PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 395 |
Tytuł artykułu

Współzależność między cechami osobniczymi buhajów ocenianymi w wieku 1 roku, 3 oraz 5 lat

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Nasledyemoct', geneticheskie i fenotipnye korreljacii mezhdu vesom telja i ego promerami pri raznom vozraste otcov
EN
Heriabilit, genetic and phonotypic correlations between the body weight and the body measurements at different age of A.I.sires
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The analysis was performed on 754 Polish black-and-white sires bom in the period 1970 - 1980. Three age categories (1 year, 3 and 5 years) were considered. Hertability coefficients, genetic and phenotypic correlations were calculated according to the Harveys model Genetic and phenotypic correlations between body weight and the most commonly used body measurements were calculated between the sires aging 1 year and 3 years, 1 year and 5 years, 3 years and 5 years. Low heritability roefficiens occurred in case of body weight and in most body measurements at the age of 1 year, excluding sacrum height (h²=0,66) and width of forechest (h²=0,68). Value of heritability coefficients increased significantly at the age of 3 and 5 years. No significant correlation between body weight at the age of 1 year and 3 years and 1 year and 5 years has been found. Correlation between the same body measurements performed in these periods was also low. High genetic and phenotypic correlations of the body weight and the body measurements at the age of 3 and 5 years have been proved. Results of this study suggest that selection for performance traits should take place when sires reach the age of 3 years.
RU
Анализировали 754 быка польской черно-пестрой породы урожденных в период 1970 - 1980 гт. Анализ охватывал три категории возраста (1 год, 3 и 5 лет). Коэффициенты наследуемости, генетические и фенотипные корреляции исчисляли по модели Гарвейя. Генетические и фенотшшые корреляции между весом тела и обычно проводимыми промерами тела исчисляли для отцов в возрасте 1 года и 3 лет, 1 года и 5 лет, 3 и 5 лет. Низкие значения коэффициентов выступали в весе тела и в большинстве промеров тела в возрасте 1 года, за исключением высоты в пояснице (h = 66 см) и ширины груди (h = 68 см). Величина коэффициентов наследуемости значительно повышалась в возрасте 3 - 5 лет. Не установлена какая-либо значительная корреляция между весом тела и возрастом 1 года и 3 лет и 1 года и 5 лет. Корреляция между одними и теми же промерами тела определенными в вышеуказанные периоды была также низкой. Высокие генетические и фенотшшые корреляции в весе тела и его промерах наблюдались в возрасте 3 и 5 лет. Полученные результаты показывают, что отбор на признаки продуктивности должен проводиться после достижения отцами 3-летнего возраста.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
395
Opis fizyczny
s.193-209,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Hodowli Bydła, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce
 • Zakład Hodowli Bydła, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce
Bibliografia
 • 1. Chmielnik H., Jaworski M., Sawa A., Szymański B.: Odziedziczalność i inne parametry genetyczne dotyczące cech oceny osobniczej buhajków w Centralnych Wychowalniach Buhajów w rejonie Pomorza Środkowego. Acta Acad. Agric. Techn. Olstenensis, Zoot., II, 14 - 19, 1988.
 • 2. Golda J.: Relationship between the meat efficiency of sires and that of their sons at the testing stations. Proc. EAAP Seminar. EAAP Publication No. 34, 59 - 62, Wageningen, 1987.
 • 3. Grabowski R.: Kilka uwag o zmianie typu bydła ncb w Polsce. Prz. Hod., 17, 8 - 10, 1972.
 • 4. Grabowski R.: Studia nad budową i użytkowością mleczną krów rasy nizinnej czarno-białej z głównych rejonów hodowlanych w Polsce. Pr. Mater. Zoot., 9, 11 - 29, 1975.
 • 5. Grabowski R.: Genetyczne i fenotypowe parametry cech wzrostu i budowy buhajów z wychowalni centralnych. Rozprawy Naukowe i Monografie, wydawnictwo własne SGGW-AR Warszawa, 1981.
