PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 5 |
Tytuł artykułu

Growth and yielding of sweet cherry trees grafted on new biotypes of Prunus mahaleb (L.)

Warianty tytułu
PL
Wzrost i plonowanie drzew czereśni szczepionych na nowych biotypach Prunus mahaleb (L.)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the years 2011–2013 growth and yielding of four cultivars of sweet cherry trees: Burlat’, ‘Regina’, ‘Summit’ and ‘Vanda’ were evaluated. All of them were grafted on new Mahaleb rootstocks obtained through softwood cuttings selected from a population of German seedlings of ‘Alpruma’ type in comparison with Mazzard seedling. Additionally an analysis of genetic variability of newly studied biotypes of Mahaleb was conducted. The biggest trunk cross-sectional area had trees on seedlings of Mazzard and Mahaleb No.1, No.4 and No.5, and the smallest on Mahaleb No. 2, No. 3 and No. 6. The biggest volume of the crown had trees growing on Mazzard and the smallest on Mahaleb No. 2 and No. 6. Bigger crowns were also created by the trees of ‘Burlat’ and ‘Summit’ cultivars, and smaller ‘Regina’ and ‘Vanda’. Trees budded on Mazzard had fruits which were slightly lighter in comparison to Mahaleb rootstocks. Regina and Summit outstood other cultivars in terms of weight of fruits. The biggest sum of crops was obtained from trees budded on Mahaleb No. 6 and No. 2, and the smallest on Mazzard and Mahaleb No. 1 and No. 4. The most productive were ‘Vanda’ and ‘Summit’. The biggest productivity index was obtained for rootstocks of Mahaleb No. 6, No. 2, No. 3 and No. 5. For Mazzard and and Mahaleb No. 1 the value of this index was the smallest. Of all examined cultivars the best results was Vanda, then Summit. The analysis of electrophoretic profiles conducted with PCR-RAPD method showed a big genetic similarity between Mahaleb No. 2 and No. 6 and a big variability of the remaining biotypes of Mahaleb among each other. Out of six examined biotypes, Mahaleb No. 2 and No. 6 turned out to be the most productively valuable. Trees of sweet cherry on these rootstocks had the weakest growth, had relatively many flowers and fruits and were characterized with the biggest productivity index.
PL
W latach 2011–2013 oceniono wzrostu i plonowania drzew czterech odmian czereśni: Burlat, Regina, Summit i Vanda. Wszystkie one rosły na nowych podkładkach antypki otrzymanych za pomocą sadzonek pędowych zielnych wyselekcjonowanych z populacji siewek niemieckiej antypki ‘Alpruma’ w porównaniu z siewkami czereśni ptasiej. Dodatkowo wykonano analizę zmienności genetycznej nowo badanych biotypów antypki. Największym polem przekroju poprzecznego pnia charakteryzowały się drzewa na podkładkach czereśni ptasiej oraz antypki nr 1, 4 i 5, a najmniejszym antypki nr 2, 6 i 3. Największą objętośü korony uzyskały drzewa rosnące na czereśni ptasiej, a najmniejszą na antypkach nr 2 i 6. Największe korony tworzyły drzewa odmiany Burlat i Summit, a najmniejsze Regina i Vanda. Drzewa okulizowane na czereśni ptasiej miały owoce o trochę mniejszej wadze w porównaniu z podkładką antypki. Z odmian pod względem wagi owocu wyróżniały się Regina i Summit. Największą sumę plonów uzyskano z drzew okulizowanych na antypkach nr 6 i 2, najmniejszą na czereśni ptasiej, antypkach nr 1 i 4. Najbardziej plonotwórczą były odmiany Vanda i Summit. Najwyższy współczynnik intensywności plonowania uzyskano dla podkładek