PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 59 | 2 |
Tytuł artykułu

Postrzeganie przedsiębiorstwa mleczarskiego przez wybrane segmenty rynku

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Perception of a dairy company by the selected market segments
RU
Vosprijatie molochnogo predprijatija izbrannymi segmentami rynka
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule szczegółowo zdefiniowano pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa, jak również czynników na niego wpływających. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych określono różnicę w postrzeganiu czynników wpływających na wizerunek przedsiębiorstwa mleczarskiego wśród wyodrębnionych pod względem kryterium wieku segmentów rynku. Na wizerunek przedsiębiorstwa mleczarskiego w opiniach respondentów w wieku 18-35 lat najbardziej wpływały elementy w postaci informacji nieobligatoryjnych zamieszczanych przede wszystkim na opakowaniach produktów mleczarskich, zaś dla ankietowanych w wieku 36 lat i powyżej wpływ miały przede wszystkim elementy związane z atrakcyjnością sensoryczną produktu.
EN
The article is aimed at defining the image of a company as well as its representing factors. On the ground of the results of empiric research, the difference in perception of the image of a dairy company is presented from the final purchasers’ point of view; the age of the respondents was taken into consideration. According to the respondents aged 18-35, the image is created by non-obligatory information presented first and foremost on the packaging of the product. According to the respondents aged 36 and more, the image is mostly influenced by sensory attractiveness of the product.
RU
В статье подробно определили понятие имиджа предприятия, а ткже влияющих на него факторов. На основе проведенных опросов определили разницу в восприятии факторов, влияющих на имидж молочного предприятия, среди выделенных по критерию возраста сегментов рынка. На имидж молочного предприятия по мнению респондентов в возрасте 18-35 лет больше всего влияли элементы в виде необязательной информации, помещаемой прежде всего на упаковке молочных продуктов, а для опрошенных в возрасте 36 дет и больше – прежде всего элементы, связанные с сенсорной привлекательностью продукта.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
59
Numer
2
Opis fizyczny
s.62-73,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Marketingu, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • Altkorn J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Analiza czynnikowa jako metoda redukcji danych (2009), http://www.statsoft.pl/textbook/stfacan.html#index [dostęp: 28.12.2009].
 • Baruk A. (2005), Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, „Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie”, z. 292.
 • Budzyński W. (2003), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa.
 • Econ Trends (2012), Sektor Analyses – Trendy w twoim biznesie, Serwis ISI Emerging Markets, Polska II kwartał 2012 roku, http://www.bg.ar.lublin.pl/?s=content&id=33 [dostęp: 01.03.2013].
 • Florek M., Żyminkowski T. (2002), Transfer wizerunku regionu na wizerunek przedsiębiorstwa, (w:) Żabiński L., Śliwińska K., Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Gardner B., Levy S. (1955), The Product and the Brand, “Harvard Business Review”, No. 2.
 • Kamińska-Szmaj I. (2002), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław.
 • Kotler Ph., Heider D., Rein J. (1993), Marketing Places, The Free Press, New York.
 • Kupisz P. (2003), Marketingowy system informacji i strategia kreowania wizerunku gminy, (w:) Świda J., Tworzydło D., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Oxenfeldt A.R. (1997), Developing a Favourable Price-Quality Image, “Journal of Retailing”, Vol. 52, No. 2.
 • Słownik Języka Polskiego (2007), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sokołowski A., Sagan A. (2009), Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/adwmarketingu.html#wymiarowosci [dostęp: 28.12.2009].
 • Szocki J. (2008), Wizerunek firmy w mediach, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań – Wrocław.
 • Szromnik A. (2003), Marketingowy wizerunek jednostki osadniczej (miasta, regionu), (w:) Świda J., Tworzydło D., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Szymczak J., Urbaniak M. (2006), Jakość w działaniach marketingowych na rynku B2C, (w:) Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W., Ekspansja, czy regres marketingu, PWE, Warszawa.
 • Tkaczyk J., Rachwalska J. (1997), Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek”, nr 5.
 • Urbaniak M. (1998), Kształtowanie wizerunku firmy poprzez jakość, „Problemy Jakości”, nr 7.
 • Urbaniak M. (2003), Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wieczorkiewicz R. (2010), Spółdzielczość przetrwała próbę czasu, „Rynek Spożywczy”, nr 1-3 (15).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-684cf9e5-fc38-4e4d-9d05-99917579678f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.