] Swarbrick J.: Encyclopedia of pharmaceutical technology. Third edition, Vol. 6. Informa healthcare. New York 2007, pp. 3553 - 3567.
 • [26] The United States Pharmacopoeia 38 - National Formulary 33. United States Pharmacopeial Convention, New Yourk 2014.
 • [27] Thibert R., Hancock B. C.: Direct visualization of superdisintegrant hydration using environmental scanning electron microscopy. J. Pharm. Sci., 1996, 85 (11), 1255 - 1258.
 • [28] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225. Tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2010 r. Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914.
 • [29] Vimal V. V., Aarathi T. S., Anuja, Soumya B. J.: Superdisintegrants in fast disintegrating drug delivery systems: A brief review. Int. J. Pharm., 2013, 3 (2), 380 - 385.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-6a7c457c-13ab-410a-883b-d93649f6f926
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.