PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 38 | 5 |
Tytuł artykułu

Zespół metaboliczny. Cz.2. Częstość występowania. Znaczenie palenia tytoniu i aktywności fizycznej

Warianty tytułu
EN
Metabolic syndrome. Part 2. Prevalence of metabolic syndrome. The importance of smoking cessation and physical activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pojęcie zespołu metabolicznego określa powiązane ze sobą zaburzenia metaboliczne, będące czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych. Przewlekłe choroby niezakaźne stanowią wiodącą przyczynę wydłużenia okresu życia w niepełnosprawności, jak również wcześniejszego zgonu - według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2010 roku są one przyczyną utraty od 42 do 51 lat oczekiwanej długości życia, w zależności od dochodu gospodarczego państwa. W oparciu o dane uzyskane z badań: „Wieloośrodkowego Ogólnopolskiego Badania Zdrowia Ludności" (WOBAS Z), „Nadciśnienie Tętnicze w Polsce Plus Zaburzenia Lipidowe i Cukrzyca" (NATPOL PLUS) oraz badania w ramach projektu WHO „Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease" (Pol-MONICA) oszacowano częstość występowania zespołu metabolicznego w populacji polskiej powyżej 20%. Zmiana stylu życia, a w tym zaprzestanie palenia papierosów i zwiększenie aktywności fizycznej, umożliwia korektę składowych zespołu metabolicznego.
EN
The concept of the metabolic syndrome sets of interrelated metabolic abnormalities that are risk factors for lifestyle diseases. Chronic non-communicable diseases are the leading cause of extending the lifetime in the disability, as well as early death. According to the report of the World Health Organization (WHO) in 2010, they are the cause of the loss from 42 to 51 years of age, depending on the economic income of the state. Based on data obtained from the study: „Multicenter National Population Health Research" (WOBASZ), .Arterial Hypertension in Poland Plus Lipid Disorders and Diabetes" (NATPOL PLUS) and studies in the WHO project „Multinational MONitoring of Trends and Determinants in CArdiovascular Disease „(Pol-MONICA) was estimated the incidence of metabolic syndrome in Polish population of more than 20%. Changing lifestyles, including smoking cessation and increasing physical activity, allows the adjustment of the components of metabolic syndrome.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
38
Numer
5
Opis fizyczny
s.373-378,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Studenckie Koło Naukowe Higieny i Profilaktyki, Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny, Instytut Medycyny Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Rywik S. (red): Program Pol-MONICA bis Warszawa. Stan zdrowia ludności Warszawy w roku 2001. Warszawa, Instytut Kardiologii, 2002.
 • 2. World Health Statistics 2010, 60, www.who.int 22.07.2010.
 • 3. Kocięcki M.: Zespół metaboliczny w roku 2006. Przegl. Kardiodiab., 2006, 1, 55-60.
 • 4. Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Bandosz P: Zespół metaboliczny w Polsce. Kard. Pol., 2005, 62, 30-35.
 • 5. Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Bandosz P.: Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego w Polsce. Kardioprofil 2006, 1, 10, 3-11.
 • 6. Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Sygnowska E., i wsp.: Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce. Wyniki programu WOBASZ. Kard. Pol., 2005, 63, 1-4
 • 7. Wyrzykowski B.: Zespół metaboliczny w praktyce klinicznej, t. 1. Gdańsk Via Medica, 2010, 1-249
 • 8. Ford E.S., Giles W.H., Dietz W.H.. Prevalence of the Metabolic Syndrome Among US Adults. J. Am. Med. Assoc., 2002, 287, 356-359.
 • 9. Kawecka-Jaszcz K., Jankowski P., Podolec R: Wytyczne Rady Redakcyjnej PFP Chorób Układu Krążenia dotyczące palenia tytoniu. www.pfp.edu.pl/ 19.04.2010
 • 10. Sztuczka E., Szewczyk M.T.: Ocena motywacji chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych do zaprzestania palenia tytoniu na podstawie testu Niny Schneider. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2008, 1, 5-11.
 • 11. World Health Organization. Tobacco Key Facts, www.who.int/topics/tobacco/ facts/en/ 21.07.2010
 • 12. World Health Organization. A guide for population - based approaches to increasing levels of physical activity. Implementation of the who global strategy of diet, physical activity and health, www.who.int/dietphysicalactivity/ 18.03.2010.
 • 13. Beauchamp A., Tonkin A., Peeters A., et. al.: Associations among smoking status, lifestyle and lipoprotein subclasses. J. Clin. Lip. 2010, 4, 522-530
 • 14. Gepnor A.D., Piper M.E., Johnson H.M., et. al.: Effects of smoking and smoking cessation on lipids and lipoproteins: Outcomes from a randomised clinical trial. Am. Heart J., 2011, 161, 1, 145-151.
 • 15. Lightwood J.M., Glantz S.A.: Declines in acute myocardial infarction after smoke-free laws an individual risk attributable to secondhand smoke. Circulation 2009, 120, 1373-79
 • 16. Piotrkowicz R., Podolec R, Kopeć G.: Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący aktywności fizycznej, www. pfp.edu.pl/ 22.02.2010.
 • 17. Tatoń J., Czech A., Bernas M.: Zastosowanie wysiłków fizycznych w prewencji i leczeniu nadwagi i otyłości, w: Otyłość, zespół metaboliczny. Warszawa, PZWL 2007.
 • 18. Skorupska S., Piłkowski S.M., Mamcarz A.: Programowanie aktywności fizycznej u osób otyłych. Kardioprofil 2007, 4, 19.
 • 19. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases www.whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_916.pdf 12.02.2010
 • 20. Sattelmair J., Ertman J., Ding E.L., et. al.: Dose resonse between physical activity and risk of coronary heart disease. A meta-analysis. Circulation 2011, 124, 7, 789-95
 • 21. Diabetes Care: Standards of Medical Care in Diabetes - 2008. www.care.diabetesjournals.org/content/31/Supplement_l/Sl2.full 22.07.2010
 • 22. Physical Activity Guidelines for Americans: Fact Sheet for Health Professionals on Physical Activity Guidelines for Children and Adolescents, 2008. http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/ physical/pdf/PA_Fact_Sheet_Children.pdf 16.03.2010.
 • 23. The World Health Report 2002, Genewa 2002, http://www.who.int/whr/2002/en/.
 • 24. Cybulska B., Szostak W.B., Kłosiewicz-Latoszek L.: Zapobieganie chorobom układu krążenia. W: Choroby wewnętrzne. Red. A. Szczeklik, Kraków, Wyd. Medycyna Praktyczna, 2005, 1, 123- 133.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-682ecb2d-62c1-4d54-b7f8-dad31934444b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.