PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | 6 |

Tytuł artykułu

Demographic determinants of development of Warsaw suburban zone communes

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Demograficzne uwarunkowania rozwoju gmin strefy podmiejskiej Warszawy

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The paper presents characteristics of selected demographic factors of development of 30 communes (urban- rural and rural) located in the suburban zone of Warsaw. The level of demographic development of the communes was determined by Hellwig’s development measure. The analyses revealed significant differences in the demographic potential of the suburban zone communes, which is one of the most important determinants of local and over-local development. The proximity of Warsaw does not guarantee a favourable demographic structure or existence of fa - vourable trends in population growth and migration.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych uwarunkowań demograficznych rozwoju 30 gmin (miejsko-wiejskich i wiejskich) zlokalizowanych w strefie podmiejskiej Warszawy. Do określenia poziomu rozwoju demograficznego gmin wykorzystano miernik rozwoju Hellwiga. Przeprowadzone analizy wykazały istotne różnice w poziomie potencjału demograficznego gmin strefy podmiejskiej, będącego jedną z najważniejszych determinant rozwoju lokalnego i ponadlokalnego. Bliskość Warszawy nie gwarantuje bowiem korzystnej struktury demograficznej ani zaistnienia bądź utrzymania korzystnych tendencji w zakresie przyrostu naturalnego lub migracji.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Numer

6

Opis fizyczny

p.231-235,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Public Finance and Marketing, Department of European Policy, Faculty of Economic Sciences, Warsaw Universityof Life Sciences, Nowoursynowska Str.166, 02-787 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Babuchowska K., Kisiel R. 2006: Wpływ samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 5(2), Warszawa.
 • Corbett J. 1885: Ernest George Ravenstein: The Laws of Migration. Center for Spatially Integrated Social Science. [http://www.csiss.org/classics/content/90], access 02.04.2012.
 • Czapiewski K. 2010: Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w wojew-ództwie mazowieckim. Studia Obszarów Wiejskich, t. XXII, Warszawa, 91.
 • Drejerska N. 2009: Bezrobocie mieszkańców wsi – ujęcie modelowe na podstawie badań własnych. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 8(2), Warszawa, 49-59.
 • Gralak A. 2005: Poziom konkurencyjności wschodnich regionów Polski na tle zróżnicowań międzyregionalnych. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 4(1), Warszawa
 • Heffner K., Stanny M. 2007: Zróżnicowanie gmin wiejskich ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego [in:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian (ed. A. Rosner). IRWiR PAN, Warszawa.
 • Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4.
 • Janicki W. 2007: Przegląd teorii migracji ludności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, vol. LXII/14, Sectio B, 297.
 • Okólski M. 2005: Demografia. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 9.
 • Pomianek I. 2009: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego). Maszynopis rozprawy doktorskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
 • Pomianek I. 2010: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 9(3), 227–239.
 • Rakowska J. 2011: Zmiany demograficzne na obszarach wiejskich Polski. Wieś Jutra, 11/12, 7.
 • Rosner A. (ed.). 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Sobala-Gwosdz A. 2005: Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wojewódzka A. 2007: Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju. [in:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (ed. D. Strahl). Prace Naukowe AE Wrocław, 1161, Wyd. AE Wrocław, Wrocław.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-67fa2806-d9cf-4a33-8979-9e05ad06ea9e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.