PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Zasoby węgla organicznego i azotu ogółem w glebach powstających z glin na rekultywowanym zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Organic carbon and total nitrogen resources in soils developed from loams on reclaimed outer dumping ground of sulphur mine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W glebach industrioziemnych antropogenicznych tworzących się z glin analizowano (w 2009 r.) morfologię profili, zasoby węgla organicznego i azotu ogółem oraz C:N. Obiekt jest częścią zwałowiska zewnętrznego kopalni siarki w Piasecznie. Rekultywacja leśna wykonana została w 1969 r. Wyniki badań wykazują silne zróżnicowanie cech biometrycznych poziomów organicznego i próchnicznego. W poziomach organicznym i próchnicznym łącznie zasoby C org. wynosiły średnio 19,7, a N og. 1,7 Mg∙ha-1. W całym profilu do głębokości 30 cm zasoby C org. i N og. średnio wynosiły odpowiednio 44,14 oraz 4,54 Mg∙ha-1. Stosunek C:N wskazuje na korzystny przebieg procesów glebotwórczych i w konsekwencji lasotwórczych na części zwałowiska objętej badaniami.
EN
The profile morphology, organic carbon, and total nitrogen resources, as well as C:N ratio were evaluated in anthropogenic industrial soils (2009). Studied object is a part of outer dumping ground at sulphur mine in Piaseczno. The forest reclamation was performed in 1969. The study results indicated a strong variability in biometric traits between organic and humus horizons. In organic and humus horizons, total C org. resources amounted to 19.7, while N og. 1.7 Mg∙ha-1. Resources of C org. and N og. in entire profile up to 30 cm depth were 44.14 and 4.54 Mg∙ha-1, respectively. The C:N ratio indicates a positive course of soil-forming processes and in consequence, forest-forming ones on the area of studied dumping ground fragment.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.463-469,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Bender J. 1995. Rekultywacja terenów pogórniczych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 75-86.
 • Degórski M. 2005. Wpływ sposobu użytkowania lasu na zapasy węgla organicznego w glebie. Monit. Środow. Przyrod. 6: 75-83.
 • Dobrzański B., Zawadzki S. 1995. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa: 453 ss.
 • Gilewska M. 1998. Właściwości próchnicy wytworzonej w procesie rekultywacji gruntów pogórniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 460: 153-166.
 • Klasyfikacja Gleb Leśnych Polski. 2000. Centrum Informacji Lasów Państwowych. Warszawa: 123 ss.
 • Krzaklewski W., Wąchalewski T., Wójcik J. 1995. Vegetation and some properties of initial forest soil situated on the dumping ground slopes of the brown coal mines „Turów” and „Adamów”. Arch. Ochr. Środow. 3-4: 99-110.
 • Kucaba S. 1979. Wpływ składu gatunkowego i zagęszczenia podrostów liściastych w drzewostanie sosnowym na cechy poziomów akumulacji biologicznej. Rocz. Glebozn. 30(1): 171-187.
 • Mocek A., Drzymała S., Maszner P. 2000. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR w Poznaniu: 416 ss.
 • Pietrzykowski M. 2006. Właściwości gleb powstających na rekultywowanych i pozostawionych sukcesji terenach wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych. Rocz. Glebozn. 57(3/4): 97-105.
 • Pietrzykowski M., Krzaklewski W. 2007. Soil organic matter, C and N accumulation during natural succession and reclamation in an opencast sand quarry (southern Poland). Arch. Agron. Soil Sci. 53(5): 473-483.
 • Systematyka Gleb Polski 1989. Rocz. Glebozn. 40(3/4): 150 ss.
 • Ziemnicki S. (red.) 1980. Rekultywacja zwału kopalni odkrywkowej (na przykładzie Piaseczna). PWN, Warszawa: 100 ss.
 • Znamirowska-Karaś I. 2001. Procesy glebotwórcze i glebowe zachodzące na terenach zdegradowanych geotechnicznie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 478: 391-397.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6a729876-c796-404e-b70a-4934258fad64
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.