PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 5 |
Tytuł artykułu

Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Bioeconomy as a strategic component of sustainable agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania było zdefiniowanie oraz określenie potencjału biogospodarki. W obliczu problemów z niezrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych oraz zmianami klimatu, biogospodarka jest szansą na zniwelowanie negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko naturalne. Obejmuje ona sektory rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, żywności i produkcji celulozy oraz papieru, a także części przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego. Podstawą źródłową były dane statystyczne Komisji Europejskiej oraz literatura przedmiotu. Stwierdzono, że rolnictwo oraz leśnictwo to kluczowe sektory biogospodarki, mające największy udział w tworzeniu PKB Unii Europejskiej.
EN
The aim of the study is to define and quantify the potential of the bio-economy. Faced with problems of unsustainable exploitation of natural resources and climate change, bio-economy is an opportunity for overcoming the negative impact of production on the environment. It covers the sectors of agriculture, forestry, fisheries, food and pulp and paper production, as well as parts of the chemical industry, biotechnology and energy. The basis of the source statistics are the European Commission and literature.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
5
Opis fizyczny
s.179-184,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamowicz M. 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, Polonia, vol. LX, Sectio E, 76.
 • Baum R. 2008: Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny, J. Agribus. Rural Dev., 7.
 • Chyłek E.K., Rzepecka M. 2011: Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów, Polish J. Agron., 7, 5.
 • Communication from the Commission to the European Parliament. 2012: The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_ innovating_sustainable_growth_en.pdf, dostęp: 27.06.2014.
 • Czyżewski B. 2012: Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Studia Ekonomiczne/Economic Studies, nr 2(LXXIII), 167.
 • FAO. 2009: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issuespapers/HLEF2050GlobalAgriculture.pdf, dostęp: 29.06.2014.
 • Gołębiewski J. 2013: Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2.
 • Krasowicz S. 2005: Cechy rolnictwa zrównoważonego, [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, 25.
 • Łuczka-Bakuła W. 2006: W kierunku rolnictwa zrównoważonego – od programów rolnośrodowiskowych do cross-compliance, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII, nr 540, 292.
 • Maciejczak M., Hofreiter K. 2013: How to define bioeconomy? Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 4, 244-246.
 • Smagacz J. 2000: Rola zmianowania w rolnictwie zrównoważonym, Pam. Puł, z. 120(II), 411-414.
 • The Knowledge Based Bio-Economy (KBBE) in Europe: Achievements and Challenges. 2010: Raport Komisji Europejskiej, Bruksela.
 • Urban S. (red.). 2014: Agrobiznes i Biobiznes. Teoria i praktyka, WUE we Wrocławiu, 256.
 • Zegar J. 2005: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, 8-9.
 • www.bioeconomy.net/reports/files/KBBE_2020_BE_presidency.pdf, dostęp: 27.06.2014.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-66a62ed8-186c-4e44-8825-bf15de6615d4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.