antypki nr 6, 2, 3 i 5. Dla czereśni ptasiej i antypki nr 1 uzyskano najmniejszą wartość badanego parametru. Z badanych odmian najlepsza była Vanda, a następnie Summit. Wykonana analiza profili elektroforetycznych metodą PCR-RAPD wykazała duże podobieństwo genetyczne pomiędzy antypkami nr 2 i 6 oraz duże zróżnicowanie pozostałych biotypów antypki pomiędzy sobą. Z sześciu przebadanych biotypów, antypki nr 2 i 6 okazały się najbardziej wartościowe. Drzewa czereśni na tych podkładkach najsłabiej rosły, zawiązywały stosunkowo dużo kwiatów i owoców oraz cechowały się największym współczynnikiem intensywności plonowania.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
5
Opis fizyczny
p.131-143,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Dendrology and Nursery, University of Life Sciences in Poznan, Botaniczna 1, 60-594 Poznan, Poland
 • Department of Dendrology and Nursery, University of Life Sciences in Poznan, Botaniczna 1, 60-594 Poznan, Poland
 • Department of Dendrology and Nursery, University of Life Sciences in Poznan, Botaniczna 1, 60-594 Poznan, Poland
Bibliografia
 • Bac S., 1958. Wpływ mikroklimatu na fazy fenologiczne drzew owocowych. Zesz. Nauk. WSR Wrocław, 19, 3–49
 • Balmer M., 2008. Evaluation of semi-dwarfing rootstocks for sweet cherry orchards in the Rhine River Valley (Germany). Acta Hort., 795, 203–208.
 • Bujdoso G., Hrotkó K., 2005. Achievement of rootstock-scion interactions on dwarfing cherry rootstocks in Hungary. Hortic. Sci., 32(4), 129–137.
 • Bujdoso G., Hrotkó K., 2007. Performance of three sweet cherry and some sour cherry cultivars on dwarfing rootstock in Central Hungary. Acta Hort., 732, 329–334.
 • Chełpiński P., 2007. Wpływ wybranych podkładek na wzrost i plonowanie oraz skład chemiczny lici i owoców czereśni na Pomorzu Zachodnim. Wyd. Nauk. AR Szczecin.
 • De Salvador F.R., Di Tomaso G., Bonofiglio P., Piccioni C., 2005. Performance of new and standard cherry rootstocks in different soils and climatic conditions. Acta Hort., 667, 191–200.
 • Garcia C., Jordano P., Godoy J.A., 2007. Contemporary pollen and seed dispersal In a Prunus mahaleb population: patterns in distance and direction. Molec. Ecol., 16, 1947–1955.
 • Godini A., Palasciano M., Camposeo S., Pacifico A., 2008. A nine-year study on the performance under non-irrigated conditions in Apulia (Southern Italy). Acta Hort., 795, 191–198.
 • Gratacos E., Cores A., Kulczewski B.M., 2008. Rootstock effects in two sweet cherry cultivars in Central Chile. Acta Hort., 795, 227–237.
 • Grzyb Z.S., 2004. New rootstocks of stone fruit trees selected in Skierniewice, Poland. Acta Hort., 658, 487–489.
 • Grzyb Z.S., Sitarek M., Guzowska-Batko B., 2005. Result of a sweet cherry rootstock trial in Northern-Poland. Acta Hort., 667, 207–210.
 • Grzyb Z.S., Sitarek M., Koziński B., 2008. Evaluation of new rootstocks for ‘Vanda’ sweet cherry in Polish climatic conditions. Acta Hort., 795, 215–220.
 • Hilsendegen P., 2005. Preliminary results of national German sweet cherry rootstock trial. Acta Hort., 667, 179–188.
 • Hrotkó K., 2007. Advances and challenges in fruit rootstock research. Acta Hort., 732, 33–42.
 • Hrotkó K., Magyar L., Gyeviki M., 2009. Effect of rootstocks on growth and yield of ‘Carmen’® sweet cherry. Bulletin UASVM Horticult., 66(1), 143–148.
 • Kloutvor J., 1991. Rust a plodnost tresni na słabe rostouchich podnozich. Zahradnictvo, 18(2), 93–100.
