PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 457 |
Tytuł artykułu

Koncepcja systemu doradztwa komputerowego dla potrzeb agrobiznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Applocation and use of computer aided advisory for agrobusiness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu przedstawiono system doradztwa komputerowego. Komputer znalazł zastosowanie w technologii produkcji roślinnej i zwie­rzęcej oraz ekonomice. Z wielu programów komputerowych na grunt Pomorza Zachodniego wdrażane są trzy programy użytkowe: karta his­torii pól, metoda planowania inwestycji uwzględniająca ryzyko (COMPRI), program optymalizacji i bilansujący dawki pokarmowe (opar­ty na programowaniu liniowym). Doradztwo komputerowe ma duże znaczenie przy ocenie wyboru systemu, dla potrzeb wspomagania decyzji w gospodarce żywnościowej. Proces wyboru należy realizować w trzech obszarach: sprzętu, oprogra­mowania oraz dostawców sprzętu i oprogramowania (metodyka podejmo­wania decyzji, analiza oceny systemów komputerowych). Możliwości zastosowań techniki wspomagania decyzji w doradztwie rolniczym w gospodarstwach rodzinnych (teoria gier na arkuszu kalkula­cyjnym EXCEL 5,0 amerykańskiej firmy MICROSOFT).
EN
Paper presents the computer aided advisory system. The computer was applied to crop production, animal husbandry and economics. For the region of Western Pomerania three usable programmes have been chosen: card of fields' history, method of investment planning taking into account the risk (COMPRI), programme balancing and optimizing feeding rations (based on linear programming). Computer aided advisory plays an important role at selecting the system for decisions' supporting in food economy. Selection process must be realized on the three fields: hardware, software and their suppliers (methodics of decision'making, analysis of computer system evaluation). The possibilities of application of decisions' supporting technigues in agricultural advisory for family farms (games theory on calculation sheet EXCEL 5.0 by American firm MICROSOFT) were also presented. Paper presents the computer aided advisory system. The computer was applied to crop production, animal husbandry and economics. For the region of Western Pomerania three usable programmes have been chosen: card of fields' history, method of investment planning taking into account the risk (COMPRI), programme balancing and optimizing feeding rations (based on linear programming). Computer aided advisory plays an important role at selecting the system for decisions' supporting in food economy. Selection process must be realized on the three fields: hardware, software and their suppliers (methodics of decision'making, analysis of computer system evaluation). The possibilities of application of decisions' supporting technigues in agricultural advisory for family farms (games theory on calculation sheet EXCEL 5.0 by American firm MICROSOFT) were also presented.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
457
Opis fizyczny
s.301-329,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 72-210 Szczecin
autor
 • Zakład Informatyki, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
 • Katedra Polityki Gospodarczej i Rynku, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
autor
 • Zakład Analizy Systemowej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Monte Cassino 16, 70-466 Szczecin
Bibliografia
 • [1] Arbel A., Seidmann. 1985. Designing a Multimicro Distributed Ac­counting Information System. Heuman Systems Managment 5: 283-291.
 • [2] Barboszewicz G. 1994. Metoda oceny i selekcji systemu komputero­wego dla potrzeb wspomagania zarządzania. W: Cybernetyka ekono­miczna i informatyka. Wydawn. AE Poznań. Zesz. Nauk. 217: 96-100.
 • [3] Browis L., Zviran M. 1987. Computer Family Selection Methodology for Organizational Informiation Systems. W: Information - Manag­ment 12: 107-115.
 • [4] Buddę H.J., Świtłyk M. 1996. Model doradztwa rolniczego w warun­kach gospodarki rynkowej. W: Restrukturyzacja regionalnych rynków pracy w rolnictwie i jego otoczeniu. AR Szczecin: 179-190.
 • [5] Miklewski A. 1992. Teoria gier w planowaniu produkcji przedsię­biorstwa rolniczego a problemy ryzyka. W: Niepewność i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa rolniczego. Instytut Badań Systemo­wych PAN, Warszawa: 148-189.
 • [6] Nabzdyk T. 1994. Możliwości zastosowań nowoczesnych technik wspo­magania decyzji. W: Problemy doradztwa w restrukturyzacji i tran­sformacji gospodarstw rodzinnych do gospodarki rynkowej. AR Szczecin: 90-95.
 • [7] Orylska J., Mickiewicz B. 1996. Doradztwo komputerowe przy ocenie wyboru systemu dla potrzeb wspomagania decyzji w gospodarce żyw­nościowej. W: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa w pro­cesie transformacji gospodarczej. AR Szczecin: 287-301.
 • [8] Świtłyk M. 1995a. Koncepcja komputerowego doradztwa ekonomiczno-technologicznego. W: Integracja gospodarki żywnościowej Polski północnej i zachodniej ze wspólnotami europejskimi. AR Szczecin: 185-213.
 • [9] Świtłyk M. 1995b. Zastosowanie i wykorzystanie techniki kompute­rowej w doradztwie rolniczym. W: Doradztwo rolnicze. AR Szczecin: 86-90.
 • [10] Wiatrak A. 1994. Doradztwo rolnicze w procesach dostosowawczych rolnictwa i jego otoczenia. W: Problemy doradztwa w restrukturyzacji i transformacji gospodarstw rodzinnych do gospodarki rynkowej. AR Szczecin: 18-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-66fcc0b5-e385-488f-972a-a30ed793a62f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.