PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2017 | 161 | 06 |

Tytuł artykułu

Przyczyny i kierunki przeklasyfikowywania gruntów nieleśnych na leśne w świetle badań ankietowych

Warianty tytułu

EN
Causes and directions of reclassification of non-forest lands into forest lands according to the survey results

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
In Poland, there are large discrepancies between the area of forest lands recorded in land−use registers of local authorities and the actual state of forest area in the field. These discrepancies were estimated to 800,000 hectares in 2016, which is 2.5% of the land area of Poland. The divergences result primarily from different definitions of a forest in forest regulations and legislation concerning land−use registry and the insufficient update of land registry databases. The aim of the paper is to define the major causes of reclassification of non−forest lands into forest lands and to determine the origin of forests on those lands. The study is based on a mail questionnaire survey carried out in all local public authorities all over the country (altogether 314 rural and 66 municipal counties). The questions focused on manners lands were used in a county, including the area of artificial and natural afforestation and the area of lands reclassified into forest lands over the period 2009−2013, as well as causes of such reclassification. Altogether 232 responses were collected (61.1%), 122 of which contained data of sufficiently good quality. The results show that afforestation of non−forest lands were mostly carried out in an artificial way. Reclassification into forest lands was conducted almost exclusively within rural counties. The reclassified lands were largely regenerated by natural succession. The key factor of land reclassification were works related to forest management planning in non−state owned forests. Afforestation carried out within the Rural Development Programme, co−financed from EU funding, was the second most important factor. In case of afforestation, land reclassification is obligatory no later than in the fifth year after a new forest was planted. The paper concludes with suggestions that there are no effective legal regulations that would make land owners to reclassify their afforested lands into forest lands, except cases of agricultural lands afforestation within the Rural Development Programme. Therefore, it is recommended to seek to cover all non−state owned forests with forest management plans and to obtain the compliance of land registries with the real situation in the field.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

161

Numer

06

Opis fizyczny

s.460-466,rys.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul.Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
 • Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul.Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Bibliografia

 • Czyżewski A., Stępień S. 2014. Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (3): 37-47.
 • Hościło A., Mirończuk A., Lewandowska A. 2016. Określenie rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce na podstawie dostępnych danych przestrzennych. Sylwan 160 (8): 627-634.
 • Jabłoński M. 2015a. Definicja lasu w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz jej znaczenie dla wielkości i zmian powierzchni lasów w Polsce. Sylwan 159 (6): 469-482.
 • Jabłoński M. 2015b. Powierzchnia gruntów leśnych – przyczyny zmian i spójność źródeł danych. Wiadomości Staty-styczne 40 (11): 54-68.
 • Kaliszewski A. 2012. Problemy realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Leś. Pr. Bad. 73 (3): 189-200.
 • Kaliszewski A., Młynarski W., Gołos P. 2016. Czynniki ograniczające zalesianie gruntów porolnych w Polsce w świetle badań ankietowych. Sylwan 160 (10): 846-854.
 • Krajowy program zwiększania lesistości. 1995. MOŚZNiL, Warszawa.
 • Krawczyk R. 2014. Zalesiania a sukcesja wtórna. Leś. Pr. Bad. 75 (4): 423-427.
 • Leśnictwo. 2016. GUS, Warszawa.
 • Paschalis-Jakubowicz P. 2012. Analiza opublikowanych informacji o stanie lasów oraz o realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości w 2010 roku w Polsce – przyczynek do budowy Narodowego Programu Leśnego. Sylwan 156 (10): 723-731.
 • Płotkowski L. 2008. Zalesianie gruntów rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 5 (20): 116-125.
 • Polityka leśna państwa. 1997. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 r. MOŚZNiL, Warszawa.
 • Polna M. 2008. Zróżnicowanie procesu zalesień gruntów rolnych na obszarach górskich Polski. Infrastruktura i Eko-loga Terenów Wiejskich 8: 123-134.
 • Talarczyk A. 2015. Bank Danych o Lasach w Polsce na tle baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa w innych krajach. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (30) 2: 150-158.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 1991. Dz. U. nr 101, poz. 444 z późn. zm.
 • Wieliczko B. 2014. Środowiskowe aspekty polityki rolnej UE i USA – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (3): 196-204.
 • Wysocka-Fijorek E. 2014. Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (3): 216-225.
 • Zydroń A., Hausa P. 2010. Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski. Rocznik Ochrona Środowiska 12: 909-925.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-67e1683a-3bf6-4e24-a55f-d9cbd0c74f11
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.