 • Kolev K., Dzhuvinov V., 2008. Evaluation of nine sweet cherry cultivars on ‘Gisela 5®’ rootstock. Acta Hort., 795, 373–378.
 • Lanauskas J., Kviklys D. Uselis N., 2004. Evaluation of rootstocks for sweet cherry cv. ‘Vytenu Rozine’. Acta Hort., 732, 335–339.
 • Misirli A., Gulcan R., Tanoisecer A., 1996. The relation between tree vigor of Prunus mahaleb L. types and sieve tube size phloem tissue. Acta Hort., 410, 227–232.
 • Robinson T.L., Andersen R.L., Hoying S.A., 2008. Performance of Gisela® rootstocks in six high density sweet cherry training systems in the northeastern United States. Acta Hort., 795, 245–254.
 • Rozpara E., 2008. Growth and yield of eleven sweet cherry cultivars in Central Poland. Acta Hort., 795, 571–576.
 • Sansavini S., Lugli S., 2008. Sweet cherry breeding programs in Europe and Asia. Acta Hort., 795, 41–58.
 • Seker M., 2008, Invetigation of isozyme polymorphism in open-pollinated sweet cherry and ‘Mahaleb’ seedlings. Acta Hort., 795, 423–428.
 • Simon G., Hrotkó K., Magyar L., 2004. Fruit quality of sweet cherry cultivars grafted on four different rootstocks. Acta Hort., 658, 365–370.
 • Sitarek M., Grzyb Z.S., Koziński B., 2008. The influence of different rootstocks on the growth and yield of sweet cherry trees during the first four years after planting in the double row system. Acta Hort., 795, 531–536.
 • Stachowiak A., 2012. Nowe biotypy antypki (Prunus mahaleb L.) jako słabo rosnące podkładki dla czterech odmian uprawnych czereśni. Rozpr. Nauk., 438, UP Poznań.
 • Świerczyński S., Stachowiak A., 2012a. Usefulness of four rootstocks and mycorhization treatment in the production of sweet cherry maiden trees in a nursery. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 11(2), 149–159.
 • ĝwierczyĔski S., Stachowiak A., 2012b. Usefulness of ‘Frutana’ interstock in the production of maiden sweet cherry trees in the nursery. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 11(2), 263–273.
 • Ulubas C., 2007. Virus diseases diagnosed by DAS-ELISA and RT-PCR of sour and sweet cherry trees from different provinces in Turkey. 5th Int. Cherry Symp. 6–10 June 2005, Bursa, Turkey, 47.
 • Usenik V., Stampar F., Fajt N., 2008. Sweet cherry rootstock testing in Slovenia. Acta Hort., 795, 273–276.
 • Vegvari G.Y., Hrotkó K., Magyar L. Hajagos A., Csigai K., 2008. Histological investigation of cherry rootstocks. Acta Hort., 795, 339–344.
 • Webster A.D., Looney N.E., 1996. Cherries: Crop physiology. Production and users. CAB International, Wallingford.
 • Wiersma P.A., Wu Z., Zhou L., Hampson C., Kappel F., 2001. Identification of new-selfincompatibility alleles in sweet cherry (Prunus avium L.) and clarification of incompatibility group by PCR and sequencing analysis. Theor. Appl. Genet., 1023, 700–708.
 • Wociór S., 2008 The effect of rootstock on the growth and yielding of cultivar ‘Kordia’ sweet cherry trees. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7(1), 21–26.
 • Wünsch A., Gella R., Hormaza J.I., 2004. Molecular characterization of rootstocks for sweet cherry (Prunus avium L.). Acta Hort., 658, 599–603.
 • Zhou L., Kappel F., Wiersma P.A., Hampson C., Bakkeren G., 2005. Genetic analysis and DNA fingerprinting of sweet cherry cultivars and selections using amplified fragment length polymorphisms (AFLP). Acta Hort., 667, 37–44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-68806793-e80a-4c50-b1a5-13657204685f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.