 • 6. Harvey W.: Users Guide For Mixed Model Least Squares and Maximum Likelihood Computer Program, 1987.
 • 7. Jasiorowski H., Grabowski R., Szymkiewicz D.: Ocena krów pierwiastek pochodzących z krzyżowania rotacyjnego w warunkach intensywnego żywienia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 300, 17 - 23, 1985.
 • 8. Jasiorowski H., Poczynajło S., Kwiatkowski J., Czarnecki T., Osiński J., Rabek A.: Próba określenia rzeczywistej przewagi genetycznej bydła zarodowego w Polsce. Pr. Mater. Zoot., 14, 33 - 54, 1977.
 • 9. Kaczmarek A.: Stan hodowli bydła rasy nizinnej czarno-białej w Polsce. Post.Nauk. Roln., 1, 109 - 130, 1973.
 • 10. Kamieniecki H.: Wartość hodowlana buhajów rasy nizinnej czarno-białej makroregionu północnego. Zesz. Nauk AR Szczecin, Rozprawy, 66, 5 - 109, 1979.
 • 11. Linstrom W, Maijala K.: Evaluation of performance test results for AI bulls. Acta Agric. Scand. 20, 207 - 218, 1970.
 • 12. Madsen P.: Estimation of breeding values in Denmark for beef traits on Danish dairy and dual-purpose cattle. Proc. EAAP Seminar, EAAP Publication No. 34, 167 - 172, Wageningen, 1987.
 • 13. Niedziałek G.: Analiza wyników doskonalenia typu budowy buhajów rasy nizinnej czarno-białej urodzonych w latach 1970 - 1980. Rozprawa doktorska, WSRP, Siedlce, 1989.
 • 14. Pasierbski Z., Romer J.: Przydatność bydła holsztyńsko-fryzyjskiego do doskonalenia miejscowego bydła czarno-białego. Prz. Hod. 24, 8 - 10, 1978.
 • 15. Piotrowska K., Żurkowska K., Ściubisz A., Tuszyński M.: Pokrój buhajów użytkowanych w Państwowych Zakładach Unasienniania Zwierząt w województwach łódzkim i gdańskim w latach 1956 1972. Pr. Mater. Zoot., 9, 43 - 52, 1975.
 • 16. Reklewski Z.: Kierunki doskonalenia krajowego bydła rasy czarno-białej. Prz. Hod., 9, 7, 1975.
 • 17. Semex Canada. Corrective Mating Holstein-Friesian sire catalogue. 1988.
 • 18. Steine T.: Estimation of breeding values for growth in performance test in Norwey. Proc. EAAP Seminar, EAAP Publication No. 34, 153 - 155, Wageningen, 1987.
 • 19. Stolzman M., Jasiorowski H., Reklewski Z., Żarnecki A., Kalinowska G.: Wstępne wyniki. porównania 10 odmian bydła czarno-białego w warunkach polowych. Pr. Mater. Zoot., 35, 67 - 77, 1985.
 • 20. Trautman J:, Zalewski W., Stenzel R., Kamieniecki K.: Charakterystyka bydła ncb na lubelszczyźnie. Pokrój, użytkowość mleczna i , zdolność wydojowa krów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 300, 67 - 73, 1985.
 • 21. Van der Werf J., Van Veldhuizen A., Korver S.: Relationship between young bull performance and dairy performance of progeny. Proc. EAAP Seminar, EAAP Publication No. 34, 179 - 184, Wageningen, 1987.
 • 22. Żarnecki A.: Zastosowanie metody BLUP do oceny wartości hodowlanej buhajków w CWB. Sprawzdanie z IV etapu badań. Kraków, 1989.
 • 23. Żółkowski J., Grodzki H.: Ocena pokroju bydła cb z różnym udziałem krwi bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. Acta Acad. Agric. Techn. Olstenensis, Zoot., I, 24 - 28, 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-68d63804-a0b5-4c88-8101-df7fd092a1b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.