PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 513 |
Tytuł artykułu

Mineralization of organic nitrogen bonds in peat-muck soils in the zone of plains of young glacial ice-dammed lake origin

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Mineralizacja organicznych połączeń azotu w glebach torfowo-murszowych strefy równin zastoiskowych obszarów młodoglacjalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the results of studies on the rate of mineralization of organic nitrogen bonds in peat-muck soils in the objects Dzietrzychowo and Smolanka-Turcz, located in the Sępopol Plain mesoregion, in the zone of plains of ice-dammed lake origin. Both types of soil were extensively used for farming purposes. The peat-muck soil in Dzietrzychowo was sod-covered, and the peat- muck soil in Smolanka-Turcz was ploughed and cropped to winter wheat. It was found that the rate of nitrogen mineralization was differentiated in the soils analyzed and depended primarily on the soil moisture content as well as on management method. The intensity of nitrogen mineralization varied throughout the year. In all seasons the amount of released mineral N was higher in arable land than in grassland. The mineralization of organic nitrogen compounds was especially intensive in the fall. The nitrate form dominated in the released mineral nitrogen. Its content was high or very high, according to the adopted abundance standards. In the grassland mineral N liberation was limited. This element was released at the highest rate in summer. It was found that mineral nitrogen can be liberated also in winter, but then the rate of the nitrification process is much slower. More ammonia nitrogen than nitrate nitrogen was released over this period. In the grassland the N-NO₃: N-NH₄ ratio was below one over the entire experimental period. This indicates low biological activity of the soil as well as unfavorable nitrification conditions.
PL
Publikacja zawiera wyniki badań nad tempem mineralizacji organicznych połączeń azotu w glebach torfowo-murszowych strefy równin zastoiskowych w mezoregionie Równiny Sępopolskiej. Do badań wytypowano dwa obiekty: Dzietrzychowo i Smolanka-Turcz. Obie gleby były ekstensywnie użytkowane rolniczo. Gleba torfowo-murszowa w Dzietrzychowie była użytkowana darniowo, a gleba torfowo-murszowa w Smolance-Turcz znajdowała się w uprawie płużnej pod pszenicą ozimą. Badania wykazały, że tempo mineralizacji azotu było zróżnicowane w badanych glebach w zależności od uwilgotnienia gleby i sposobu użytkowania oraz przebiegało z różnym nasileniem w ciągu roku. W glebie ornej ilość uwalnianego N-mineralnego w wszystkich porach roku było wyższe niż w glebie użytku zielonego. Mineralizacja organicznych związków azotu przebiegała tam intensywnie zwłaszcza w okresie jesieni. W uwalnianym azocie mineralnym przeważała forma azotanowa(V), która według przyjętych norm mieściła się w przedziale zawartości dużej i bardzo dużej. W glebie użytku zielonego uwalnianie N mineralnego było ograniczone. Najwyższe tempo uwalniania tego składnika miało miejsce w okresie lata. Stwierdzono, że uwalnianie azotu mineralnego może mieć miejsce również zimą, lecz proces nitryfikacji odbywał się tu na niskim poziomie. W tym okresie uwalniało się więcej N amonowego niż N azotanowego(V). W glebie pod użytkiem zielonym w ciągu całego okresu badań stosunek N-NO₃: N-NH₄ kształtował się poniżej jedności. Taki stosunek świadczy o małej aktywności biologicznej gleby i o niekorzystnych warunkach do nitryfikacji.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
513
Opis fizyczny
p.293-302,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Soil Science and Soil Protection, University of Warmia and Mazury, Plac Lodzki 3, 10-057 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Gotkiewicz J. 1974. Zastosowanie metody inkubacji próbek o zachowanej strukturze do badań nad mineralizacją azotu w glebach torfowych. Rocz. Nauk Roln. Ser. FT 78(4): 25-34.
 • Gotkiewicz J. 1983. Zróżnicowanie intensywności mineralizacji azotu w glebach organogenicznch związane odrębnością warunków siedliskowych. Rozpr. hab. IMUZ, Falenty, 11.
 • Gotkiewicz J. Smołucha J. 1996a. Charakterystyka krajobrazów młodoglacjalnych Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 119-135.
 • Gotkiewicz J. Smołucha J. 1996b. Ogólna charakterystyka przyrodnicza Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 9-18.
 • Gotkiewicz J. Okruszko H., Smołucha J. 1996. Powstawanie i przeobrażanie się gleb hydrogenicznych w krajobrazie mlodoglacjalnym Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 181-201.
 • Maciak F. 1977. Formy azotu w murszach i torfach oraz ich podatność na mineralizację. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 186: 119-142.
 • Sapek A., Sapek B. 1997. Metody analizy chemicznej gleb organicznych. Mat. Instr. IMUZ Falenty 115: 81 ss.
 • Okruszko H. 1976. Zasady rozpoznawania i podziału gleb hydrogenicznych z punktu widzenia potrzeb melioracji. Bibl. Wiad. IMUZ 52: 7-54.
 • Okruszko H. 1988. Zasady podziału gleb hydrogenicznych na rodzaje oraz łączenia rodzajów w kompleksy. Rocz. Glebozn. 29(1): 13-31.
 • Okruszko H. Piaścik 1990. Charakterystyka gleb hydrogenicznych. Wyd. ART Olsztyn: 291 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-67ed6c8c-2cd4-4e3f-8f74-df27c23f8afb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.