PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 352 |
Tytuł artykułu

Produkcyjność maciorek wschodnio-fryzyjskich i ich potomstwa F1 po merynosie polskim i owcy wielkopolskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Produktivnost' vostochno-frizsrikh ovcematok i ikh potomstva F1 posle pol'skogo merinosa i vel'skopol'skoj ovcy
EN
Productivity of East-Friesian ewes and of the F1 progeny after the Polish Merino ram and Wielkopolska ewe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
Исследовали восточно-фризские овцематки молочного типа и их женское потомство F₁ после польских мериносовых баранов и вельскопольской овцы. Восточно-фризские овцематки достигали очень высокого уровня шерстной продуктивности и высокой массы тела, а их репродуктивность была выше, чем у овец этой породы содержимых в условиях стадного разведения. Овцы-помеси, особенно после велькопольских баранов, характеризовались высоким уровнем продукции чистого волокна, высоким весом тела и удовлетворительной оплодотворимостью. Сравнение продуктивности одной и другой группы неселекционированных помесей с отвечающими им (отцовская порода) овцематками польского мериноса и велькопольской овцы указывает на пригодность этих животных к выгеьению синтетической оплотворительно-щерстистой линии овец.
EN
East-Friesian ewes of the meat-type sheep and their feminine F₁ progeny after the Polish Merino rams and Wielkopolska ewes were tested.The experimental material constituted Polish Merino and Wielkopolska ewes. The East-Friesian ewes reached a very high level of the wool performance and a high body weight and their reproductive utilization was higher than in sheep of the same breed maintained irder flock rearing conditions. Crosses, particularly after Wielkopolska rams, distinguished themselves with a high pure fibre production level, high body weight and satisfactory fecundity. The comparison of the productivity of that and other group of nonselectioned crosses with Polish Merino ewes (paternal breed) and Wielkopolska ewes proved a suitability of these animals for breeding a synthetic reproduction and wool performance line of sheep.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
352
Opis fizyczny
s.57-62,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Hodowli i Produkcji Owiec, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań
autor
  • Katedra Hodowli i Produkcji Owiec, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
  • 1. Cumlivski В.: Prni vysledku stadoveho chovu vychodofriskeho plemene ovci u nas. Živožišná Výroba 22 (L), 9, 697-704, 1977.
  • 2. Boaz T.G., Jones R., Smith С.: A note on a comparison of crossbreds from two prolific sheep breeds. Anim. Prod. 31, 323-325, 1980.
  • 3. Harvey W.R.: Least-squares analysis of data with unequal subclass numbers. Agricultural Research Service Unitet States Department of Agriculture 20-28, 1960.
  • 4. Śliwa Z., Kozal E., Gut A.: Produkcyjność maciorek merynosa polskiego i owcy wielkopolskiej oraz ich mieszańców F, po tryku rasy wschodnio-fryzyjskiej.Zesz. Probi. Post. Rol. 265, 97-101, 1983.1983.
  • 5. Śliwa Z., Gut A., Grajczak L., Wójtowski J.: Owca wschodnio-fryzyjska, wyjściowa rasa owiec w pracy nad wytworzeniem plennowełnistej linii owiec. PTPN. Prace Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn. 59, 1985.
  • 6. Schwintzer I.: Das Milchschaf. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6770806f-0c3c-41d6-819b-3b7a46d56040
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.